Biletcollage som illustrerer dei fire hovudutvala i fylkeskommunen. Opplæring er illustrert med elevar, bok og blyant. Kultur syner ei kvinne som spelar fele. Plan og næring syner kraftliner og ein mann med hjelp. Samferdsle syner ein båt og ein buss.
Biletcollage som illustrerer dei fire hovudutvala i fylkeskommunen. Opplæring er illustrert med elevar, bok og blyant. Kultur syner ei kvinne som spelar fele. Plan og næring syner kraftliner og ein mann med hjelp. Samferdsle syner ein båt og ein buss.

Hovudutvala

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tre hovudutval med ansvar for kvar sine sektorar. 

Hovudutvala er fagutvala i fylkeskommunen og har delegert mynde til å ta avgjersler i ein del saker. Dei er også rådgjevande organ, og kjem med innstillingar i saker som skal vidare til fylkesutvalet og fylkestinget.

Kvart hovudutval har ni medlemer, som er valde av fylkestinget. Hovudutvala har møte om lag ni gonger i året.

Dei tre hovudutvala er

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568