Bildet syner ein eldre mann og ei eldre kvinne sit på ein benk ved elva Jølstra i Førde. Det er midt på sommaren, med sol, grønt gras og grønt lauv på trea. Foto: Oskar Andersen
Bildet syner ein eldre mann og ei eldre kvinne sit på ein benk ved elva Jølstra i Førde. Det er midt på sommaren, med sol, grønt gras og grønt lauv på trea. Foto: Oskar Andersen

Foto: Oskar Andersen

Fylkesrådet for eldre

Fylkesrådet for eldre er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen. Rådet skal handsame alle saker som gjeld eldre og levekår for eldre. Eldrerådet kan også sjølv ta opp saker som gjeld eldre i fylket.

Medlemer i fylkesrådet for eldre

 

Del dette:

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568