5e 56cnl 3rs

No kjem Vestland – kva med Kringom?

19. desember 2019

Frå 1. januar vert Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland fylkeskommune. Kollektivselskapa Skyss og Kringom i dei gamle fylka har og slått seg saman organisatorisk, og er no mobilitetseininga i fylkeskommunen Vestland.

Les meir på kringom.no ›
qh 65et 3tsu

5,2 millionar kroner til arbeidet med klimavenlege hurtigbåtar

17. desember 2019

Vestland fylkeskommune får 5,2 millionar kroner frå klimasatsmidlane til Miljødirektoratet til arbeidet med anbodet som skal sikre nye hurtigbåtar med nullutsleppsteknologi.

Les meir på vlfk.no ›
lkh 6vjbzlt

Nærmar seg overtaking av fylkesvegane

16. desember 2019

Frå 1. januar 2020 tek fylkeskommunane over totalansvaret for fylkesvegane. Vestland fylkeskommune skal då stå for mellom anna både bygging og drift av 5600 kilometer fylkesveg.

Les meir ›
Ferje og snøggbåt på fjorden.

Vestland får miljøvenlege snøggbåtar

04. desember 2019

Innføringa av miljøvenlege snøggbåtar i Vestland kan skje snarast mogeleg frå 2022 og seinast i 2024. Det har Vestland fylkesutval vedteke.

Les meir på vlfk.no ›
Foto av taxi-skilt. Skiltet er blått og festa til ein stolpe. Det står skrive taxi med kvit skrift på det, og det er ei kvit råme rundt ordet. I bakgrunnen ser vi grøne tre.

Ledig drosjeløyve i Stryn

19. november 2019

Det ledige løyvet er stasjonert i Innvik. Det gjeld personbil med inntil ni sete, og det er også krav om at bilen er tilrettelagt for rullestol.

Les meir ›
v 6vmnptnrn

Utset sak om miljøvenlege snøggbåtar

18. november 2019

Vestland fylkesutval utsette saka om satsing på miljøvenlege snøggbåtar. Ein del problemstillingar vart drøfta i møtet som fylkesrådmannen skal leggje fram eit notat om til neste møte 3. desember.

Les meir på vlfk.no ›
Illustrasjonsfoto med veg og fjell

500 søkjarar til 100 vegstillingar

31. oktober 2019

Rundt 500 søkjarar har meldt seg til dei om lag 100 ledige stillingane innan infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Foto av taxi-skilt. Skiltet er blått og festa til ein stolpe. Det står skrive taxi med kvit skrift på det, og det er ei kvit råme rundt ordet. I bakgrunnen ser vi grøne tre.

Ledig drosjeløyve i Hornindal

28. oktober 2019

Det er ledig eit ordinært drosjeløyve i Hornindal kommune frå 20. desember 2019.

Les meir ›
fasgsh 7le 4

Vestland lyser ut opp mot 100 ledige stillingar

10. oktober 2019

Som følge av regionreforma blir administrasjon av fylkesvegoppgåver overførte frå Statens vegvesen til fylkeskommunane 1. januar 2020. I samband med det lyser Vestland ut opp mot 100 nye stillingar innan infrastruktur og veg.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av trafikktryggingsprisen 2019.

Trafikktryggingsprisen 2019 til Audun Heggestad

07. oktober 2019

Gjennom arbeidet sitt i Trygg Trafikk har Audun Heggestad i ei årrekkje jobba for at folk skal ferdast trygt i trafikken i Sogn og Fjordane.  

Les meir ›
Ungdom som betalar for seg på buss

Ny vekependlarrute mellom Lærdal og Flåm

01. oktober 2019

Etter haustferien set vi opp to nye avgangar som vil fungere som vekependlarrute til og frå Flåm.

Les meir på kringom.no ›
 527hu 8bltv

Ber om åtte utsleppsfrie hurtigbåtar

24. september 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer å stille krav om nullutslepp på fire lokale ruter og fire ekspressruter frå 2024. – Vi har sett oss ambisiøse mål og kan halvere utsleppa i transportsektoren i Sogn og Fjordane med dette, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›
Ungdom som betalar for seg på buss

Endring for bruk av Kringom-kort på Vy-bussar

21. august 2019

Frå 1. september kan du ikkje lenger bruke Kringom-verdikort på bussar køyrde av Vy (tidlegare Nettbuss) i Sogn og Fjordane. Du kan heller ikkje fylle på ungdomskort eller periodekort.

Les meir ›
Fotocollage med bilete av ein ny og ein gamal tunnel mellom Olden og Innvik i Stryn.

Trafikktryggingsprisen 2019

15. august 2019

Veit du om nokon som har gjort ein ekstra innsats for at det skal vere trygt å ferdast i trafikken i Sogn og Fjordane? Då kan du nominere vedkomande til trafikktryggingsprisen 2019.

Les meir ›
x 5fb 6m 4dvy

Ledige stillingar i vegavdelinga i Vestland

08. august 2019

Vil du vere med og knyte saman det nye storfylket i vest? No kan du søkje på to nye leiarstillingar i avdelinga for veg og infrastruktur i Vestland fylkeskommune. 

Les meir ›
c 4hztgqfs 7

Bussane går som normalt

31. juli 2019

Alle bussruter mellom Førde og Skei går no i ordinær rute. Sjå Kringom.no Kringom  for rutetider.

Det var endringar her tidlegare i veka grunna uvér og stengte vegar. 

Les meir ›
 8fmu 36elpf

Ledige drosjeløyve i Eid kommune

10. juli 2019

Løyve S-416: personbil med inntil 9 sete, er ledig frå 1. september 2019. Stasjoneringsstad er Eid Taxi Sentral.

Les meir ›
Ungdom som betalar for seg på buss

To nye bussavgangar til hausten

09. juli 2019

Frå skulestart set fylkeskommunen opp nye bussavgangar frå Dale og Sandane etter skuletid.

Les meir ›
Ei gruppe politikarar står ute med utsikt mot Tromsø i bakgrunnen.

Nasjonal rassikringsgruppe si samling i Tromsø

02. juli 2019

Den 27. og 28. juni var rassikringsgruppa samla for møte i Tromsø. Denne gongen hadde gruppa fokus på den vidare prosessen med Nasjonal transportplan (NTP) og på moglegheitene for å ta i bruk ny teknologi og aktiv skredsikring. Les uttalen frå gruppa her.

Les meir ›
Reisande med buss, illustrasjon.

Endringar på fleire bussruter i fylket

24. juni 2019

Frå 24. juni vert det endringar på fleire fylkeskommunale bussruter. Frå same dato blir det også endringar på to kommersielle bussruter mot Bergen.

Les meir ›
Reisande med buss, illustrasjon.

Korleis kan kollektivtilbodet vårt bli betre?

20. juni 2019

No inviterer vi deg som brukar av buss, båt og ferje i Sogn og Fjordane til å føreslå betringar i rutetilbodet.

Les meir ›
Photoevent

Lærlingar får studentrabatt på buss og båt

29. mai 2019

Frå 1. juli 2019 får også lærlingar og lærekandidatar studentrabatt når dei skal reise med buss og båt i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
drj tsdk

Vil du vere med og byggje opp kollektivtilbodet i Vestland?

23. mai 2019

No er det lyst ut fem nye leiarstillingar i den nye kollektiveininga i Vestland fylkeskommune. Arbeidsstadane er Bergen, Førde eller Leikanger.

Les meir ›
gcqhaef 53c

Lærlingar får studentrabatt

30. april 2019

Fylkestinget har bestemt at lærlingar no får studentrabatt på kollektivtransport på linje med elevar og studentar. Elev- og lærlingombod, Venke Nordeide, har ivra for dette i fleire år og jublar.

Les meir ›
vhfgcxrrsh

Fylkestinget vil ha klimavenlege båtruter

26. april 2019

Fylkespolitikarane vil ha ned utsleppa frå hurtigbåtane i Sogn og Fjordane. Dei vil blant anna ha ei pendlarrute med låge eller ingen utslepp mellom Florø og Måløy (ev. Selje).

Les meir ›
Foto av taxi-skilt. Skiltet er blått og festa til ein stolpe. Det står skrive taxi med kvit skrift på det, og det er ei kvit råme rundt ordet. I bakgrunnen ser vi grøne tre.

Ledige drosjeløyve i fire kommunar

11. april 2019

Vi har ledige drosjeløyve i Naustdal, Jølster, Fjaler og Gaular. Fristen for å søkje er 13. mai 2019.

Les meir ›
Foto av tre ungar i dunjakker som sit og ser mot fjellet Kinnaklova på Kinn.

No kan turistane snart reise som dei lokale

10. april 2019
Som turist er det ikkje alltid like lett å orientere seg om ulike kollektivtilbod. Difor går Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland no saman og lanserer konseptet «Travel like the locals».
Les meir ›
Foto av samferdsleminister Jon Georg Dale på scena under Nasjonal rassikringskonferanse i 2019. I framkant ser vi bakhovudet til enkelte i publikum.

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

20. februar 2019

– Vi gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Dette inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spele inn prioriteringar knytt til rassikring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland 19. februar.

Les meir ›
Foto av ungdom i tildels fargerike kle på toppen av ein skibakke. Vi ser dei bakfrå.

Treng du skyss heim frå trening eller konsert?

19. februar 2019

Vi kan hjelpe deg! No kan kommunane – i samarbeid med lokal ungdom – søkje om midlar til tilbodet Lokaltransport for ungdom.

Les meir ›
gbtxsnb 6fr

Ledig drosjeløyve i Naustdal

25. januar 2019

Vi lyser ut ledig drosjeløyve i Naustdal kommune med stasjoneringsstad Naustdal sentrum.

Les meir ›
 3dyfvmkt 5r

Søndag kan du reise med bybuss i Førde og Florø

14. desember 2018

16. desember startar Kringom opp med bybuss også på søndagar i Førde og Florø. Dei vil gå i tidsrommet mellom kl. 17 og kl. 21.

Les meir ›
Tildeling av Kollektivprisen 2018 til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Frå venstre Helge Orten (leiar for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget), Eva Hamre og juryleiar Helena Leufstadius.

Lokaltrafikk for ungdom fekk Kollektivprisen 2018

01. november 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune vart torsdag ettermiddag tildelt Kollektivprisen 2018 for tilbodet Lokaltransport for ungdom. Prisen vart delt ut på Kollektivkonferansen i Oslo.

Les meir ›
Jan-Ove Halsøy og Martin Bjørkhaug frå Norges lastebileigarforbund tek imot sjekk, blomebukett og diplom frå fylkesordførar Jenny Følling og leiar i trafikktryggingsutvalet Noralv Distad.

Norges Lastebileigarforbund får trafikktryggingsprisen

19. oktober 2018

Norges Lastebileigarforbund (NLF) avdeling Sogn og Fjordane får prisen for å ha jobba målretta med trafikktrygging gjennom fleire år, mellom anna med kampanjen «Venner på vegen».

Les meir ›
Ei gruppe unge og vaksne med refleksvest og/eller refleksband smiler og viser tommel opp. Dei står og sit rundt eit rullebanner med teksten Mørket kommer - bruk refleks

– Vi kan aldri dele ut for mange refleksar

18. oktober 2018

Noko av det luraste du kan gjere når du skal ferdast ute i mørket, er å bruke refleks. Elevane ved Sogndal vidaregåande skule tok imot refleksar med store smil og takk då Refleksdagen vart markert i dag.

Les meir på Kringom.no ›
tjnf 65pjal

Fylkeskommunen skal administrere fylkesvegane

09. oktober 2018

Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane som ein del av regionreforma.

Les meir ›
Noralv Distad i fylkestrafikktryggingsutvalet saman med to kvinnelege lærarar frå Årdal. Distad og ein av lærarane har på seg store «promillebriller».

Fylkespolitikar kom med promillebriller til trafikklærarane

07. september 2018

Onsdag 5. september deltok Noralv Distad, leiar i fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU), på Trygg trafikk si nettverkssamling for ungdomsskulelærarar som underviser i trafikkvalfag. Der delte han ut «promillebriller» til bruk i undervisninga.

Les meir ›
y 3fufks 3kb

Kven fortener trafikktryggingsprisen 2018?

22. august 2018

Fylkestrafikktryggingsutvalet i Sogn og Fjordane delar årleg ut ein trafikktryggingspris. No kan du føreslå kandidatar til årets pris!

Les meir ›
yyeuey 4dxa

Ledig drosjeløyve i Hyllestad

23. juli 2018

Vi lyser no ut eit ledig drosjeløyve i Hyllestad kommune med stasjoneringsstad Hyllestad.

Les meir ›
qycrkm 836d

Ledig drosjeløyve i Fjaler

23. juli 2018

Vi lyser no ut eit ledig drosjeløyve i Fjaler kommune med stasjoneringsstad Dale.

Les meir ›
btgubfpsd 6

Ledig drosjeløyve i Gulen

18. juli 2018

Vi lyser no ut ledig drosjeløyve i Gulen kommune, med stasjoneringsstad Sandøy.

Les meir ›
z 6djxeamdk

Fylkestinget vil ikkje flytte endestoppen på Sognebåten

12. juni 2018

Rutetilbodet mellom Flåm og nordsida av Sognefjorden var til drøfting i fylkestinget 12. juni. Politikarane gjekk mot å utvida sesongen for ruta mellom Flåm og Balestrand og å flytta endestoppen for Sognebåten til Flåm.

Les meir ›
 5jcs 56xrfg

Gi innspel til endringar i rutetilbodet

14. mai 2018

Har du ønskje om endringar i rutetilbodet i fylket? No kan du komme med innspel om endring. Meld frå til kommunen din innan 1. juni.

Les meir ›
Tunnelrigg i Strandanipatunnelen innanfrå

Få dagar til gjennomslag i Strandanipatunnelen

11. mai 2018

Gjennomslag i tunnelen på fv. 633 til Honningsvågen på Stadt blir i helga eller måndag. Entreprenør YIT har i dag 15 meter igjen på den 595 meter lange tunnelen.

Les meir ›
 7mr 66gkb 4c

Ledig drosjeløyve

19. april 2018

Ledig drosjeløyve i Vågsøy kommune med stasjoneringsstad Måløy Taxisentral as. Løyve S-385 gjeld for personbil med inntil 9 sete.

Les meir ›
Foto av stor drosje, maxitaxi, som har bakdørene opne. Det er lagt på plass ein rampe for rullestol ut bakdørene.

Brukarar av den utvida TT-ordninga får 5000 kr på kortet

26. mars 2018

Avdeling for samferdsle har i dag overført 5000 kroner til rullestolbrukarar og blinde/svaksynte med gult TT-kort.

Les meir ›
Foto av raud postkasse.

Fylkesutvalet krev postlevering kvar vekedag

07. mars 2018

Samferdsledepartementet vil gå frå postlevering kvar dag til annankvar dag. Det meiner fylkesutvalet er ein dårleg idé.

Les meir ›
Foto frå opninga av den nye vegen mellom Olden og Innvik 1. mars 2018. Biletet syner regionvegsjef Helge Eidsnes, fylkesordførar Jenny Følling og ordførar i Stryn, Sven Flo rett etter opninga. Bak og rundt dei ser vi blå himmel, snøkledde fjell og masse folk.

Feststemning då Olden–Innvik vart offisielt opna

01. mars 2018

Ein feststemt fylkesordførar stilte i bunad under den store vegopninga, som markerte ferdigstillinga av ny og betre fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik.

Les meir ›
Fotocollage med bilete av ein ny og ein gamal tunnel mellom Olden og Innvik i Stryn.

Vegopning Olden–Innvik

23. februar 2018

1. mars opnar opnar fylkesordføraren fv. 60 Ugla–Skarstein, noko som betyr at heile strekninga Olden–Innvik no er ferdigstilt. Vi inviterer til offisiell opningsseremoni kl. 11.00.

Les meir ›
Foto teke frå hengedekket frå ei ferje som er på veg over Nordfjorden ein solskinsdag.

Slik kan fylkeskommunane forvalte ferjedrifta betre

21. februar 2018

Møreforsking peiker på seks rammevilkår som kan gjere fylka betre i stand til å handtere kostnadsutviklinga i ferjedrifta, samstundes som dei tek del i det grøne skiftet.

Les meir ›
Foto av transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget på besøk i Sogndal i januar 2018. Her er heile komiteen avbilda saman med fylkesordførar Jenny Følling.

Utolmodig fylkesordførar la fram samferdsleutfordringar

26. januar 2018

Sentrale samferdslepolitikarar på Stortinget var på plass i Sogndal i dag for å høyre om samferdsleutfordringane i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av ein buss med kringom-dekor som køyrer i irrgrønt landskap. Bussen køyrer forbi og blir spegla i eit vatn. Kringom-logoen er nedst til venstre på biletet.

Ny reiseplanleggar på kringom.no

24. januar 2018

No kan du søke på rutetilbod i heile landet på kringom.no.

Les meir ›
Foto av taxi-skilt. Skiltet er blått og festa til ein stolpe. Det står skrive taxi med kvit skrift på det, og det er ei kvit råme rundt ordet. I bakgrunnen ser vi grøne tre.

Ledig drosjeløyve i Svelgen

16. januar 2018

Det er er eit ledig drosjeløyve med tilhøyrande reserveløyve i Svelgen. Fristen for å søkje om løyva er 1. februar 2018.

Les meir ›
Foto av steinraset som gjekk utanfor Finnsåstunnelen mellom Fodnes og Årdalstangen i januar 2018. Vi ser store stein- og jordmassar og øydelagt autovern i framgrunnen. I bakgrunnen kan vi skimte tunnelopninga.

Status for fv. 53 i Årdal

05. januar 2018

Fv. 53 mellom Fodnes og Årdalstangen er no opna att, etter at eit større steinras har sperra vegen. Vegen vert i tida framover stengt i periodar på dagtid, på grunn av ryddings- og sikringsarbeid.

Les meir ›
Foto frå møtet i fylkestinget 5. desember 2017. Biletet er teke framme frå, og vi ser dei fleste representantane og dirigentbordet.

Vedtok veginvesteringar for 3,5 milliardar

20. desember 2017

Fylkestinget har vedteke ein offensiv regional transportplan. Planen har ein sterk miljøprofil, det er fastlagt trasé for kystvegen, og det skal investerast 3,5 milliardar på veg dei neste fire åra.

Les meir ›
Foto frå møtet i fylkestinget 5. desember 2017. Biletet er teke framme frå, og vi ser dei fleste representantane og dirigentbordet.

Fylkestinget vil ha bru i Solund

06. desember 2017

Fylkestinget har vedteke at fylkeskommunen skal søkje Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ferjeavløysingsmidlar for Ytre Steinsund i Solund kommune.

Les meir ›
Foto frå utsikten på Gaularfjellet, nasjonal turistveg. Biletet er teke ovanfrå, og vi ser vire bilar som er i ferd med å køyre nedover. Det er nokre personar i trappene i monumentet.

Regional transportplan til godkjenning

17. november 2017

Fylkesrådmann Tore Eriksen har no lagt fram Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018– 2027. Transportplanen skal godkjennast av fylkestinget i desember 2017.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av trafikktryggingsprisen 2017. Aleksander Øren Heen, som tok imot prisen på vegne av Årdal kommune, står mellom fylkesordførar Jenny Følling og Noralv Distad. Heen held ein blomsterbukett, ein diplom og ein sjekk på 25 000 kr.

Trafikktryggingsprisen til Årdal kommune

17. oktober 2017

Kommunen får prisen for å ha blitt godkjent som Trafikksikker kommune, som første kommune i fylket, tidlegare i år.

Les meir ›
Foto av rundkøyringa på Eid. Vi ser vegen mot Førde og Jølstravatnet i bakgrunnen.

Handlingsprogram for veg på høyring

13. oktober 2017

Fylkestinget skal i desember kome med uttale til Statens vegvesen sitt handlingsprogam 2018–2023.

Les meir ›
Foto av taxi-skilt. Skiltet er blått og festa til ein stolpe. Det står skrive taxi med kvit skrift på det, og det er ei kvit råme rundt ordet. I bakgrunnen ser vi grøne tre.

Ledig drosjeløyve i Vågsøy

05. oktober 2017

Det er eit ledig drosjeløyve ved Måløy Taxisentral AS. Fristen for å søkje om løyvet er 20. oktober 2017.

Les meir ›
Foto som syner eit trafikkskilt som symboliserer skuleveg. Det er eit blått skilt med kvit ramme og ein stor og ein liten person også i kvitt.

Høyring – Handlingsplan for trafikktrygging

02. oktober 2017

Utkastet til handlingsplan for trafikktrygging 2018–2021 er no ute på høyring. Fristen for å kome med innspel er 3. november 2017.

Les meir ›
Foto frå avduking av plakett for Kongevegen, ved markeringa av at vegen vann den europeiske kulturminneprisen 2017. Plaketten er omringa av representar frå kommunane Vang og Lærdal, fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Oppland, Statens vegvesen, EU m.m.

Feira gamal og ny veg over Filefjellet

29. september 2017

Det var vegfest i Lærdal og Vang 29. september. Då var det avduking av plakett for og feiring av europeisk pris til Kongevegen og ikkje minst opning av ny delstrekning på E16 over Filefjellet.

Les meir ›
Foto frå fylkesveg 60 i Utvik, på vegen opp mot Utvikfjellet. Vegen er reparert etter flaumen i juli 2017. Vi ser brua som går over elva og skimtar eit gult hus i bakgrunnen. Det er sol, blå himmel og litt skyer.

Opnar for all trafikk over Utvikfjellet

20. september 2017

Torsdag 21. september kl.12 blir fv. 60 over Utvikfjellet opna for fri trafikk. Det har vore hektisk anleggsaktivitet på vegen sidan flaumen råka bygda i juli.

Les meir ›
Foto av ungar på skulevegen. Vi ser dei bakfrå, og dei har oransje sekkar med refleks på ryggane sine.

Handlingsplan for trafikktrygging ut på høyring

20. september 2017

Fylkesdirektøren for samferdsle rår fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) til å legge handlingsplan for trafikktrygging 2018–2021 ut på høyring med høyringsfrist 3. november 2017.

Les meir ›
Foto av assisterande fylkesdirektør for samferdsle, Øystein Hunvik, som held ein presentasjon. Vi ser eit lysbilete på veggen, der det er bilete av ein buss, og det står Utvikling av kollektivtrafikken.

Stor interesse for høyringsmøte

20. september 2017

Om lag 60 personar deltok på fylkeskommunen sitt høyringsmøte om Regional transportplan 2018–2027 på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa onsdag 13. september.

Les meir ›
Foto av øydelagt veg i Utvik etter flaum og ekstremver 25. juli 2017. Asfalt er nesten heilt vekke, grus og stein, to hus i bakgrunnen. Sol.

Krev fond for vegreparasjon etter naturskade

29. august 2017

Fylkestinget i Sogn og Fjordane står bak kravet om ei eiga ordning for reparasjon av fylkesveganlegg og infrastruktur, som har blitt skada som følgje av ekstremvêr og klimaendringar.

Les meir ›
Foto av ein buss merka med Kringom, som køyrer i knallgrøn natur ein sommardag. Det er ei elv som renn mot går under brua der bussen køyrer.

Høyringsmøte om Regional transportplan

23. august 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høyringsmøte om Regional transportplan 2018–2027 onsdag 13. september i Førde. Fristen for å kome med høyringsinnspel er 30. september.

Les meir ›
Kart som syner omkøyringsveg i Utvik etter flaumen i juli 2017.

Fv. 60 opnar også for tunge køyretøy

17. august 2017

Omkøyringsvegen i Utvik blir opna for tyngre køyretøy frå i morgon fredag 18. august kl. 16.00.

Les meir ›
Foto med utsyn over Utvik i Stryn ein sommardag med blå himmel og berre litt skyer. Vi ser ned mot sentrum og fjorden.

Fv. 60 open for køyretøy opptil 15 meter

11. august 2017

Fv. 60 i Utvik er no opna for kontinuerleg kolonnekøyring for bilar inntil 15 meter. Vogntog kan ikkje passere, men bussrutene går tilbake til ordinære ruter.

Les meir ›
Kart som syner omkøyringsmoglegheit i Utvik etter at fv. 60 vart delvis vaska vekk av flaum. Den vanlege vegen er markert med gult, medan omkøyringsvegen er markert med raudt.

Passering med ledebil i Utvik

07. august 2017

Ein privat vegstubb og ein kommunal veg gir avgrensa passasje for køyretøy opp til 3,5 tonn forbi den øydelagde brua i Utvik. Vegen er no open for kolonnekøyring mellom kl. 07.00 og 21.00.

Les meir ›
Foto av ein stor drosje med rampe for rullestol lagt på plass ut bakdøra.

6,2 millionar ekstra til tilrettelagt transport

07. august 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 6,2 millionar kroner ekstra til TT-reiser til rullestolbrukarar og blinde/svaksynte.

Les meir ›
fylkesordførar Jenny Følling i flaumråka Utvik i samtale med innbyggar Mgne Sølvberg. bak dei ser i stein og tre og leire i eit tørt alternativt elveleie etter flaumen. sol og blå himmel.

Trafikk over Utvikfjellet

26. juli 2017

Fredag 18. august kl. 16.00 opnar fv. 60 i Utvik også for kolonnekøyring for tunge køyretøy. Du kan halde deg oppdatert på kollektivtrafikken på kringom.no.

Les meir ›
Foto frå kaien i Hyen, med deltakarane på eit møte oppstilte med fjell og blå himmel i bakgrunnen. Det er fire menn og to kvinner.

EKOHYD-prosjektet er i gang

04. juli 2017

Det var oppstartsmøte for prosjektet EKOHYD i Hyen 29. juni. Målet er å greie ut effektiv implementering av hydrogen og andre lågutsleppsløysingar i hurtigbåttrafikk.

Les meir ›
Fotocollage med fire bilete. Det eine viser to små ungar utanfor ein smal tunnel, det andre syklistar og bilar i eit bybilete, det tredje er utsikt frå ei ferje mot ferjekaien på Anda og det siste syner ungdomar som er passasjerar i ein buss.

Høyring – Regional transportplan 2018–2027

23. juni 2017

Utkastet til Regional transportplan (RTP) 2018–2027 er no ute på høyring. Fristen for å kome med innspel eller merknadar til høyringsutkastet er 30. september 2017.

Les meir ›
Foto av fire ungar skulevegen. Biletet er teke bakfrå, og dei har oransje sekkar med refleks på ryggen. Det er sommar og blå himmel.

Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen

22. juni 2017

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU), med leiar Noralv Distad i spissen, ønskjer no forslag til kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2017.

Les meir ›
Foto av hurtigbåten MS Vingtor i fart på fjorden. Det er sommar, og vi ser bebyggelse i det fjerne.

Vil utvide sommarruta Bergen–Flåm

31. mai 2017

Fylkesutvalet tilrår fylkestinget å utvide sesongen på ekspressbåten Bergen–Flåm–Bergen med inntil ein månad i kvar retning.

Les meir ›
Foto av fire ungdomar i ein buss. Det sit to på kvar side av midtgangen, to jenter og to gutar. Gutane sit fremst og viser tommel opp.

Endringar i samband med Tour des Fjords

18. mai 2017

Onsdag 24. mai blir E39, riksveg 5 Florø–Førde og riksveg 13 Gaularfjellet stengt delar av dagen grunna sykkelrittet Tour des Fjords.

Les meir ›
Foto som syner fylkesordførarane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Rogaland, Jon Aasen, Jenny Følling og Solveig Tengesdal, saman med stortingspolitikar Knut Arild Hareide.

Kjempar for Vestlandet i NTP til siste slutt

05. mai 2017

Vestlandsrådet stod saman for felles samferdslesaker i møtet med stortingsrepresentantar og andre fredag. Det er enno mogleg å påverke prioriteringane i Nasjonal transportplan (NTP) i retning viktige saker for Vestlandet.

Les meir ›
Foto av dei fire fylkesordførarane i Vestlandsrådet 2017. Vi ser Pål Kårbø i Hordaland, Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Jon Aasen i Møre og Romsdal.

Saman for samferdsla på Vestlandet

03. mai 2017

Eit samla vestland inviterer stortingspolitikar til møte om Nasjonal transportplan (NTP) for å kjempe for dei viktigaste samferdslesakene i landsdelen. Ferjefri E39, skredsikring, ferjedrift og vegvedlikehald er viktige tema på møtet i regi av Vestlandsrådet.

Les meir ›
Foto som syner Svenn Egil Finden og Helge Eidsnes i vegvesenet saman med fylkesdirektør for samferdsle, Dina Lefdal. Dei tre sit ved eit bord.

Fylkeskommunen og vegvesenet møtte media

02. mai 2017

Statens vegvesen og fylkeskommunen hadde invitert media for å orientere om aktiviteten innan samferdsleområdet i fylket på Skei 2. mai.

Les meir ›
Foto: Kristin Rundsveen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kjempar for samferdsla i fylket

25. april 2017

Nasjonal transportplan (NTP) og prosjekt i Sogn og Fjordane stod på dagsorden då fylkeskommunen fekk taletid på høyringa i transport- og kommunikasjonskomiteen 25. april.

Les meir ›
Nærbilete av eit forkøyrsrett-skilt og E39-skilt. Biletet er teke på Skei og vi skimtar coop-en i bakgrunnen

Lite å glede seg over i Nasjonal transportplan

05. april 2017

– Dette var verre enn eg frykta og mindre satsing enn eg hadde trudd. Det er ingen nysatsingar i Sogn og Fjordane, seier fylkesordførar Jenny Følling om Nasjonal transportplan 2018–29.

Les meir ›
Foto som syner fire ungdomar, to jenter og to gutar, i ein buss. Alle smiler og gutane viser tommel opp-teiknet

Søk om midlar til lokale transportilbod for ungdom

31. mars 2017

Fylkeskommunen ønskjer å få i stand betre og rimelegare kollektivtilbod for ungdom. Lokale transporttilbod er eitt av tiltaka for å nå målet.

Les meir ›
Fotocollage med fire bilete. Det eine syner ungdomar på ein buss, det andre syner ein raud bil som køyrer langs ein veg sommarstid. Det tredje syner eit Tollpost-vogntog, og det fjerde er teke frå dekket på ein båt som er på veg mot Måløy-brua.

Ny regional transportplan på gang

28. mars 2017

Fylkeskommunen jobbar no med Regional transportplan 2018–2027, som fylkestinget skal vedta i desember. Kunnskapsgrunnlaget for planen er lagt ut på nett.

Les meir ›
Foto frå vegen over Hemsedalsfjellet. Vegen er berre, men det ligg snø i terrenget.

Nøgd med at næringslivet vann fram

20. mars 2017

Fylkesordførar Jenny Følling er nøgd med at Hemsedalsfjellet blir hovudvegsamband for næringstransport. Men ho slår også fast at det står att ein knallhard kamp om kronene.

Les meir ›
Foto av Åshild Kjelsnes, som opnar nasjonal rassikringskonferanse 2017. På skjermen bak ho står det "Stillheit" med kvite bokstavar på svart bakgrunn.

Kvifor så stille om rassikring?

09. mars 2017

Nasjonal rassikringsgruppe etterlyste meir pengar til og ein heilskapleg plan for rassikring på Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø 9. mars. Dei fekk berre det første.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling og ordførar i Selje, Stein Robert Osdal. Dei står framfor ein kvit husvegg, har sola i ansiktet og det norske flagget mellom seg.

2,7 milliardar til Stad skipstunnel

03. mars 2017

Stad skipstunnel er inne i Nasjonal transportplan med oppstart i den første seksårsperioden. – Ein gledens dag for Sogn og Fjordane, seier fylkesordføraren.

Les meir ›
Foto av ein ung gut i samtale med ein bussjåfør på veg inn i bussen. Biletet er teke frå inni bussen og mot frontruta. Utanfor ser vi både bilar og folk på ein parkeringsplass.

– Vi har det beste mannskapet i landet

21. februar 2017

Bussjåførar og mannskap på båt og ferjer i Sogn og Fjordane er best likt av alle i heile landet. Det viser det nye Kollektivbarometeret som samanliknar data frå kollektivtransporten i heile landet.

Les meir ›
tomt sykkelstativ i snø

2,3 millionar kroner til sykkelparkering

20. februar 2017

Sykkelbyen Førde, Flora kommune og fylkeskommunen har fått midlar til sykkelparkering frå samferdsledepartementet. Dette skal betre trafikktryggleiken til syklistane. 

Les meir ›
Foto av kystlandsskap teke frå ein fjelltopp. Vi ser utgangen av ein fjord, øyer og havet. I framgrunnen er det snaufjell med steinar og ein varde. Himmelen er blå med nokre småskyer.

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane

20. februar 2017

Statens vegvesen tilrår i utgreiinga om Kystvegen at strekninga Haukå–Svelgen i Bremanger bør vere første byggesteg på ein ny kystveg.

Les meir ›

Høyring – Utgreiing om Kystvegen

20. februar 2017

Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune offentleggjorde utgreiinga om Kystvegen 20. februar, og utgreiinga vart samstundes lagt ut på offentleg høyring. Høyringsfristen er 31. mars 2017.

Les meir ›
Foto som syner eit snøskred som sperrar ein veg. Biletet er teke frå lufta. På den andre sida av vegen er det tett skot. Det står ein bil og to personar på den eine sida av raset.

Nasjonal rassikringskonferanse 2017

15. februar 2017

Ras og rasfare står på dagsorden når Nasjonal rassikringsgruppe inviterer til konferansen i Tromsø 9. mars 2017.

Les meir ›
Foto av lysegrøn hybridbuss som er ute og køyrer i skumringa. Vegen er berr, men det ligg snø i grøfta.

Testar hybridbuss i Førde

23. januar 2017

Frå måndag kjem ein av dei karakteristiske bybussane i Førde til å bli bytta ut med ein lysegrøn hybridbuss. Den skal køyre som bybuss i Førde det kommande året.

Les meir ›
Foto av Noralv Distad, Jenny Følling og Dina Lefdal framfor Vangbergtunnelen mellom Olden og Innvik. Følling er kledd i raud kåpe, dei to andre i grå ytterjakkar. I bakgrunnen ser vi ei vegvesenbil og ein NRK-reporter med tv-kamera.

Feira gjennomslag i Vangbergtunnelen

22. desember 2016

Vegen mellom Olden og Innvik nærmar seg ein flaskehals fattigare med gjennomslaget i Vangbergtunnelen 21. desember.

Les meir ›
Foto frå opninga av ein skredsikra fv. 337 Veitastrondsvegen. Vi ser ordførar i Luster, Ivar Kvalen, fylkesordførar Jenny Følling og avdelingsdirektør i vegvesenet Svenn Egil Finden i tunnelopninga. Framfor dei sit de sju elevane på skulen på Veita

Jubla for skredsikra veg

15. desember 2016

Så godt som alle dei 107 innbyggjarane på Veitastrond var møtte fram for å delta på opninga av den skredsikra Veitastrondsvegen i dag.

Les meir ›
Foto frå arbeidet på Lindeskreda på Veitastrondsvegen. To gule gravemaskiner er i ferd med å bygga ein svær rasvoll. Det er sommar, blå himmel og stille på Veitastrondsvatnet. I bakgrunnar skimtar vi Jostadalsbreen.

Opnar Veitastrondsvegen

11. oktober 2016

Fylkesordførar Jenny Følling står for den offisielle opninga av fv. 337 Veitastrondsvegen torsdag 15. desember kl. 11.00.

Les meir ›
Foto frå fylkesgrensa på Hemsedalsfjellet. Til høgre i biletet ser vi fylkesskiltet for Sogn og Fjordane og kommuneskiltet for Lærdal. Til venstre i biletet er sjølve vegen. Det er snø og delvis skodde.

Vil ha hovudveg over Hemsedal

07. desember 2016

Fylkestinget støttar tilrådinga frå Statens vegvesen om at rv. 52 over Hemsedalsfjellet bør blir det andre hovudvegsambandet mellom aust og vest.

Les meir ›
Personar sit rundt kvite bord i eit konferanselokale

Høg interesse for Kystvegutgreiing

01. desember 2016

Det var stor interesse for Statens vegvesen si utgreiing om framtidig kystveg i møte med kystkommunane 1. desember.

Les meir ›
Foto frå den utbrende Skatestraumtunnelen i Bremanger etter brannen i eit vogntog i juli 2015. Foto: Arne Eithun, Statens vegvesen

Vil betre rutinane

14. november 2016

– Vi skal sikre at tilrådingane frå Statens havarikommisjon blir følgt opp. Det seier fylkesdirektør for samferdsle i Sogn og Fjordane, Dina Lefdal.

Les meir ›
Foto av Åshild Kjelsnes og Geir Ove Bakken i Nasjonal rassikringsgruppe i ein korridor på Stortinget.

Saknar ein rassikringsplan

27. oktober 2016

Nasjonal rassikringsgruppe er skuffa over løyvingane til rassikring i framlegget til statsbudsjett. Dei vil ha på plass ein nasjonal plan.

Les meir ›
Foto av Helge Brakstad som mottek trafikktryggingsprisen 2016 frå fylkesordførar Jenny Følling og leiar i hovudutval for samferdsle Noralv Distad.

Trafikktryggingsprisen 2016

18. oktober 2016

Anne og Helge Brakstad får årets trafikktryggingspris for innsatsen sin for mjuke trafikantar langs fv. 57 ved Heggelund i Gulen.

Les meir ›
Buss med Kringom-logo på busstopp

Prøv bybussen gratis

28. september 2016

Måndag 3. oktober startar innkrevjinga av bompengar i Førdepakken, og same dag kan du prøve bybussen i Førde gratis. Føremålet med Førdepakken er å bidra til ei god sentrumsutvikling i Førde, der alle får ein tryggare trafikksituasjon.

Les meir ›
Foto som syner ein bomstasjon med fem passeringar. Foto: John M, Wikipedia Commons

Felles bompengeselskap

29. september 2016

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust Agder og Vest Agder fylkeskommunar har stifta Sørvest Bomvegselskap AS.

Les meir ›
Mann og kvinne peikar på projisert bilete med presentasjon frå vegvesenet

Tilrår rv. 52 Hemsedalsfjellet

01. september 2016

Statens vegvesen anbefaler rv. 52 over Hemsedalsfjellet som nordleg hovudveg mellom vest og aust. - Den beste løysinga for næringsliv og folk i fylket, seier fylkesordføraren. 

Les meir ›
Jenny Følling og Nikolai Astrup

Diskuterte vegval

25. august 2016

– Rv. 52 over Hemsedalsfjellet og E134 Haukelifjell med arm til Bergen er løysinga som tener heile Vestlandet, sa fylkesordførar Jenny Følling under Vegkonferansen nord-sør-aust-vest.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av trafikktryggingsprisen 2015. Frå venstre fylkesordførar Åshild Kjelsnes, prisvinnar Redningsselskapet ved Torgeir Nergaard Berg og leiar i trafikktryggingsutvalet Liv Stave. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskom

Trafikktryggingsprisen 2016

19. august 2016

Fylkestrafikktryggingsutvalet i Sogn og Fjordane ynskjer forslag på aktuelle kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2016. Meld inn din kandidat innan 3. september.

 
Les meir ›
Buss med Kringom-logo på busstopp

Tilbake på gamlevegen

08. juli 2016

Bussane i Florø er no tilbake på gamlevegen. Fylkesveg 548 over Solheim er open for buss etter ein periode med vegarbeid.

Les meir ›
bussar med bussprofilen til fylkeskommunen. Foto: Frode Romarheim

Søknad om skuleskyss

01. juli 2016

Bur du meir enn 6 km frå skulen skal du søkje om skuleskyss på Vigo innan 3. august.

Les meir ›
Ungdomar sit på to rader i ein buss

Trygt heim i sommar

24. juni 2016

Det er endringar i «Trygt heim for ein 50-lapp»-rutene i sommar. Sjå kva ruter som køyrer her.

Les meir ›
Skjermbilde av framsida på Nasjonal transportplan grunnlagsdokument 2018-2029

Fråsegn til NTP 2018-2029

15. juni 2016

Investeringsprosjekt i ny nasjonal transportplan er i for stod grad vurderte etter samfunnsøkonomisk nytte der Sogn og Fjordane kjem dårleg ut. Det meiner fylkestinget i deira fråsegn til planen.

Les meir ›
Buss med Kringom-logo på busstopp

Kringom beste bedriftsnamn

14. juni 2016

Kringom får Språkrådet sin gulldiplom for det beste bedriftsnamnet i Noreg.  Vinnaren er namnet på kollektivtilbodet i Sogn og Fjordane, drifta av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir ›
Skjermbilde av framsida på Nasjonal transportplan grunnlagsdokument 2018-2029

NTP til politisk handsaming

30. mai 2016

I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 2018 - 2029 er det føresett ein stor folketalsauke i Noreg rundt dei store byområda. Planen er i all hovudsak retta inn mot å løyse problema knytt til desse områda.

Les meir ›
Bilete frå sal med tilhøyrarar under konferanse

Presentasjonar høyringsmøte

09. mai 2016

Her finn du presentasjonane frå høyringskonferansen om Nasjonal transportplan og Regional transportplan på Skei 29. april.

Les meir ›
Bilete frå sal med tilhøyrarar under konferanse

Diskuterte transporthøyringar

30. april 2016

Mange møtte opp då Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerte høyringskonferanse om Nasjonal transportplan (NTP) og Regional transportplan (RTP) på Skei. Blant innleiarane var vegdirektør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen, og regionvegsjef i Region vest, Helge Eidsnes.

Les meir ›
Jenny Følling og Noralv Distad, portrettert ute

Deler samferdslebehov

25. april 2016

25. og 26.april er Transport- og kommunikasjonskomiteen på reise i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. - Vi må satse på vegutbygging som knyt saman heile Vestlandet nord-sør og aust-vest, sa fylkesordførar Jenny Følling frå talarstolen.

Les meir ›
Tide-buss på vegen

Tide Buss innstilt i Sogn

21. april 2016

Fylkeskommunen har innstilt Tide Buss AS til kontrakt for drift av bussrutene i Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Sogndal og Leikanger frå 19. juni 2017. Nettbuss AS, Firda Billag Buss AS og Boreal Transport Sør AS leverte også tilbod, og tildelinga skjer til den som har lågast pris.

Les meir ›
Loftesnesbrua ut frå Sogndal

Stenging av Loftesnesbrua

20. april 2016

Loftesnesbrua er stengt mellom 00:00 og 05:00 natt til søndag den 24. april. Det fører til innstilt rute mellom Sogndal og Kaupanger.

Les meir ›
Framside til planprogram for Regional transportplan Sogn og Fjordane 2018-2027

RTP-planprogram på høyring

15. april 2016

Fylkesutvalet vedtok 13. april å legge planprogram til regional transportplan (RTP) for 2018 – 2027 ut på høyring. Høyringsfrist er 27. mai 2016.

Les meir ›
Jenny Følling, Dina Lefdal og vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Møte med vegdirektøren

14. april 2016

Rv. 52 Hemsedalsfjellet aust-vest, utbygging av E39 sør-nord og ikkje minst behovet på fylkesvegane var nokre av dei mest sentrale diskusjonstema som vart drøfta i eit møte mellom fylkesordførar Jenny Følling og vegdirektør Terje Moe Gustavsen torsdag 14.april.

Les meir ›
Jenny Følling, Dina Lefdal og vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør til konferanse

14. april 2016

Meldinga frå fylkesordføraren til kommunar, næringsaktørar og andre interessentar er tindrande klar: Meld dykk på høyringskonferansen om NTP og regional transportplan 29. april.

Les meir ›
Skjermbilde av framsida på Nasjonal transportplan grunnlagsdokument 2018-2029

Høyringskonferanse om NTP

04. april 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høyringskonferanse om Nasjonal transportplan 2018 - 2029 og Regional transportplan 2018 – 2027 på Thon Hotel, Skei i Jølster fredag 29. april 2016 kl. 10:00.

Les meir ›
Samferdsle

Ny leiing for samferdsle

01. april 2016

Dina Lefdal tok til som fylkesdirektør for samferdsle i Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. april 2016. Med seg får ho Øystein Hunvik som assisterande fylkesdirektør og Ole Ingar Hæreid som plan- og beredskapsleiar.

Les meir ›
Plakat frå Statens vegvesen for å minne folk på å nytte belte i buss, som viser at ein blir tung som ein elefant om ein kræsjar

Pluss for belte i buss

10. mars 2016

Mange tenkjer framleis ikkje over at dei må nytte bilbelte også i bussen. Gløymer du det kan det bli dyrt, og farleg. No kan sjekke du kor tung du faktisk blir om bussen kræsjar.

Les meir ›
Tre busser parkert på Førde rutebilstasjon

Fire konkurrerer om Sogn

01. mars 2016

Firda Billag, Tide, Boreal Transport og Nettbuss ønskjer å drive persontransport med buss i rute i Sogn.

Les meir ›
Skjermbilde av framsida på Nasjonal transportplan grunnlagsdokument 2018-2029

NTP ut på høyring

29. februar 2016

Transportetatane har no lagt fram grunnlagsdokumentet til ny Nasjonal transportplan 2018-2029. Fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling er glad for utteljing på rassikringsmidlar, Stad skipstunnel og utbetring av E39.

Les meir ›
Foto som syner eit snøskred som har gått over ein veg. Vi ser eit høgt fjell til venstre og eit vatn eller ein fjord til høgre. Foto: Pål Alvereng, Nasjonal rassikringsgruppe

Skredsikring i transportplan

25. februar 2016

Den komande Nasjonal Transportplan er avgjerande for skredsikring av vegnettet i Norge før 2030, meiner Nasjonal rassikringsgruppe.

Les meir ›
Illustrasjon som syner delar av den grafiske profilen til fylkeskommunen. Vi ser ei bølgje med ein båt over og ein buss under.

Fjord2 AS får to nye avgangar

10. februar 2016

Hovudutval for samferdsle vedtok i møte 9. februar å utvide Fjord2 sitt ruteløyve med to nye avgangar mellom Kaupanger og Gudvangen, i perioden mellom 1. juli til 20. august. Utvidinga av ruteløyvet  gjeld fram til 2024.

Les meir ›
Ein familie på veg over gata ein mørk kveld, med refleksar som lyser opp

Trafikktryggingsmidlar fordelt

09. februar 2016

Fylkestrafikktryggingsutvalet vedtek å løyve 700 000 kroner i fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar til tiltak i Sogn og Fjordane i 2016. Trygg Trafikk får mest.

Les meir ›
Ungar på veg til skulen med ryggsekk

Kommunane får 5 millionar

09. februar 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver fem millionar kroner til trafikktryggingstiltak i kommunane for 2016. Pengane går blant anna til tryggare skuleveg.

Les meir ›
Fv. 391 Laukeland

Ny regional transportplan

28. januar 2016

Fylkesutvalet vedtok å starte arbeidet med ny regional transportplan for 2018-2027, ein viktig plan for samferdsleinvesteringar i fylket framover, i møte 27. januar.

Les meir ›

Sakene til FTU og HS klare

03. februar 2016

Sakene som skal handsamast i fylkestrafikktryggingsutvalet og hovudutval for samferdsle 9. februar er klare og kan lesast her.

Les meir ›
Kart over deler av Sogn og Fjordane med fylkesveg 615 i sentrum

Vegstenging på fv. 615

04. januar 2016

Det kan bli opp til to timar stengetid på fv. 615 mellom Hyen og Storebru. Årsaka er fjellsikringsarbeid i Eikevikhamrane.

Les meir ›
Tre busser parkert på Førde rutebilstasjon

Ruteendringar frå januar 2016

22. desember 2015

Måndag 4. januar endrar Nettbuss express si rute NX147 «Nordfjordekspressen» namn til NX146. NX146 kjem til å ha to daglege avgangar mellom Måløy og Oslo. Meir informasjon om NX146 finn ein på www.nettbuss.no

Les meir ›
Del av fv. 60 Ugla-Skarstein

Stor interesse for fv.60

15. desember 2015

Få dagar etter utlysinga av vegprosjektet fv.60 Ugla-Skarstein har mange entreprenørar – både norske og utanlandske - vist si interesse. Frist for å legge inn anbod er 9.februar 2016.

Les meir ›
Foto som syner eit snøskred som har gått over ein veg. Vi ser eit høgt fjell til venstre og eit vatn eller ein fjord til høgre. Foto: Pål Alvereng, Nasjonal rassikringsgruppe

Stort behov for skredsikring

14. desember 2015

Behovet for skredsikring av fylkesvegnettet i Sogn og Fjordane er på minst 8,6 milliardar kroner. Det totale behovet for skredsikring i Region vest er på minst 22 milliardar. Det viser nye analysar som Statens vegvesen har offentleggjort i dag.

Les meir ›
To born står foran Skoranetunnelen på opningsdagen.

Plan for tunnelrehabilitering

25. november 2015

Fylkesutvalet tilrår rehabilitering av 34 tunnelar fram til 2024 for å stette krav til tunneltryggleik og ta att forfall.

Les meir ›
Rassikring på fylkesveg 633 ved Kleiva

Ønskjer tunnel ved Kleiva

23. november 2015

Omfattande skader på rasoverbygga ved Kleiva på fv. 633 gjer at reparasjon ikkje svarer seg. No tilrår fylkesrådmannen å prioritere vegen, og vurdere bygging av tunnel.

Les meir ›
Foto frå den utbrende Skatestraumtunnelen i Bremanger etter brannen i eit vogntog i juli 2015. Foto: Arne Eithun, Statens vegvesen

Største i norsk vegtunnel

20. november 2015

Tunnelbrannen i Skatestraumtunnelen var første norske brannen på RWS-nivå, som er dei mest ekstreme brannane.

Les meir ›
Bil på veg over Sognefjellet, fylkesveg 55.

Sognefjellet vinterstengt

18. november 2015

Fv. 55 over Sognefjellet er no stengt for vinteren.

Les meir ›
Foto av nytilsett fylkesdirektør for samferdsle, Dina Lefdal, ved inngangspartiet til Fylkeshuset i Leikanger. Foto: Birthe Johanne Finstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lefdal vert ny fylkesdirektør

12. november 2015

Fylkesrådmannen har tilsett Dina Lefdal som ny fylkesdirektør for samferdsle.

Les meir ›
Gjennomslag i Bjørnabakktunnellen feires av fylkesordførar Jenny Følling, fylkessamferdselssjef Velaug Veum, avdelingsleiar i Statens vegvesen Svenn Finden, annleggsleiarar med fleire.

Gjennom i Bjørnabakktunnellen

11. november 2015

Gjennomslag i den 1565 meter lange Bjørnabakktunnelen vart markert av norsk-tsjekkisk arbeidsfellesskap.

Les meir ›
Foto av representantar frå fylkeskommunen, politiet, vegvesenet og Trygg Trafikk som er ute og deler ut refleks på den nasjonale refleksdagen 15. oktober. Alle har på seg gule refleksvestar. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Markerte nasjonal refleksdag

15. oktober 2015

15. oktober er nasjonal refleksdag, og fylkeskommunen, politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk delte i morgontimane ut refleksar i Sogndal.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av trafikktryggingsprisen 2015. Frå venstre fylkesordførar Åshild Kjelsnes, prisvinnar Redningsselskapet ved Torgeir Nergaard Berg og leiar i trafikktryggingsutvalet Liv Stave. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskom

Pris til Redningsselskapet

12. oktober 2015

Redningsselskapet får trafikktryggingsprisen 2015 for det store og viktige arbeidet selskapet gjer i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto som syner eit snøskred som har gått over ein veg. Vi ser eit høgt fjell til venstre og eit vatn eller ein fjord til høgre. Foto: Pål Alvereng, Nasjonal rassikringsgruppe

Altfor lite til skredsikring

08. oktober 2015

Nasjonal rassikringsgruppe meiner forslaget til statsbudsjett inneheld ein uforståeleg nedgang på skredsikring av veg.

Les meir ›
Foto som syner to jenter i ein buss. Dei sit på kvar si side av midtgangen, ei er mørkhåra, og den andre er blond. Foto: A til Å Grafisk Design og Media

Fem vil køyre bussruter i Sogn

06. oktober 2015

Fem selskap vil kvalifisere seg til konkurransen om å drive bussruter for persontransport i Sogn.

Les meir ›
Skatestraumtunnelen har vore stengd sidan brannen i ein vogntoghengar 15. juli. No opnar han for kolonnekøyring. Foto: Sveinung Hovland, Statens vegvesen

Skatestraumtunnelen – kolonnetider

01. september 2015

Kolonnetidene i 616 Skatestraumstunnelen på fv. 616 er no klare. Dei ti avgangane i døgnet skal gjere kvardagen lettare for innbyggjarane i Bremanger etter tunnelbrannen.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes som klypper snora under opning av ny gang- og sykkelveg i Florø 2. oktober 2015. Ho er flankert av ordførar Ola Teigen og ein frå vegvesenet. I bakgrunnen ser vi ungar og vaksne følgje med. Foto: Ole Ingar H. Hæreid

Feira ny gang- og sykkelveg

02. oktober 2015

2. oktober vart ein merkedag for mjuke trafikantar i den nyutnemnde sykkelbyen Florø. Då opna fylkesordførar Åshild Kjelsnes den nye gang- og sykkelvegen langs fv. 545 Kinnvegen og Thor Solbergvegen.

Les meir ›
Foto som syner gang- og sykkelvegen langs Thor Solbergvegen og Kinnvegen i Florø. Biletet syner også litt av Storevatnet i bakgrunnen og muren som går langs vegen. Foto: Arild Øren

Opnar ny gang- og sykkelveg

29. september 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opnar fredag 2. oktober den nye gang- og sykkelvegen langs fv. 545 Thor Solbergvegen og Kinnvegen i Florø.

Les meir ›
Foto frå tildelinga av prisen Vakre vegar 2014 til Kongevegen over Filefjell. Sju personar, blant dei fylkesordførar Åshild Kjelsnes, står ved skiltet med prisen og ei informasjonstavle om Kongevegen.

Pris til Kongevegen

21. september 2015

Kongevegen over Filefjell har fått prisen Vakre vegar 2014.

Les meir ›
Foto frå den utbrende Skatestraumtunnelen i Bremanger etter brannen i eit vogntog i juli 2015. Foto: Arne Eithun, Statens vegvesen

Opnar for kolonnekøyring

27. august 2015

Fv. 616 Skatestraumtunnelen opnar for styrt trafikkavvikling for alle køyrety måndag 7. september.

Les meir ›
Bilete av Anne Jorunn Fjærestad, leiar i Vik idrettslag, på talarstol når ho tek i mot diplomet for Trafikktryggingsprisen 2014. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Trafikktryggingsprisen 2015?

05. august 2015

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane ynskjer forslag på aktuelle kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2015. Meld inn din kandidat innan 24. august.

Les meir ›
Foto av ferja MF Dalsfjord på veg til kai i skumringa. Foto: Fjord1

Utvida ferjeruter i Bremanger

31. juli 2015

Etter innspel frå brukarane har Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune i lag med Fjord1 satt opp fleire og seinare avgangar for ferjesambandet Smørhamn–Kjelkenes.

Les meir ›
Foto av ferja MF Dalsfjord på veg til kai i skumringa. Foto: Fjord1

Ferje klar måndag 20. juli

17. juli 2015

Frå måndag 20. juli vert ferja MF Dalsfjord sett inn på sambandet Smørhamn–Kjelkenes i Bremanger. I helga skjer det ingenting i Skatestraumtunnelen.

Les meir ›
Foto av ferja M/F Fanaraaken, på veg mellom Smørhamn og Kjelkenes. Foto: Arild Nybø/www.flickr.com

Arbeider med ferje i Bremanger

16. juli 2015

Både fylkeskommunen og Statens vegvesen arbeider på spreng for å setje inn ferje på det nedlagte sambandet Smørhamn–Kjelkenes i Bremanger. 

Les meir ›
Illustrasjon som syner delar av den grafiske profilen til fylkeskommunen. Vi ser ei bølgje med ein båt over og ein buss under.

Skatestraumtunnelen stengd

15. juli 2015

Skatestraumtunnelen på fv. 616 i Bremanger er stengd etter brannen 15. juli 2015. Her finn du informasjon om båtruter, som kan vere eit alternativ for reisande i området.

Les meir ›
Foto av to maxi-taxiar stilte opp utanfor Sunnfjord Hotel i Førde ei natt. Det er mørkt ute, men vi skimtar hotellet i bakgrunnen.

Trygt heim i sommar

26. juni 2015

Skysstilbodet «Trygt heim for ein 50-lapp» går som vanleg i sommar.

Les meir ›
Tre menneske på sykkel som alle har hjelm. Den eine sykkelen har barnesete på bagasjebrettet. Vi ser alle bakfra, syklande på ein gangveg. Foto.

Stortinget vedtok Førdepakken

19. juni 2015

Stortinget vedtok torsdag 18. juni søknaden om delvis bompengefinansiering av Førdepakken.

Les meir ›
nilsmagne1024x768 (3)

Takk for godt samarbeid

15. juni 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune takkar avtroppande avdelingsdirektør ved vegavdeling Sogn og Fjordane Nils Magne Slinde for godt samarbeid gjennom fleire år.

Les meir ›
Illustrasjon som syner prioriterte tiltak i Førdepakken, vegprosjektet i og rundt Førde.

Regjeringa går for Førdepakken

08. juni 2015

Regjeringa la fredag 5. juni fram stortingsproposisjonen om Førdepakken. Det er eit viktig steg vidare for utvikling av Førde som by, sykkelby og trafikk-samlingspunkt.

Les meir ›

Nytt temakart i Fylkesatlas

08. mai 2015

Lurer du på om det er problem på vegstrekninga du skal køyre? No kan du gå inn på eit eige kart for trafikkmeldingar.

Les mer
Kart trafikkregistreringspunkt

Trafikkdata april 2015

27. mai 2015

Trafikkken på vegnettet i Sogn og Fjordane vert registert på faste trafikkregistreringspunkt. Registeringane viser korleis trafikken utviklar seg frå år til år og frå månad til månad.

Les meir ›
Vegen over Gaularfjellet er heilt til høgre i biletet, til høgre for eit delvis isdekt vatn. Det er blå himmel og sol, men i fjellet ligg det framleis ein del snø. Foto: Bjørn Andresen/Statens vegvesen

Gaularfjellet opnar 27. mai

27. mai 2015

Gaularfjellet har vore vinterstengt fram til no, på grunn av ras og fare for ras. Vegen opnar 27. mai kl. 16.00.

Les meir ›
Arbeid med å brøyte fylkesveg 55 over Sognefjellet etter vinterstenging. Den gule brøytebilen kan såvidt sjåast i all snøen, der brøytestikkene stikk opp. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Sognefjellet opnar

09. juni 2015

Vegen over Sognefjellet kjem ut av vinterdvalen. Sognefjellsvegen opnar for trafikk torsdag 30. april kl. 12.

Les meir ›
Åshild Kjelsnes, leiar i Nasjonal Rassikringsgruppe, ber om møte med samferdsleministeren for å diskutere dei langvarige stengingane langs vegane i vinter. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Skredsikring inn i NTP

26. mai 2015

Den Nasjonale rassikringsgruppa ber om snarleg møte med samferdsleministeren etter langvarige stengingar på hovudvegsambanda.

Les meir ›

Lavik kai opnar for ekspressbåtane igjen

06. mai 2015

Frå 20. mai legg ekspressbåtane på Sognefjorden igjen til kai ved Lavik kai, for første gong sidan juni 2013.

Les mer

Samarbeidsmøte mellom fylkesråda for funksjonshemma på Vestlandet

24. april 2015

Fylkeskryssande bussruter, tilrettelagd transport, universell utforming av kaiar og ferjer og prosjektet «Aktiv» var tema då fylkesråda i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland hadde samarbeidsmøte.

Les mer

Tre busselskap konkurrerer om å levere busstenester i Sunnfjord og deler av Nordfjord og Sogn

17. april 2015

Firda Billag, Tide Buss og Nettbuss ønskjer å drive bussrutene i kommunane Gloppen, Jølster, Førde, Naustdal, Flora, Bremanger, Gaular, Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Solund, Gulen, Høyanger og Balestrand.

Les mer

Kringom.no samlar all informasjon om kollektivtrafikken i fylket

16. april 2015

Kollektivtilbodet til Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått nytt namn og ny nettstad. Kringom er namnet, og no samlar fylkeskommunen all informasjon om kollektivtrafikken på kringom.no.

Les mer

Tre selskap vil drive bussruter i Sunnfjord og Ytre Sogn

06. mars 2015

Fristen for å levere tilbod til anbodskonkurransen om bussrutene i Sunnfjord og delar av Ytre Sogn, gjekk ut 4. mars.

Les mer

Redsel kan ikkje målast økonomisk

02. mars 2015

Arbeidet med rassikring må forserast – no ber Nasjonal rassikringsgruppe om eit møte med samferdslestatsråden og krev at målsetjinga om rassikring innan 2030 må med i neste Nasjonal Transportplan.

Les mer

Framleis stengt

20. februar 2015

Fv. 331 mellom Ornes og Skjolden er framleis stengt. Her finn du ekstra ferjeruter for laurdag og søndag.

Les mer

Ekspressbåten til Lavik

20. februar 2015

Ny ekspressbåtkai i Lavik er venta å verte teken i bruk i løpet av mars. Før den nye i kaia er open, er det framleis mogleg å få buss- eller drosjetransport frå Lavik til Rysjedalsvika. Sjå rutetidene her.

Les mer

Sykkelbyen Florø

05. februar 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Statens vegvesen og Flora kommune, har no inngått avtale som gjer at kommunen frå no av kan kalle seg ein vaskeekte sykkelby.

Les mer

Trygt heim for ein 50-lapp

05. januar 2015

«Trygt heim for ein 50-lapp» blir køyrt frå fleire tettstadar natt til 27. desember (3. juledag) 2014, og også natt til søndag den 4. januar 2015. Her kan du sjå rutene på dei forskjellige tettstadene.

Les mer

Statens vegvesen med løyvemynde frå 1. januar 2015

18. desember 2014

Frå og med 1.1.2015 vert løyvemynde for dei ikkje-behovsprøvde løyva overført frå fylkeskommunen til Statens vegvesen.

Les mer

Løyvemynde overført frå fylkeskommunen til Statens vegvesen

18. desember 2014

Frå og med 1.1.2015 vert løyvemynde for dei ikkje-behovsprøvde løyva overført frå fylkeskommunen til Statens vegvesen.

Les mer

Obligatorisk med bombrikke for alle køyretøy over 3,5 tonn i næring frå og med 1. januar 2015

10. desember 2014

Påbodet vart vedteke av Stortinget 10. oktober 2014. Ordninga gjeld køyring på heile det norske, offentlege vegnettet. Innan 1. januar 2015 må alle køyretøy som er omfatta av påbodet ha teikna avtale og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruta.

Les mer

Leikanger vart trafikksikker kommune

09. desember 2014

Måndag kunne dei tre barnehagane i Leikanger kommune bokstavleg talt «skilte» seg med god trafikktryggleik.

Les mer

Framtidig lufthamnstruktur på kortbanenettet

04. desember 2014

Avinor har, på oppdrag frå Samferdsledepartementet, sett i gang eit analysearbeid av lufthamnstrukturen på kortbanenettet. Fylkesrådmannen tilrår i eit innspel til Avinor at strukturen på kortbanenettet i Sogn og Fjordane bør vere som i dag.

Les mer

Opnar vegen til Undredal

24. november 2014

Fv. 601 vart opna fredag 21.november.

Les mer

«Rasa» inn på Plaza

13. november 2014

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen, fekk ei tung bør då han stilte på rassikringskonferanse for å snakke om regjeringas arbeid for rassikring.

Les mer

– Kjempevondt og kjempevanskeleg

13. november 2014

Framtidsutsikter og dramatiske hendingar stod på planen då Nasjonal rassikringsgruppe inviterte til rassikringskonferanse måndag 10. november. Blant dei som lever i frykt, er lærar ved Skåbu skule, Heidi Maurstad.

Les mer

Opna rassikring

30. oktober 2014

Onsdag 29. oktober opna fylkesordførar Åshild Kjelsnes rasoverbygget ved Allgøya på fylkesveg 152 Ulvestad-Menes i Balestrand kommune.

Les mer

Ekstra båt Flora-Svelgen-Flora

29. oktober 2014

I samband med stengt veg ved Nordalsfjordbrua vert det sett opp ekstra båt.

Les mer

Stengt mellom Svelgen og Dyrstad

28. oktober 2014

Grunna eit steinras på fylkesveg 572 mellom Svelgen og Dyrstad er vegen stengt. Vegen vert truleg ikkje opna i dag. Sjå rutetider på båttransport her.

Les mer

Trafikktrygging

14. oktober 2014

Frå 2010 har fylkeskommunen fått ansvar for ein betydelig større del av vegnettet.

Les mer

Trafikktryggingstiltak i kommunane

06. oktober 2014

Midla vert primært nytta til tiltak for skuleveg eller ved skule/barnehage. Det er kommunen som koordinerer tiltak og sender inn søknad om tilskot.

Les mer

Samferdsle

06. oktober 2014 Les mer

Trafikktryggingsmidlar

03. oktober 2014 Les mer

FTU-midlar 2015 - tilskot til lokale trafikktryggingstiltak

03. oktober 2014

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikktryggingstiltak. Kommunar, skular, lag, organisasjonar, foreiningar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar trafikktryggleiken.

Les mer

Forlik om Dalsfjordprosjektet

23. september 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Statens vegvesen Region vest og NCC har inngått eit forlik om oppgjer for uløyste krav etter bygginga av Dalsfjordsambandet i Fjaler og Askvoll kommunar.

Les mer

Samferdsle

13. august 2014 Les mer

Agjeldstunnelen mellom Olden og Innvik er opna

02. juli 2014

I tillegg til den 995 meter lange tunnelen vart det opna 1020 nye meter av fv. 60 og 300 meter lokalveg som del av prosjektet.

Les mer

Agjeldtunnelen på fv. 60 er opna for trafikk

23. juni 2014

Det vert offisiell opning av Agjeldtunnelen på fv. 60 mellom Olden og Innvik måndag 30. juni. Ei veke før – måndag 23. juni – opna tunnelen likevel for trafikk.

Les mer

47 nye bussar rullar ut i Nordfjord 23. juni

16. juni 2014

Nye bussar med ny grafisk profil, universell utforming og høgste tilgjengelege standard for utslepp vert å sjå i store delar av Nordfjord frå i sommar av. Firda Billag køyrer frå 23. juni dei fylkeskommunale bussrutene i Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal og Stryn.

Les mer

Ny bussrute mellom Førde og Vadheim med korrespondanse til Bergen

03. juni 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune oppretta frå 1. mai ei ny bussrute frå Førde til Vadheim kl. 06.35. I Vadheim korresponderer denne med Sognebussen til Bergen. Samstundes vart bussruta frå Vadheim til Førde kl. 07.20 endra til å verte ei heilårsrute.

Les mer

Tre selskap vil drifte ferjesamband på fylkesvegane

28. mai 2014

Fem ferjestrekningar i Sogn og Fjordane har vore ute på anbod. Anbodet vart opna 27. mai, og det vart då klart at dei som har levert inn anbod er Fjord1 AS, Norled AS og Boreal Transport Nord.

Les mer

Lavik kai framleis stengt for ekspressbåt

21. mai 2014

Fram til ny ekspressbåtkai står ferdig, vil det ikkje vere ekspressbåtstogg i Lavik. Den nye ekspressbåtkaia er venta å vere ferdig andre halvår 2014. Som følgje av sommarrute frå 1. mai, er det no nye rutetider for buss- og drosjetransporten frå Lavik til ekspressbåtkaia i Rysjedalsvika.

Les mer

"Trygt heim for ein 50-lapp" i påska

11. april 2014

Skysstilbodet "Trygt Heim for ein 50-lapp" går i påskeaftan, natt til søndag 20. april 2014. Informasjon om faste ruter og bestillingsruter finn du her.

Les mer

Opnar Agjeldtunnelen i juni

02. april 2014

Trafikantane på fv. 60 Olden-Innvik kan byrje å køyre gjennom Agjeldtunnelen i juni. Vegstrekka utanfor tunnelen skal vere ferdige til byrjinga av september.

Les mer

300 000 kroner til hurtigladepunkt for el-bil

02. april 2014

Sogn og Fjordane har hatt ein eksplosiv vekst i talet på el-bilar. Talet dobla seg i 2013, og salet for dei tre fyrste månadane i 2014 lovar ny vekst. No lyser fylkeskommunen ut 300 000 kroner til ladepunkt i Lærdal, Sogndal og Stryn.

Les mer

Fylkesordføraren til Lofoten for å lære om rassikring

25. mars 2014

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes var sist veke i Lofoten saman med resten av Nasjonal rassikringsgruppe. Målet var å lære meir om utfordringar med og løysingar for rassikring.

Les mer

Alle avgangane til Nordfjordekspressen skal gå til Måløy

27. februar 2014

Rutetilbodet til Nordfjordekspressen skal vere uendra fram til 30. april 2015. Det er dermed ikkje lenger slik at enkelte av avgangane til Nordfjordekspressen kjem til å stoppe på Nordfjordeid i staden for i Måløy.

Les mer

450 000 kroner til hurtigladestasjonar for el-bilar i fylket

07. februar 2014

Pengane skal gå til hurtigladestasjonar i Jølster, Sogndal, Stryn og Lærdal i tillegg til ombyggging av Tesla sin stasjon i Aurland. Det vedtok hovudutvalet for plan og næring i møte 7. februar.

Les mer

Spørjeundersøking om reisevanar i Nordfjord

31. januar 2014

I februar kan det hende du møter personar som ynskjer å spørje deg om reisevanane dine når du er ute og reiser med bussar i Nordfjord.

Les mer

Fylkesutvalet med høyringsuttale om to ferjesamband i Sogn

31. januar 2014

Statens vegvesen skal snart lyse ut nye anbod for ferjesambanda Vangsnes–Hella–Dragsvik og Mannheller–Fodnes. No har fylkesutvalet kome med sine innspel til utlysinga.

Les mer

Høyangertunnelen skal utbetrast for inntil 200 millionar kroner

27. januar 2014

Hovudutvalet for samferdsle vedtok 22. januar at Høyangertunnelen skal utbetrast innan ei kostnadsramme på 200 millionar kroner. Det skal gjerast ulike tiltak i tunnelen, blant anna innanfor vass- og frostsikring og elektro.

Les mer

Folkefest då Dalsfjordsambandet opna

16. desember 2013

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes stod for den offisielle opninga av Dalsfjordsambandet 14. desember. Rundt 2500 menneske var samla til folkefest inne i Nishammartunnelen, for å feire heile sambandet, og ikkje minst brua dei har venta på i nær 40 år.

Les mer

Fylkestinget fann pengar til å fullføre Olden–Innvik

13. desember 2013

Fylkestinget vedtok 11. desember Regional transportplan 2014–23. Fylkespolitikarane bestemde i samband med dette at opprusting av den siste delstrekninga på Olden–Innvik, Ugla–Skarstein, skal starte opp så snart som mogleg etter 2014.

Les mer

Lavik kai framleis stengt for ekspressbåt

12. desember 2013

Fram til ny ekspressbåtkai står ferdig, vil det ikkje vere ekspressbåtstogg i Lavik. Alternativet vert av- og påstiging i Rysjedalsvika, og det vert sett opp skyss frå Lavik til Rysjedalsvika.

Les mer

Ny fylkeskommunal handlingsplan for trafikktrygging

11. desember 2013

Fylkestinget vedtok 10. desember den nye fylkeskommunale handlingsplanen for trafikktrygging. Planen inneheld fire hovudsatsingsområde: unge, foreldre, arbeidsgjevarar og førarrett for risikogrupper.

Les mer

Truleg første funnet av sjeldan mynt i Noreg

10. desember 2013

Ei ringspenne laga av ein sjeldan mynt frå mellomalderen vart i november funne i Sogn og Fjordane . Mynten, ein gros tournois, er mest truleg slått under den franske kongen, Philip den III (1270-1285) eller Phillip den lV (1285-1314). Det er ei vakker og heil ringspenne med inskripsjon.

Les mer

Åshild Kjelsnes får trafikktryggingsprisen 2013

10. desember 2013

Trafikktryggingsprisen går i år til ho som pleier å dele han ut – nemleg fylkesordføraren. Åshild Kjelsnes får prisen for å ha gjort ein solid innsats for trafikktryggingsarbeidet i Sogn og Fjordane og for sitt store engasjement for å få fleire til å nytte refleks.

Les mer

Lavik kai framleis stengt for ekspressbåt

06. desember 2013

Fram til ny ekspressbåtkai står ferdig, vil det ikkje vere ekspressbåtstogg i Lavik. Alternativet vert av- og påstiging i Rysjedalsvika, og det vert sett opp skyss frå Lavik til Rysjedalsvika.

Les mer

Gjenopning av Otterdalsvegen

29. november 2013

28. november vert Otterdalsvegen opna, etter at den har vore stengt sidan uvêret Dagmar øydela vegen i romjula 2011. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes stod for den offisielle opninga av vegen.

Les mer

Fylkesutvalet går for å fullføre Olden–Innvik

27. november 2013

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å starte opprusting av den siste strekninga på Olden–Innvik, Ugla–Skarstein, så snart som mogleg i perioden 2015–17. Utvalet vedtok også eit forslag til marginalliste for store vegprosjekt i fylket.

Les mer

Fylkesutvalet vil delfinansiere Førdepakken med bompengar

27. november 2013

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å godkjenne søknaden frå Førde kommune om bruk av bompengar for å delfinansiere Førdepakken. Utvalet ønskjer også at fylkeskommunen skal løyve 150 mill. kr til vegpakken.

Les mer

Sognefjorden AS får drive båtrute mellom Flåm og Gudvangen heile året

26. november 2013

Sognefjorden AS driv båtrutetilbod mellom Flåm og Gudvangen. No får dei utvida ruteløyvet sitt, til både ei heilårsrute og i tal avgangar på sommarsesongen. Det avgjorde hovudutvalet for samferdsle 26. november.

Les mer

Fylkesrådmannen vil stogge forfallet på fylkesvegane

21. november 2013

Fylkesrådmann Tore Eriksen legg no fram framlegget til Regional transportplan 2014–23 til politisk handsaming. Han vil satse på drift og vedlikehald framfor nye store prosjekt og legg opp til å stogge forfallet på fylkesvegnettet.

Les mer

Nils P. Støyva presenterte trafikktryggingsarbeidet i Sogn og Fjordane

18. november 2013

Hordaland fylkeskommune arrangerte 14. november ein trafikktryggingskonferanse. Nestleiar i trafikktryggingsutvalet, Nils P. Støyva (Ap), presenterte der korleis vi arbeider med trafikktrygging her i fylket, med særleg vekt på den nye trafikktryggingsplanen.

Les mer

Samferdsleutvalet meiner fylkeskryssande bussruter er eit nasjonalt ansvar

24. oktober 2013

Leiar for hovudutvalet for samferdsle, Arnstein Menes, er sterkt uroa for framtida til dei fylkeskryssande bussrutene. Hovudutvalet krev no at Samferdsledepartementet snarast tek ansvar for at innbyggjarane ikkje mistar eit svært viktig kollektivtilbod.

Les mer

– Hugs refleks i haustmørket

17. oktober 2013

I dag – 17. oktober – er den nasjonale refleksdagen. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes nyttar høvet til å oppmode alle om å hugse refleks når dei går ut i haust- og vintermørket.

Les mer

Fylkestinget vedtok å starte skredsikring på Veitastrondsvegen

15. oktober 2013

Skredsikringa av Bjørnabakken og Lindeskreda på fv. 337 Veitastrondsvegen i Luster startar opp i 2014. Prosjektet er rekna til å koste 237 2013-kroner.

Les mer

Rår fylkesutvalet til å starte opp skredsikring på fv. 337 Veitastrondsvegen

09. oktober 2013

Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å vedta oppstart av prosjektet med skredsikring ved Bjørnabakken og Lindeskreda no, med atterhald om løyvingsvedtak i Stortinget. Fylkesutvalet skal handsame saka i møtet 14. oktober.

Les mer

Ekstra avgang på ferjesambandet Måløy–Oldeide frå 2014

26. september 2013

Hovudutvalet for samferdsle vedtok i møtet 24. september å setje inn ein ekstra avgang på ferjesambandet Måløy–Oldeide frå 2014.

Les mer

Søndagsstopp for ekspressbåten på Oppedal kai

25. september 2013

Ekspressbåten Bergen–Sogn har frå og med 29. september stopp på Oppedal kvar søndag ca. kl. 19.00. Båten stoppar ved den gamle dampskipskaien på Oppedal, som ligg ca. 500 meter aust for ferjekaien.

Les mer

Nesten 480 millionar til skredsikring i Sogn og Fjordane fram til 2017

25. september 2013

Statens vegvesen har no lagt fram eit forslag til handlingsprogram, som viser korleis dei vil løyse oppgåvene som ligg i Nasjonal transportplan (NTP). Fylkesordførar Åshild Kjelsnes gler seg over dei om lag 476 millionar kronene Sogn og Fjordane ser ut til å få til skredsikring dei komande åra.

Les mer

Dalsfjordsambandet opnar 14. desember 2013

06. september 2013

Laurdag 14. desember opnar Dalsfjordsambandet, som knyt Askvoll og Fjaler saman med Dalsfjordbrua over Dalsfjorden. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes står for den offisielle opninga.

Les mer

Kabelferja Hisarøy gjev øybuarar fastlandssamband

30. august 2013

Innbyggjarane på Hisarøy i Gulen fekk fastlandssamband 30. august, i form av den batteridrivne ferja MF Hisarøy. Dette er den første batteridrivne ferja som vert sett i trafikk i Sogn og Fjordane – og også ei av dei første i landet.

Les mer

E16 Gudvangatunnelen

20. august 2013

Måndag 19. august vart det sett inn ein hurtigbåt mellom Gudvangen og Flåm på grunn av at Gudvangatunnelen på E16 er stengt. Det vert opna for kolonnekøyring av tyngre køyrety gjennom E16 Gudvangatunnelen frå fredag 23. august.

Les mer

Festdag i Gaular då Skoranetunnelen vart opna

08. juli 2013

Både sol og regn slost om merksemda då Skoranetunnelen på fv. 391 i Gaular vart opna 5. juli. Med den nye tunnelen har innbyggjarane i Laukeland endeleg fått ny permanent veg til bygda – etter at deler av vegen forsvann i fjorden i november i 2010.

Les mer

Fylkesordføraren krev framleis tollstasjon i Måløy

02. juli 2013

Det var eit samla fylkesutval som 26. juni gav fylkesordføraren fullmakt til å jobbe for framleis tollstasjon i Måløy. Fylkesutvalet og eit samla politisk miljø i Sogn og Fjordane ser med stor uro på planane om nedlegging.

Les mer

Lavik kai midlertidig stengt for ekspressbåt

27. juni 2013

Grunna arbeidet med bygging av nytt kaianlegg, vil det ikkje vere ekspressbåtstogg i Lavik fram til 30. september. Det vert sett opp buss eller drosje mellom Lavik og Rysjedalsvika.

Les mer

Trygt heim for ein 50-lapp sommaren 2013

27. juni 2013

Skysstilbodet "Trygt Heim for ein 50-lapp" held fram gjennom heile sommaren, natt til søndag. Enkelte ruter vert endra til bestillingsruter i sommarsesongen. Sjekk om ruta di går fast i sommar, eller om du må bestille. Vi ønskjer god sommar til alle som nyttar seg av Trygt heim-tilbodet!

Les mer

Vegfest i Fjaler då Nishammartunnelen opna

24. juni 2013

Fjalerbuene møtte fram i hundretal då fv. 57 Nishammartunnelen vart opna 14. juni. Alt frå barnehageborn til dei eldste i bygda var med på feiringa, og fylkesordførar Åshild Kjelsnes stod for den offisielle opninga.

Les mer

Fylkesrådmannen legg fram forslag til Regional transportplan

10. juni 2013

Det er ikkje rom for nye, store investeringsprosjekt på vegsida i forslaget til Regional transportplan 2014–2023 (RTP). Mindre pengar enn rekna med til veg gjer også at forfallet på fylkesvegane ser ut til å auke. Fylkesrådmannen ber fylkesutvalet leggje planforslaget ut på høyring.

Les mer

Overskotsbompengar går til nytt digitalt naudnett og DAB-radio i to tunnelar

05. juni 2013

Midlane som er att etter bompengeinnkrevjinga på rv. 5 mellom Sogndal og Fjærland, skal nyttast til nytt digitalt naudnett og DAB-radio i Frudalstunnelen og Bergstunnelen på same strekning.

Les mer

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne – yrkesfaglege kurs

31. mai 2013

Frå hausten 2013 tilbyr vi vaksenopplæring i faga Vg1 helse- og oppvekst/Vg 2 helsearbeidar, Vg1 sevice og samfedsel/Vg2 sal, service og tryggleik, og praksiskandidatkurs i barne- og ungdom og helsearbeidarfaget.

Les mer

Fylkesordføraren opnar Bremangersambandet

08. mai 2013

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opnar Bremangersambandet 16. mai. Kjelsnes står for snorklyppinga saman med regionvegsjef Helge Eidsnes og bremangerordførar Karl Vidar Førde. Opningsseremonien vert i Bortnen og startar kl. 13.00.

Les mer

Vestlandet sa meininga si om Nasjonal transportplan i Stortinget

08. mai 2013

Tunnelvedlikehald, naudnett og skredsikring var nokre av stikkorda til Sogn og Fjordane-delegasjonen på høyringa om Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget 7. mai.

Les mer

Dalsfjordbrua tek form med helikopterhjelp

26. april 2013

Stålentreprenør HSM nytta laurdag 20. april helikopter for å få på plass hengestengene på Dalsfjordbrua. I midten av neste veke skal lekteren med stålkassen ankre opp under brua. Sjå video av helikopterløftinga.

Les mer

Fylkestinget lempar på krav for å sikre Veitastrondsvegen snarast

19. april 2013

Fylkestinget har tidlegare vedteke at Bjørnabakken på fv. 337 Veitastrondsvegen skal sikrast mot ras. No vil fylkespolitikarane fråvike krav i vegnormalane for å redusere kostnadane.

Les mer

Fylkestinget vil nytte skuleskyssmidlar til å finansiere kommunal veg

19. april 2013

Fylkestinget sa 16. april ja til å delfinansiere ein kommunal veg til Tangenes i Solund ved å omdisponere midlar til skuleskyss.

Les mer

Vestlandsrådet gler seg over ei opprusta og ferjefri framtid

12. april 2013

Regjeringa la i dag fram Nasjonal Transportplan 2014–2023 (NTP). Vestlandsrådet ser med glede på at regjeringa prioriterer ein opprusta og ferjefri E39.

Les mer

Sogn og Fjordane-prosjekt i Nasjonal transportplan

12. april 2013

Regjeringa presenterte i dag Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023. Her får du ei oversikt over kva prosjekt i Sogn og Fjordane som er med i planen. Stad skipstunnel, tunnel gjennom Vikafjellet og ny Lavik ferjekai er nokre av stikkorda.

Les mer

Fylkesordføraren glad for milliardar til veg

05. april 2013

Regjeringa lovde 4. april å løyve 17,5 milliardar kroner ekstra til rassikring og vedlikehald av fylkesvegane her i landet. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes har tidlegare etterlyst meir vegpengar og er glad for signala frå nasjonalt hald.

Les mer

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no