Fotocollage med tre bilete som illustrerer landbruk, eitt med nyplukka eple, eitt med ei ku, eitt med nyplukka gulrøter.
Fotocollage med tre bilete som illustrerer landbruk, eitt med nyplukka eple, eitt med ei ku, eitt med nyplukka gulrøter.

Illustrasjon. Foto eple: Carlo Aall, foto ku: Oddfrid Vange Bergfjord, foto gulrøter: Irene Ekren

Fullbooka landbrukskonferanse set klima på dagsorden

Nesten alle kommunane i den nye regionen Vestland er representerte når landbrukskonferansen Klimaklokt vestlandslandbruk vert arrangert i Sogndal 3. og 4. september.

– Vi håpar konferansen kan bli eit startskot, at deltakarane kan få motivasjon og kunnskap – og ikkje minst gode verktøy – til å setje i gang lokalt og dra med seg fleire i klimadugnaden. Mange er allereie godt i gang, og det skal vi også få høyre om, fortel arrangørane.

Klima engasjerer

Sidan mars i år har Kristin Arnestad i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Heidi Bjønnes Larsen i Hordaland fylkeskommune og Karoline Bjerkeset og Ragna Flotve hjå Fylkesmannen i Vestland jobba med og planlagt konferansen. Dei opplever at temaet har slått an, responsen frå kommunane har vore svært god, og no har ikkje hotellet plass til fleire deltakarar.

Klimatematikken er todelt. Det eine er korleis landbruket kan bidra i klimadugnaden, korleis kan næringa redusere utslepp av klimagassar. Den andre sida er korleis landbruket sjølv må tilpasse seg eit endra klima. Det siste ser direktør Jakob Simonhjell i Norsk landbruksrådgjeving nærare på med føredraget For mykje og for lite vatn.

God variasjon i programmet

Arrangørgruppa er nøgde med innhaldet i og samansetjinga av programmet. Deltakarane får to fullpakka dagar med litt av mykje.

– Vi har mange gode innleiarar, og vi meiner variasjonen gjev konferansen ein ekstra dimensjon. Vi har store, nasjonale namn, og vi har lokale krefter, som kjenner vestlandslandbruket på kroppen. Deling er eit stikkord. Vi ønskjer at deltakarane skal dele erfaringar, mange har alt gjort mykje, og vi kan lære av kvarandre og finne løysingar saman, seier dei.

Blant innleiarane er

  • professor emeritus, Reidar Almås, Institutt for rural- og regionalforskning
  • forskar Kjersti Holt Hansen, forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi
  • professor Birger Svihus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • landbrukssjef Laila Bjørge i Meland og Modalen kommune
  • mjølke- og kjøtprodusent Turid Haga Vange i Vik i Sogn

Skal vere tilretteleggjarar          

Deltakarane på konferansen er i hovudsak kommunetilsette. Som arrangørar ønskjer både fylkeskommunen og Fylkesmannen å vere pådrivarar for kommunane og leggje til rette for godt arbeid.

Eit mål med konferansen er å få til endring på grasrotplanet, at deltakarane blir motiverte til å reise heim og jobbe vidare med klima i kvardagen sin.

Sjå heile programmet for landbrukskonferansen Klimaklokt vestlandslandbruk.

For meir informasjon

Kristin Arnestad, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 906 16 843
Heidi Bjønnes Larsen, Hordaland fylkeskommune, 996 13 868
Karoline Bjerkeset, Fylkesmannen i Vestland, 57 64 30 93
Ragna Flotve, Fylkesmannen i Vestland, 55 57 21 72

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00