Fotocollage med seks bilete som illustrerer fagområda næring og kultur. Frå venstre ser vi heisekranar i siluett, tre små jenter som syng, ei ku, ein som klatrar i fjellet, utskjeringar frå Urnes stavkyrkje og to kvinner som sit ved eit teiknebord.
Fotocollage med seks bilete som illustrerer fagområda næring og kultur. Frå venstre ser vi heisekranar i siluett, tre små jenter som syng, ei ku, ein som klatrar i fjellet, utskjeringar frå Urnes stavkyrkje og to kvinner som sit ved eit teiknebord.

Hovudutval for næring og kultur

Ansvarsområdet til hovudutval for næring og kultur omfattar blant anna næringsspørsmål innan reiseliv, forsking, landbruk, industri og marin næringsutvikling. Utvalet har også ansvar for spørsmål som gjeld satsing på energi, utvikling av kommunalt næringsarbeid og breiband. Vidare har utvalet ansvar for kulturpolitiske spørsmål innan kulturarv, frivillig sektor, fordeling av spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet og lokale kulturbygg, kulturformidling, kulturutvikling, Fylkesbiblioteket og Fylkesarkivet.

Medlemer i hovudutval for næring og kultur 2015–2019

Hovudutval for næring og kultur.jpg
F.v.: Jakob A. Sandal (SV), Torbjørn Vereide (Ap), Jon Olav Kvamme (KrF), Anne K. Lilleaasen (H), Hilmar Høl (Ap), Karen Marie Hjelmeseter (Sp), Aleksander Øren Heen (Sp), Marita Aarvik (FrP) og Erlend Haugen Herstad (Sp). Foto: Oskar Andersen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Del dette:

Kontakt

Karen Marie Hjelmeseter
Leiar for hovudutval for næring og kultur
karen.marie.hjelmeseter@sfj.no
918 47 736

Jan Heggheim
Fylkesdirektør for næring og kultur
jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

Helga Bjørkhaug
Utvalssekretær
helga.bjorkhaug@sfj.no
906 07 408

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568