Fjærland bygdehus_cropped_954x371
Fjærland bygdehus_cropped_954x371

Huset i bygda

Huset i bygda skal skape synlegare og sterkare organisasjonseigde kulturbygg i Noreg.

Huset i bygda bistår alle organisasjonseigde hus med å utvikle husa sine. Dette gjeld både å skape innhald i huset, rehabilitering og oppussing. Dei held også søknadsskrivekurs og skapar ein møteplass for alle som eig hus. Sogn og Fjordane Ungdomslag står bak prosjektet. 

– Levande bygdemiljø med gode møtestader og attraktive fritidstilbod er viktig for dei som veks opp i dag, og for å få folk til å busetje seg. Eg veit at forsamlingshusa er ein viktig møteplass for mange menneske. Her føregår mykje god og spennande aktivitet, og husa er viktige kulturarenaer, slår Ingunn Nyheim fast.

Del dette:

Kontakt

Sissel Lillebø Aarseth
Fagkoordinator
sissel.lillebo.aarseth@sfj.no
911 52 030

Christoffer Knagenhjelm
Prosjektleiar
christoffer@ungdomslag.no
480 04 817

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00