Heim/Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar

IKT og ressursar

Her finn du informasjon om brukarhjelp, elev-PC, nedlasting av programvare og IKT-reglementet

Fylkeskommunen har tilsette på IKT tenesta samt ein e-pedagog og IKT-lærling som støttar elevar og lærarar. Har du utfordringar knytt til IKT skal dette løysast med å ta kontakt med brukarhjelp.

Kontakt

IKT-hjelp for tilsette
e-post: hjelp@vlfk.no
Tlf: 53 00 13 33
Nettadresse: hjelp.vlfk.no

IKT-hjelp for elevar
Nettadresse: elevhjelp.vlfk.no

PC/Mac kjøpt av Atea
Atea helpdesk 22 09 50 30
Send epost til elevpc.vest@atea.no

E-pedagog
sten.karsten.hansen@vlfk.no
913 15 439