Foajeen på Fylkeshuset på Leikanger med utsikt mot utgangsdøra. I venstre kant står fire runde benker, to blå, ein grøn og ein raud. I høgre kant ser vi døra til Firdasalen, der fylkestinga på Leikanger vert haldne. Foto: Kulturnett Sogn og Fjord
Foajeen på Fylkeshuset på Leikanger med utsikt mot utgangsdøra. I venstre kant står fire runde benker, to blå, ein grøn og ein raud. I høgre kant ser vi døra til Firdasalen, der fylkestinga på Leikanger vert haldne. Foto: Kulturnett Sogn og Fjord

Foto: Kulturnett Sogn og Fjordane

Hovudsamarbeidsutvalet

Hovudsamarbeidsutvalet er eit administrativt utval, som skal sikre eit godt arbeidsmiljø og målretta styring av ressursane i fylkeskommunen. 

Hovudsamarbeidsutvalet er først og fremst eit administrativt utval, som utfører lovpålagde oppgåver med delegert mynde frå politikarane. Utvalet er ein viktig aktør innan personalpolitikken, ved å

  • vere aktivt med i utviklings- og omstillingsprosessar
  • bidra i den overordna arbeidsgjevarpolitikken i fylkeskommunen ved å lage personalpolitiske retningsliner, reglement osv. 

Hovudsamarbeidsutvalet skal også bidra til å gjere Sogn og Fjordane fylkeskommune til ein målretta utviklingsaktør, ved å sikre samarbeid og samhandling i organisasjonen.

Utvalet har ti medlemer og er samansett av

  • representantar for fylkeskommunen som arbeidsgjevar
  • representantar for dei tilsette (fylkeshovudtillitsvalde og fylkeshovudverneombodet) 

Leiarvervet går på omgang mellom arbeidsgjevarsida og arbeidstakarane for to år om gongen.

Medlemer og varamedlemer

gjeld frå 01.01.2018 til 31.12.2019

Arbeidsgivarsida

Medlem           Tore Eriksen
Varamedlem    Paal Fosdal

Medlem           Bekka Skaasheim
Varamedlem    Tor-Einar Holvik Skinlo

Medlem           Clara Øberg
Varamedlem    Dina Lefdal

Medlem           Øystein Hunvik
Varamedlem    Synnøve Stalheim

Medlem           Jan Tore Rosenlund
Varamedlem    Endre Høgalmen

Arbeidstakarorganisasjonane

Medlem          Olav Vestrheim, fylkeshovudverneombod (leiar)
Varamedlem   Bente Kvåle, FHVO sin varamedlem for møte i dette utvalet

Medlem          Hilde Kvamsås Aa
Varamedlem   Ingvild Helle Bolstad

Medlem          Svein Torbjørn Sandvold
Varamedlem   Erna Hamrum

Medlem          Jasmin Eminovic (nestleiar)
Varamedlem   Per Arne Strand, når Kari Margrete Fardal har permisjon

Medlem          Turid Svoren
Varamedlem   Jarl Henrik Devik

Del dette:

Kontakt

Olav Vestrheim
leiar
olav.vestrheim@sfj.no 
415 30 932

Arvid Stenehjem
sekretær
arvid.stenehjem@sfj.no
915 76 880

Eksterne lenker

Arbeidsmiljølova § 7 (om arbeidsmiljøutval)

Kommunelova § 25 (om administrasjonsutval)

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Dokument