Biletet syner tre menneske som hjelper ein i rullestol å ta seg fram i ulendt terreng til fjells. Vêret er grått og glautt.
Biletet syner tre menneske som hjelper ein i rullestol å ta seg fram i ulendt terreng til fjells. Vêret er grått og glautt.

Foto: Ingen grenser/www.flickr.com

Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen. Rådet skal handsame saker som gjeld menneske med ulike nedsett funksjonsevne, med tanke på å gjere kvardagen enklare for dei. 

Medlemer i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne


Bilete av fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne, tatt utanfor fylkeshuset i Leikanger. Odd Atle Stegegjerdet, Wenche Røkenes, Erlend Haugen Herstad, Bente Underthun, Magnus Strand og Anita Æsøy.

F.v.: Magnus Strand, Bente Underthun, Erlend Haugen Herstad (leiar), Anita Æsøy, Odd Atle Stegegjerdet (nestleiar). Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Del dette:

Kontakt

Erlend Haugen Herstad
Leiar, fylkesrådet menneske med nedsett funksjonsevne
Erlend.Haugen.Herstad@sfj.no
901 29 863

Frank Tore Farsund Tveit
sekretær
frank.tore.farsund.tveit@sfj.no
936 58 448

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568