Helsing under dåp av redningsskøyte på Leikanger

30. august 2019
Fylkesordføraren hadde følgande helsing under dåpen av redningsskøyta "Uni Sognefjord" på Leikanger 28. august. 

Svar på avisinnlegg i BT 28. august «Vestland er eit tvangsekteskap»

30. august 2019
Klokt av Sogn og Fjordane å setje seg i førarsete, skriv fylkesordføraren som svar på eit kritisk innlegg i BT om regionreforma. 

Opning Bjørset-Skei

26. august 2019
Fylkesordføraren var med da statsråd Jon Georg Dale opne vegstrekninga mellom Bjørset og Skei. Ho hadde følgande helsing:
bmgs 4v 48m 8

Naturkrefter i sving - igjen

06. august 2019
Naturkreftene slo til brått og uventa. Denne gongen var det Jølster og Hyen som vart hardt råka. Folk stod hjelpelause og såg på dei enorme kreftene som var i sving, og fekk kjenne ekstremvêrets herjingar på kroppen denne sommardagen i juli.

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 2019

05. juli 2019
Torsdag 4. juli var fylkesordføraren med under opninga av årets Førdefestival - den 30. i rekkja. 

Opning av Askvollkrysset, Førdepakken

01. juli 2019
27. juni opna fylkesordføraren Askvollkrysset, det andre delprosjektet av Førdepakken som er ferdigstilt. 

Jubileumsmarkering for Urnes stavkyrkje

24. juni 2019
Fylkesordføraren deltok på jubileumsmarkerings for Urnes stavkyrkje, og hadde ei helsing under den formelle seremonien. 

Innovasjonstala 2019

20. juni 2019
Fylkesordføraren held i helsing i forkant av årets Innovasjonstale i Førde.

SoFjo-Pride

17. juni 2019
Fylkesordføraren deltok under Sogn og Fjordane sin første Pride, SoFjo-Pride i Førde, og hadde både opningshelsing (vedlagt), og deltok på ein paneldebatt. 

Fylkesting 4. juni, fylkesordføraren si tale

04. juni 2019
Fylkesordføraren si tale på Fylkestinget i Førde 4. juni, me påfølgande debatt. Debatten kan sjåast på nett-TV.