Foto som syner eit vallokale med mange avlukke. I eitt av avlukka ser vi eit par føter, og i det ved sidan av ser vi hylla med stemmesedlar. Foto: Kommunal- og regionaldepartementet.
Foto som syner eit vallokale med mange avlukke. I eitt av avlukka ser vi eit par føter, og i det ved sidan av ser vi hylla med stemmesedlar. Foto: Kommunal- og regionaldepartementet.

Foto: Kommunal- og regionaldepartementet.

Fylkesvalstyret

Fylkesvalstyret har ansvar for noko av tilrettelegginga for val og for kontroll med gjennomføring av val i kommunane. 

Vallova gjev fylkesvalstyret ansvaret for fylkestingsval og stortingsval. Styret godkjenner listeforslaga som kjem frå dei ulike partia og gruppene. 

Medlemer i fylkesvalstyret 2015–2019

Del dette:

Kontakt

Jenny Følling
Leiar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568