IKT drifts- og utviklingstenesta

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er eit satsingsområde i fylkeskommunen og i fylket elles – både som eit strategisk verktøy og som potensiale til nyskaping i fylket.

IKT-tenesta leverer tenester knytt til drift, vedlikehald, forvaltning, service og utvikling.

IKT-tenesta er lokalisert ved sentraladministrasjonen på fylkeshuset i Leikanger.

Del dette:

Kontakt

Bjørn Normann Sørensen
IKT-sjef
415 31 000
Bjorn.Normann.Sorensen@sfj.no

Relaterte lenker