Heim/Høyanger vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Høyangerskulen 1-13

Høyangerskulen 1-13

Dette er eit samarbeid mellom skulane i Høyanger kommune og Høyanger vgs.
Frå skuleåret 2016/2017 har satsingsområde vore fagsamarbeid 8-13, primært mellom Høyanger skule og Høyanger vgs.  

Det innebær:

  • Fagseksjonsarbeid i norsk, matte og engelsk 8-13.
  • Lærarsamarbeid og lærarutveksling 10.klasse - vg 1.
  • 10.klasse har sin base på Høyanger vgs.

Frå skuleåret 2017/2018 skal vi i tillegg jobbe spesielt med psykisk helse. Vi har eit tverrfagleg team, basisteamet, der fokus skal vere læringsmiljø 1–13.