Frå Sogn og Fjordane sin fylkesstand på Nor-Fishing 2018. Det sit nokon folk i ei sofagruppe, og nokon står ved ein benk.

Fellespaviljong for Vestland fylke under Nor-Fishing 2020

09. desember 2019

– Vi har sikra oss eit samarbeid med Måløy maritime Group for å gjennomføre ein felles stand for heile det nye storfylket under Nor-Fishing-messa. No inviterer vi bedrifter til å bli med, seier Lena Søderholm, marin fagkoordinator i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir ›
 8f 6nhqqpj 7

Sogn og Fjordane markerte seg på Sicilia

23. oktober 2019

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes fekk inn ei viktig endring om berekraft og det marine i den vidare strategien til lobbyorganisasjonen for perifere og maritime regionar i Europa (CPMR).

Les meir ›
Illustrasjonsfoto.

Husk søknadsfrist til LivOGLyst programmet

15. oktober 2019

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar. Søknadsfrist er 25. oktober 2019.

Les meir ›
 645ue 3argz

Inviterer Bjørgvin bispedømme til å delta i arbeidet på Selja

15. oktober 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke initiativ til eit prosjekt for å gjere klosterskatten på Selja betre kjent og inviterer no biskopen i Bjørgvin inn i styringsgruppa for prosjektet.

Les meir ›
Foto frå utdeling av bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019.

Landbrukssamarbeid heidra med pris

07. oktober 2019

Straumsnes Mjølk og Kjøt (SMOK) DA og Storfeprosjektet i Sogn og Fjordane ved Jo-Helge Sunde vinn Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2019 i Sogn og Fjordane. 

Les meir ›
Foto av prosjektdeltakarane i EU-prosjektet P-IRIS på studietur til Italia.

Internasjonalt nettverksprosjekt – lærdom frå fase 1

07. oktober 2019

Kva gevinstar kan kome frå deltaking i internasjonalt arbeid?

Les meir ›
Illustrasjonsfoto.

LivOGLyst i ditt lokalsamfunn

30. september 2019

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar.

Les meir ›
Foto frå Aurlandsfjellet

Meld deg på reiselivskonferansen Fjordane frå Bre til Hav

30. september 2019

Korleis skape gode opplevingar året rundt og legge til rette for heilårsturisme? Dette er tema på reiselivskonferansen Fjordane frå Bre til Hav 5. og 6. november i Loen.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av DRIV-prisen i 2019.

Corvus Energy er den aller første vinnaren av DRIV-prisen

26. september 2019

– Det er ei stor ære for oss å bli anerkjend på heimebane, seier Geir Bjørkeli, administrerande direktør i Corvus Energy.

Les meir ›
Fotocollage som syner tre menn.

Ein av desse vert tidenes første vinnar av DRIV-prisen

13. september 2019

37 kandidatar har blitt til tre. Evoy, Corvus Energy og Bergen Carbon Solutions kjempar om å bli tidenes første vinnar av DRIV-prisen.

Les meir ›
Foto av Turid Haga Vange og Reidar Almås

Diskuterte klimaklokt vestlandslandbruk for framtida

10. september 2019

Ho er 33 år og økologisk bonde i Vik i Sogn. Han er snart 80 og har forska på landbruket i ein mannsalder. Begge deltok dei på landbrukskonferansen Klimaklokt vestlandslandbruk i Sogndal 3. og 4. september.

Les meir ›
Cruiseship ved hamna i Flåm.

Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Noreg

02. september 2019

Konferansen er aktuell for alle aktørar i Noreg som er involverte i cruiseturisme, samt interesseorganisasjonar, offentlege etatar, kommunar, fylke og departement.

Les meir ›
Fotocollage med tre bilete som illustrerer landbruk, eitt med nyplukka eple, eitt med ei ku, eitt med nyplukka gulrøter.

Fullbooka landbrukskonferanse set klima på dagsorden

29. august 2019

Nesten alle kommunane i den nye regionen Vestland er representerte når landbrukskonferansen Klimaklokt vestlandslandbruk vert arrangert i Sogndal 3. og 4. september.

Les meir ›
Foto frå signering av avtale om overføring av fiskerihamner frå staten til fylkeskommunane.

Vestland overtek 99 statlege fiskerihamner

26. august 2019

– Med gode kaier og hamneanlegg skal vi legge til rette for fiskerinæringa, seier direktør for næring i nye Vestland fylkeskommune, Bård Sandal. Det er no inngått avtale om overføring av 99 fiskerihamner i Hordaland og Sogn og Fjordane frå staten til fylkeskommunen.

Les meir ›
Bilde landbrukskonferansen Vestland 2019

Meld deg på landbrukskonferansen du også!

14. august 2019

Vi har mange påmelde til den første Vestlandskonferansen for landbruk i Sogndal 3. - 4. september, men vi har plass til  fleire.

Les meir ›
jorbruksreidskap ligg i graset på ein solfylt sommardag, bak ser vi utsikt til fjord og fjell og ein gard i det fjerne.

Vil du vere med å utvikle landbruk som næring?

02. august 2019

Fylkeskommunane får nye oppgåver innan landbruk og skogbruk i 2020. Desse områda skal utviklast som næringar i bygder og distrikt. Allereie no kan du søke stilling innan feltet!

Les meir ›
Steinvik Fiskefarm

Utlysing av fondsmidlar i MAREKO

05. juli 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar frå MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond), med søknadsfrist 1. september 2019.

Les meir ›
Tre personar står på brua ved elvi utanfor Fylkeshuset i sola.

25 millionar til spennande ny forsking på Vestlandet

26. juni 2019

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 25 millionar kroner til ny og spennande forsking i landsdelen. Sogn og Fjordane fylkeskommune og Njøs Næringsutvikling i Leikanger er blant dei som får ferske forskingsmidlar.

Les meir ›
foredrag og publikum

Samling for næringsmedarbeidarar

23. juni 2019

Førebuing til nytt storfylke på agendaen

Les meir ›
Illustrasjonsbilde Sitep

Støttar innovasjonssatsing i Årdal

21. juni 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tidlegare støtta ein ny øvingsfabrikk med topp moderne utstyr som skal gje industrien høve til å utvikle og teste automatiserte produksjonsprosessar. No får Sitep AS også 2,5 mill. kr. til arbeid med å utvikle innovasjonsmiljøet knytt til fabrikken.

Les meir ›
ava 287jpr 5

Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Noreg

13. juni 2019

Vestlandsrådet arrangerer nasjonal konferanse om cruiseturisme til Noreg i Bergen, 29. oktober 2019. Målgruppa er alle aktørar i Noreg som er involvert i cruisetrafikk, samt interesseorganisasjonar, kommunar, fylke og departement.

Les meir ›
Passasjer som tek bilde ut ruta på bussen

Samlar kollektivturisme på Vestlandet på éi side

13. juni 2019

No kan turistar og besøkande i alle dei fire vestlandsfylka reise som vestlendingar flest. Denne veka vart ei felles nettside lansert, der turistar kan kjøpe ferdigpakka turar med offentleg transport.

Les meir ›
s 6zhvubq 4d

Landbrukskonferanse – Klimaklokt vestlandslandbruk

07. juni 2019

Korleis kan landbruket medverke i klimadugnaden og korleis kan bonden handtere klimaendringar? Dette er hovudtema for Vestland sin første landbrukskonferanse.

Les meir ›
Heile gruppa som deltok på møte er oppstilte ved Steinvik fiskefarm.

Vellukka møte for Nordsjøkommisjonen i Florø

29. april 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune var i april vertskap for eit møte i marin ressursgruppe i Nordsjøkommisjonen. Dei 13 deltakarane som kom frå ulike fylke og regionar i Noreg, Nederland og Skottland, hadde to travle og interessante dagar i Florø.

Les meir ›
tj 7uqk 5xa 7

Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond

29. april 2019

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har 900 000 kroner til gode prosjekt. Fondet tek i mot søknadar om delfinansiering av prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Søknadsfristen 30. juni 2019.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av gründerprisen 2019.

Stiutviklarar får gründerprisen for ungdom

24. april 2019

Årets gründerpris for ungdom går til Rekkje Stiutvikling AS for arbeidet deira med å byggje sykkelanlegg og berekraftige stiar.

Les meir ›
Foto av eit stort cruiseskip til kai i Flåm. I framkant av biletet ser vi to kajakkar som ligg nett utpå sjøen med to menneske i kvar.

Kronikk: Kva gjer fylkeskommunane for å utvikle berekraftig cruiseturisme?

16. april 2019

Fjordfylka står saman og er einige om ein felles visjon: Vestlandet skal vere det mest berekraftige reisemålet i Europa, basert på lønsame og tilgjengelege naturopplevingar. Berekraft og lønsemd gjeld også cruiseturismen.

Les meir ›
Utsikten på Gaularfjellet. Eit utsiktspunkt på den nasjonale turistvegen over Gaularfjellet

Friske midlar til reiselivssatsing

16. april 2019

Ti prosjekt i fylket har fått støtte gjennom fylkeskommunen si tilskottsordning for infrastrukturmidlar til reiseliv. Ein snau million kroner er delt ut til turløyper, parkering, turistbuss og digitalt fiskekart. Sjå kva tiltak som har fått støtte!

Les meir ›
Foto av tre ungar i dunjakker som sit og ser mot fjellet Kinnaklova på Kinn.

No kan turistane snart reise som dei lokale

10. april 2019
Som turist er det ikkje alltid like lett å orientere seg om ulike kollektivtilbod. Difor går Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland no saman og lanserer konseptet «Travel like the locals».
Les meir ›
Logo Travel like the locals kvadratisk

Travel like the locals til Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

05. april 2019

Viss ein ikkje berre vil reise frå A til Å, men ønsker ein rundtur eller ein tur som ikkje går rakaste veg, er det ikkje så lett å finne ut korleis ein gjer det med offentlig transport. Derfor utvikla Møre og Romsdal fylkeskommune i 2016 konseptet “Travel like the locals” – eller «Reis som dei lokale». Dette er “ferdigpakka” turar med offentlig transport som inneber spanande reiser til fine destinasjonar. Turane kan kjøpast på førehand på nett eller på ulike utsalsstader som turistinformasjon eller liknande. 

 

Les meir ›
To menn i dress står ute ved elva i Førde.

Lanserer ny innovasjonspris i Vestland fylke

03. april 2019

Ein heilt ny pris ser dagens lys i Hordaland og Sogn og Fjordane i år. – Vestland vert ein realitet, og då må vi løfte blikket og tenke nytt, seier adm. dir, i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene.

Les meir ›
Signering av avtale UE-FK 2019

Samarbeider vidare om entreprenørskap i skulen

21. mars 2019

Fylkeskommunen held fram samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, og vil saman frå fram fleire unge entreprenørar som tør å satse på eiga bedrift.

Les meir ›

Midlar til rekruttering og kompetanseheving

20. mars 2019

Vi lyser ut midlar til rekruttering og kompetanseheving i landbruket med frist 15. april.

Les meir ›
Lars Hustveit ved paneldebatten

Smarte bygder i Sogn og Fjordane tema i EU

27. februar 2019

Fagkoordinator Lars Hustveit orienterte i workshop i EU-parlamentet i Brussel om korleis vi jobbar med innovasjonsnettverk i distrikta.

Les meir ›
Portrettfoto av Mona Bakke Svarstad, ho står ved ein båtmodell med utsikt mot sjøen og smiler.

Ny prosjektleiar for marine utdanningar på plass

18. februar 2019

Mona Bakke Svarstad er tilsett som prosjektleiar for akvakulturutdanning ved Måløy vidaregåande skule. Satsinga er eit ledd i verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane.

Les meir på maloy.vgs.no ›
pvg 3vzkycj

Sogn og Fjordane-prosjekt utmerker seg i EU

11. februar 2019

Eit politikknotat som vart distribuert i EU i januar vier mykje plass til eit innovasjonsprosjekt som er leia av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Presentasjonar frå miljøseminar for akvakultur 2019

11. februar 2019

Her ligg presentasjonane frå Miljøseminar 2019

Les meir ›
Ein mann står ved talarstolen i ein møtesal og snakkar, folk sit rundt bord og høyrer på.

Høg verdiskaping – men folketalsveksten manglar

31. januar 2019

Sogn og Fjordane må jobbe med bustadsattraktiviteten.

Les meir ›
Tarefangst

Korleis står det til i Sogn og Fjordane?

23. januar 2019

Presentasjon av ny regional analyse-

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Velkomen til miljøseminar for akvakultur 2019!

11. januar 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer kvart år i februar til miljøseminar for akvakulturnæringa i Florø. Årets seminar blir arrangert på Quality Hotel 6.–7. februar.

Les meir ›
Foto av Vemund Eldegard som tek imot gründerprisen for ungdom 2017. Han held eit diplom, ein blomsterbukett og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Kven fortener gründerprisen for ungdom i 2019?

11. januar 2019

No kan du nominere kandidatar til gründerprisen for ungdom. Prisen på 50 000 kr skal stimulere unge menneske i Sogn og Fjordane til å etablere nye verksemder og skape nye arbeidsplassar i fylket.

Les meir ›
Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.

No kan du søkje om infrastrukturmidlar til reiselivet

04. januar 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar til infrastrukturtiltak i reiselivet i Sogn og Fjordane. Søknadsfrist er 15. februar 2019.

Les meir ›
Ein sel stikk hovudet opp frå sjøen.

No kan du søkje om seljakt på nettet

06. desember 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har utarbeidd eit digitalt søknadsskjema, med ID-port, for søknad om jakt på kystsel.

Les meir ›
Personar sit rundt eit bord i eit møterom og ser på ein presentasjon.

Offentlege og private aktørar møttest for å drøfte nettverksarbeid

27. november 2018

Interreg Europe prosjektet P-IRIS arrangerte møte om nettverksarbeid i Sogndal 22. november.

Les meir ›
Illustrasjonsfoto, tre jenter sit i ein sofa og peikar på ein berbar dataskjerm

Inviterer til nettverksmøte om innovasjon og digitalisering

26. november 2018

VRI4 Sogn og Fjordane inviterer bedrifter, verkemiddelapparat og andre interesserte til nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde. NY DATO: 28. januar.

Les meir ›

Tilskott til hangar på Sogndal lufthamn

21. november 2018

I Sogn og Fjordane har det over tid vore eit mål å få etablert ein hangar på Sogndal lufthamn. Både fylkeskommunen, fleire kommunar og private aktørar har delt målsetjinga, og på ulike måtar vore involverte i planane med å få gjennomført eit slikt prosjekt.

Les meir ›
l 86f 5graaq

23,8 millionar til breiband i Sogn og Fjordane

15. november 2018

Vel 17 statlege millionar og 6,6 mill. frå Sogn og Fjordane fylkeskommune løyser i 2018 ut til saman omlag 65 mill. kr. til breiband. Over 1 700 nye husstandar i Sogn og Fjordane får no breiband med god kapasitet.

Les meir ›
To bilete av smilande personar i gruppe som mottek diplom for pris og klyngestatus.

Klimapris og klyngestatus til hydrogensatsinga

08. november 2018

Hydrogensatsinga i fylket har fått fleire prisar og utmerkingar denne veka. Maritim Foreining Sogn og Fjordane har fått status som næringsklynge for hydrogen, og Flora kommune har fått prisen Årets lokale klimatiltak 2018 for arbeidet med å utvikle ein hydrogendriven passasjerbåt.

Les meir ›
bilete frå tur til Selje kloster

Satsar på Selja som berekraftig reisemål

30. oktober 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har starta opp eit prosjekt for å utvikle Selje kloster som eit attraktivt og berekraftig reisemål. PwC har fått ansvar for å leie forprosjektet som skal vere ferdig våren 2019.

Les meir ›
Tone Rønning Vike og Bjørn Vike syner fram prisdiplomet dei har fått frå Jenny Følling og Karen Marie Hjelmeseter.

29-2 Aurland AS tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2018

19. oktober 2018

Reiselivsverksemda 29-2 Aurland AS vil gje dei besøkjande minne som helst ikkje set spor i naturen. I dag vart både gode minne og positive spor i lokalsamfunnet heidra då den allsidige verksemda vann Bedriftsutviklingsprisen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Lena Søderholm og Åshild Kjelsnes, avbilda i ein fiskehall

Fylkesvaraordførar på fiskeauksjon i Skottland

09. oktober 2018

Denne morgonen vart det seld 8 000 kassar (a 40 kg) fisk på auksjon. Fylkeskommunen var representert ved fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes og marin fagkoordinator Lena Søderholm.

Les meir ›
vgbt 83jzsf

Velkommen til konferanse for reiselivet i Sogn og Fjordane 2018

04. oktober 2018

Konferansen er staden å vere for reiselivsverksemder og andre med interesser i reiselivet, som er interessert i ei berekraftig utvikling av reiselivet. Årets konferanse for reiselivet i Sogn og Fjordane er i Førde 13. november.

Les meir ›
Bilete frå kurs om offentlege anskaffingar i Førde 25. september. Personar sit rundt eit bord og høyrer på føredrag.

Matnyttig kurs om offentlege anskaffingar

28. september 2018

Offentlege og private aktørar kom i lag om eit komplekst, men viktig tema da Arnhild Dordi Gjønnes heldt kurs i offentlege anskaffingar i Førde 25. september.

Les meir ›
Gruppebilete av Fylkeskommunalt nettverk for entreprenørskap, som var samla i Stavanger i september 2018.

Eit felles løft for entreprenørskap

20. september 2018

Alle fylkeskommunane i Noreg var inviterte då Fylkeskommunalt nettverk for entreprenørskap møttest i Stavanger denne veka. Vertskapet var Skape.no og Rogaland fylkeskommune, som hadde sett opp eit spanande program for nettverket.

Les meir ›
To personar tek kvarandre i handa over bordet

Kronikk: Kompetanseløft på offentlege anskaffingar

18. september 2018

Det offentlege kjøper varer og tenester for ca 500 milliardar kroner kvart år. Berre i Sogn og Fjordane gjer det offentlege anskaffingar for nærare 1 milliard kroner kvart år, fordelt på kring 3000 leverandørar. Korleis kan fleire lokale bedrifter nå opp i anbodskonkurransar? Og korleis få innpass i denne marknaden? 

Les meir ›
Fire personar sit og smiler ved eit bord. Det er Kristine Kopperud Timberlid, Philip Lorentzen, Mette Rønning og Jan Heggheim. Dei har underteikna ein samarbeidsavtale som ligg på bordet.

Underteikna avtale om innovasjon og verdiskaping

06. september 2018

Innovasjon Norge, Norges Forskingsråd, Siva og fylkeskommunen underteikna onsdag ein regional samarbeidsavtale. Målet er mellom anna å styrke klyngesamarbeid og kompetansemiljø i fylket.

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Siste rest av nye lakseløyve lagt ut for sal

04. september 2018

Ein liten restkapasitet frå auksjonen av produksjonsauke i oppdrettsnæringa før sommaren er no lagt ut for sal. Det er ikkje opna for tildeling av nye løyve i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Ulike bilde frå Hordaland og Sogn og Fjordane sin fellesstand på offshoremessa ONS i Stavanger.

Hordaland og Sogn og Fjordane med fellesstand på ONS

28. august 2018

Måndag opna fylkesordførarane Jenny Følling og Anne Gine Hestetun den første fellesstanden for dei to fylka på offshoremessa i Stavanger. – Eit symbol på det som vil bli framtida vår, seier Følling.

Les meir ›
Jenny Følling står ved Sogn og Fjordane sin stand på fiskerimessa Nor-Fishing 2018. Garn, rep og anna maritimt utstyr heng bak henne.

Fiskerifylket Sogn og Fjordane synte seg fram på Nor-Fishing

24. august 2018

Nor-Fishing er ein viktig møteplass for fiskerinæringa nasjonalt og internasjonalt. Messa har føregått i Trondheim denne veka, og Sogn og Fjordane har vore på plass med eigen fylkesstand med 14 verksemder.

Les meir ›
Logo for Konferanse for maritim hydrogenteknologi og marin fornybar energi i Florø 3.–4. oktober

Kraftsamling for hydrogen og fornybar energi i Florø

21. august 2018

Fylkeskommune, GCE Subsea og Maritim forening Sogn og Fjordane inviterer til den tredje internasjonale konferansen for maritim hydrogenteknologi og marin fornybar energi. Konferansen finn stad i Florø 3.–4. oktober.

Les meir ›
Utsikt over Øvre Årdal med anlegget til Norsk Hydro sentralt i biletet.

Storsatsing på innovasjon i Årdal

20. august 2018

Ny øvingsfabrikk med topp moderne utstyr skal gi industrien høve til å utvikle og teste automatiserte produksjonsprosessar. Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar prosjektet med 5 millionar kroner.

Les meir ›
yv 5h 3hfc 24

Dugnad for auka kompetanse: Forskingsprogram reiseliv

20. juli 2018

Korleis kan vi utvikle næringane på ein måte som gjer at også velutdanna ungdom frå vårt fylke kan finne interessante arbeidsplassar? spør fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim i denne kronikken.

Les meir ›
fun 8qt 62z 6

No kan du søke midlar til rekruttering og kompetanseheving i sjømatnæringa

09. juli 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar frå MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond), med søknadsfrist 20. august 2018. 

Les meir ›
Folk som diskuterer idear ved bord

Fleire nyetableringar i Sogn og Fjordane

26. juni 2018

I 2017 hadde fylket 3,7 nyetableringar per 1000 innbyggarar. Nivået er det høgaste nokon gong.

Les meir ›
Bilete frå vatningsveita Ljøsneveiti i Lærdal kommune.

Lærdal er nytt utvalt kulturlandskap i jordbruket!

22. juni 2018

Statsrådane Ola Elvestuen og Jon Georg Dale presenterte i dag Midtre Lærdal som eitt av ni nye område som blir med på den eksklusive lista Utvalde kulturlandskap i jordbruket.

Les meir ›
Dame med vernebriller

Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet

08. juni 2018

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,7 millionar kroner til ny forsking i landsdelen. Elkem ASA Bremanger er blant bedriftene som får støtte i ein tildelingsrunde der det elles kom få søknader frå Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Det er opna for auksjon av nye akvakulturløyve

25. mai 2018

Det vert auksjon av nye akvakulturløyve 18. juni 2018, og potensielle bodgjevarar kan no registrera seg. Det er ikkje opna for tildeling av nye løyve i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
 66yzshgm 85

Stor satsing på vandring

08. mai 2018

Fylkesdirektøren for næring og kultur har gjort vedtak for tildeling av infrastrukturmidlar i reiseliv fo 2018. Til saman er det delt ut over 1,1 millionar kroner delt på sju prosjekt - fleire av prosjekta handlar om å legge til rette for vandring.

Les meir ›
xntuffpxkb

Utlysing av marint verdiskapingsfond

02. mai 2018

Du kan no søke midlar frå marint verdiskapingsfond.

Les meir ›
r 38k 5z 4e 4z

Ynskjer å bidra til nyskaping og innovasjon i fylket

20. april 2018

Fylkesdirektøren ynskjer å gi kr 350 000 til Aksello AS. Hovudutval for næring og kultur skal ta stilling til dette i hovudutvalsmøte tysdag 24. april.

Les meir ›
Vinnarane av kulturlandskapsprisen 2018, Roald Lunde, Jon Erling Oppedal, med blomar og diplom saman med fylkesordførar Jenny Følling og landbruksdirektør Christian Kjellestad.

Kulturlandskapspris til trio frå Leikanger

17. april 2018

Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde–Engjasete.

Les meir ›
MediaCityBergen

Næringsreise til Bergen

12. april 2018

Næringsmedarbeidarar frå Sogn og Fjordane på besøk i Bergen

Les meir ›
Bilete frå Nor-Fishing 2016, stort banner med teksten Sogn og Fjordane – Fiskerifylket

Siste sjanse: Delta som utstillar på Nor-Fishing

09. april 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har plass til fleire utstillarar frå fylket under årets fiskerimesse, som vert arrangert i Trondheim 21.–24. august.

Les meir ›
 7ps 3lcunrf

Fylkesutvalet slutta seg til handlingsplan for cruisestrategi

06. april 2018

Vestlandsfylka vil styrke cruiseturismen med omsyn til klima og miljø og auka verdiskaping på land.

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

03. april 2018

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

Les meir ›
leutj 7jtf 3

Hovudutvalet for næring og kultur skal ta stilling til utdeling av midlar

19. mars 2018

Fylkesdirektør for næring og kultur ynskjer å gi Nærøyfjorden Verdarvpark 347 000 kr til prosjektet "Stien som ferdselsåre gjennom natur- og kulturarven". Dette skal gjerast vedtak om i hovudutval for næring og kultur den 20. mars 2018.

Les meir ›
Bilete frå utdelinga av prisen for beste ungdomsbedrift i fylket under Ungt entreprenørskapsforum Sogn og Fjordane 2018

Her er dei beste ungdoms- og elevbedriftene i fylket

16. mars 2018

EarthCase UB frå Årdal vgs vart kåra til beste ungdomsbedrift i fylket under Ungt Entreprenørskapsforum Sogn og Fjordane 2018.

Les meir ›
Foto av ein mann på ei lita gravemaskin i aktivitet på Leikanger. Ved sidan av han står fleire tromlar med oransje breibandskablar.

Sogn og Fjordane får 17,24 millionar til breiband

06. mars 2018

Sogn og Fjordane er eit av vinnarfylka når Samferdsledepartementet no legg om ordninga med statstilskot til breibandsutbygging.

Les meir ›
Foto som syner steinete sjøbotn.

Marine grunnkart frå Sogn og Fjordane

05. mars 2018

Fylkeskommunen har saman med ei rekke andre aktørar har fått utarbeidd marine grunnkart for kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Karta og prosjektet vart presentert i Flora 1. mars.

Les meir ›
Illustrasjon av ein planlagd hydrogendriven passasjerbåt. Båten er kvit med symbolet H2 med ring rundt i blått på sida.

Hydrogen Region Sogn og Fjordane – ein lab for hydrogenverdikjeder

22. februar 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune sette i 2016 i gang eit prosjekt for å utvikle lokale, hydrogenbaserte verdikjeder. Prosjektet er no i sluttfasen, og det er tid for å gjere opp status.

Les meir ›
Foto som syner steinete sjøbotn.

Presenterer marine grunnkart

14. februar 2018

Fylkeskommunen har saman med ei rekke andre aktørar utarbeidd marine grunnkart for kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Karta og prosjektet vert presentert i Flora 1. mars.

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Presentasjonar frå miljøseminar for akvakultur 2018

12. februar 2018

Her ligg presentasjonane frå Miljøseminar 2018

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som opnar miljøseminaret i Florø i februar 2018.

Fylkesordføraren opna årets miljøseminar

07. februar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling opna miljøseminaret i Florø 7. februar. Som oppvaksen i Gaular ved lakseelva Gaula, var ho opptatt av at vekst i oppdrettsnæringa skal skje side om side med dei flotte av lakseelvane våre.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, Jenny Følling, Anne Gine Hestetun og Solveig Ege Tengesdal.

Jenny Følling er ny styreleiar i Regionalt forskingsfond Vestlandet

06. februar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling leia 6. februar sitt første møte som styreleiar for Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet.

Les meir ›
r 6lyvt 2y 4t

– Kysten må ta styringa i kampen om sjøareala

02. februar 2018

Strategisk plan for kysten av Sogn og Fjordane skal ferdigstillast i vår. Denne veka var det eit stort planleggingsmøte i Florø, der blant andre fylkesordførar Jenny Følling deltok.

Les meir ›
seks raude moreller henger på ei stang

Godt driv for frukt- og bærproduksjon i fylket

25. januar 2018

Sogn og Fjordane er det største bringebærfylket i Noreg, og halvparten av morellane i landet blir produserte i fylket vårt. Det er likevel ei målsetting å auke produksjonen og verdiskapinga i næringa.

Les meir ›
Foto av rådgjevar i fylkeskommunen Ingvild Andersen, som står og snakkar framfor ein stor skjerm på veggen. På skjermen visest nettsida til driftig.no med teksten Hei Gründer.

Inviterer næringslivet til å stemme fram kurs

15. januar 2018

Driftig.no gir no næringslivet i fylket sjansen til å bestemme kva kurs dei ønskjer seg i 2018. Kurset som får flest stemmer, blir arrangert gratis i løpet av året.

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

No kan fiskeoppdrettarar søke om vekst

29. desember 2017

Oppdrettsnæringa får no tilbod om å vekse. Fristen for å søke er 31. januar 2018.

Les meir ›
Foto av elleve personar i eit klasserom med kvite veggar og kvite pultar.

P-IRIS såg nærare på rurale innovasjonssystem

22. desember 2017

Deltakarar frå det internasjonale nettverksprosjektet P-IRIS besøkte universitet og utviklingsselskap i fjellregionen Primorje og Gorski kotar i Kroatia på ein studietur 12.–13.desember.

Les meir ›
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Inviterer til nytt miljøseminar i Florø

19. desember 2017

7. og 8. februar 2018 er det klart for det årlege miljøseminaret for akvakulturnæringa. Her får deltakarane høve til å oppdatere seg på kva som skjer i næringa.

Les meir ›
Foto av fagkoordinator i fylkeskommunen, Lars Hustveit, framfor EU-parlamentet i Strasbourg.

Med og gir EU råd om bygdeutvikling

18. desember 2017

EU-kommisjonen har sett bygdeutvikling på dagsorden og har nyleg tinga ei utgreiing. Vinnaren av anbodet har med fagkoordinator Lars Hustveit i Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei rådgjevingsgruppe.

Les meir ›
Foto av direktør ved Vestlandsforsking, Merete Lunde og Erik Kyrkjebø ved Høgskulen på Vestlandet utanfor Høgskulen sitt nyast bygg på Campus i Sogndal.

Fylkeskommunen med på teknologiløft for fylket

15. desember 2017

Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking skal i gang med eit stort prosjekt om digitalisering, automatisering, robotikk og data. Sogn og Fjordane fylkeskommune har planar om å delta i prosjektet med seks millionar kroner.

Les meir ›
Foto frå Sogn og Fjordane-standen på fiskerimessa Nor\-Fishing i 2012. Biletet er teke ovanfrå, og vi ser store delar av standen, samt dåverande fylkesordførar Åshild Kjelsnes som opnar messestanden.

Fylkeskommunen inviterer bedrifter med til Nor-Fishing 2018

07. desember 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune organiserer ein fylkesstand på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim i august neste år. No søkjer vi etter bedrifter som vil vere med.

Les meir ›
Foto av Vemund Eldegard som tek imot gründerprisen for ungdom 2017. Han held eit diplom, ein blomsterbukett og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Vemund Eldegard til topps som gründer

05. desember 2017

Gründerprisen for ungdom 2017 vart delt ut til Elde Cosmetics og Vemund Eldegard frå Førde, som no sel sitt eige hudpleieprodukt i land som Thailand, Autralia og USA.

Les meir ›
Foto av Rune Nedregaard i Statoil. Han held innlegg på petroleumskonferansen Vekst i Vest i Florø i november 2017. Bak han ser vi ein presentasjon der det står Snorre Expansion Projekt.

140 deltok på årets Vekst i Vest

17. november 2017

Petroleumskonferansen Vekst i Vest samla 16. november 2017 om lag 140 deltakarar på Flora samfunnshus.

Les meir ›
Føredrag

Samling i Sunnfjord

17. november 2017

Digitalisering stod på agendaen då næringsmedarbeidarar vart samla denne veka.

Les meir ›
Foto som syner cruiseskipet Britannia til kai i Flåm. I framgrunnen i biletet ser vi ein mann med ein liten unge på skuldrene, som begge ser mot det store skipet. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring – Handlingsplan for cruisestrategien

14. november 2017

Har du meiningar om cruisetrafikken på Vestlandet? Handlingsplanen for cruisestrategien for vestlandsfylka er no ute på høyring, og du kan seie meininga di fram til 2. januar 2018.

Les meir ›
gruppebilete av fire personar, frå venstre Lena søderholm fylkeskommunen, Per Sandberg fiskeriminister, Jenny Følling fylkesordførar, Eirik Osland, Osland havbruk, innandørs foran grøn vegg.

Møtte fiskeriministeren om oppdrettsanlegg på land

10. november 2017

Forskrifta som hindrar oppdrett av laks og aure på land ved nasjonale laksefjordar er utdatert, meiner fylkesordførar Jenny Følling. Dette vart tatt opp då  Følling møtte fiskeriminister Per Sandberg 10. november. 

Les meir ›
Foto av ei oljeplattform litt på avstand. Vi ser også eit par skip i horisonten.

Vekst i Vest 2017

06. november 2017

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert arrangert i Florø 16. november. Tema er blant anna kva moglegheiter og utfordringar som finst når det gjeld petroleumsverksemd utanfor kysten av Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av studentar ved NTNU som er samla rundt små bord i eit stort rom for å høyre besøket frå driftig,no fortelje om entreprenørskapsmoglegheiter i Sogn og Fjordane. På ei lita scene er det ein stor sofa, der det sit to personar. Det står to menn ved sidan av sofaen og snakkar.

Promoterte Sogn og Fjordane på NTNU

01. november 2017

To NTNU-studentar var seks veker i Sogn og Fjordane i sommar, då dei fekk Verdas Beste Sommarjobb. Sist veke var Ingvild Andersen i driftig.no i Trondheim for å lokke fleire studentar til fylket.

Les meir ›
Foto av gruppearbeid frå eit stort rom/ein aula der fire grupper sit samla og diskuterer noko. Det er fem personar på kvar gruppe. Rommet er lyst og høgt under tak, golvet er grønt og i glas.

Kunnskapsdeling på dagsorden i europeisk prosjekt

25. oktober 2017

Deling av kunnskap var tema då ein delegasjon frå Sogn og Fjordane fylkeskommune møtte partnarar frå andre distriktsregionar i Europa i Spania tidlegare i haust.

Les meir ›
Nærbilete av ein dråpe som heng på og er i ferd med å renna ned frå eit blad.

Protesterer mot flytting av vassforvaltningsarbeidet

23. oktober 2017

Regjeringa vil flytte ansvaret for arbeidet med vassforskrifta frå fylkeskommunane til statleg nivå. Dette vil svekker det lokale sjølvstyret og engasjementet for vassmiljøet, meiner fylkesordføraren.

Les meir ›
Foto av eigar av Osland Havbruk, Erik Osland. Han held ein stor fisk i hendene, og står på eit oppdrettsanlegg.

Tek tradisjonell næring inn i framtida

18. oktober 2017

Osland Havbruk i Høyanger vil tenkje nytt når dei i framtida skal byte ut ein av arbeidsbåtane og vil sjå på moglegheita for å ta i brukt eit hydrogendrive fartøy.

Les meir ›
Foto av surfarar i Hoddevika på Stadlandet. Vi ser to surfarar bakfrå, som går i strandkanten med kvart sitt surfebrett. Det er sommar og fint vêr.

Reiselivskonferansen 2017

18. oktober 2017

Alle kundane deira er på nett. Korleis kan reiselivet til passe seg, vere til stades og bli så synlege som mogleg i digitale kanalar?

Les meir ›
Foto frå utdelinga av Innovasjon Norge sin bedriftsutviklingspris i landbruket. Biletet syner fylkesordførar Jenny Følling og nestleiar i hovudutval for næring og kultur Jakob Andre Sandal, som delte ut prisen, og Ruth Guddal, Oddrun Guddal og Frank S. Guddal, som tok imot han.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket til Matstova

17. oktober 2017

Matstova AS er tildelt Innovasjon Norge Sogn og Fjordane sin Bedriftsutviklingspris for landbruket for 2017.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av gründerprisen for ungdom i 2017. Biletet syner dei to gründerane bak REMB Technologies, som fekk prisen og som held ein blomsterbukett, eit diplom og ein sjekk på 50 000 kr. Til høgre for dei står nestleiar i hovudutval for næring og kultur, Jakob Sandal og fylkesordførar Jenny Følling.

Kven fortener årets gründerpris for ungdom?

16. oktober 2017

Fylkeskommunen treng hjelpa di til å finne fram til vinnaren av gründerprisen for ungdom 2017. Du kan nominere både deg sjølv eller andre til prisen på 50 000 kroner.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som opnar Newton-rommet i Flora. Ho har på seg svart jakke, eit lyst skjørt og fylkesordførarkjeda. Ved sidan av ho står det to elevar i kvite frakkar og held snora som fylkesordføraren skal skjere.

Fylkesordføraren opna Newtonrom i Florø

06. oktober 2017

Det andre Newton-rommet i fylket opna i Florø i dag. Det var fylkesordførar Jenny Følling som stod for den høgtidlege opninga, som markerer ei storsatsing på realfag og teknologi.

Les meir ›
Foto frå eit kurs for kommunale næringsmedarbeiarar på Skei. Assisterande fylkesdirektør, Endre Høgalmen, står framfor forsamlinga på vel ti personar, som sit ved bord i ei hesteskoform framfor han.

Presentasjonar frå næringskurs

05. oktober 2017

Det var kurs for kommunale næringsfond og næringsmedarbeidarar i kommunane torsdag 21. september.

Les meir ›
Foto av bokstavar som formar ordet Innovation på ei glasplate.

1,6 millionar til inkubatorar

28. september 2017

Hovudutval for næring og kultur løyvde 26. september 1,6 millionar kroner i stønad til inkubatorverksemder i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av røyrgata og trappene til Kraftanlegg 1 i Høyanger. Biletet er teke ovanfrå, vi har røyr og trapper i framgrunn og utsikt mot Høyanger og verket i bakgrunnen.

Skal utvikle K1 i Høyanger

21. september 2017

Hovudutval for næring og kultur skal i møtet 26. september peike ut fylkeskommunen sin representant i styringsgruppa for prosjektet «K1 Høyanger – ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge».

Les meir ›
Foto av fem personar, tre menn og to kvinner, som står framfor eit lysbilete av ein hurtigbåt med skrifta H2 på sida av båten. Det er frå den internasjonale hydrogenkonferansen i Florø i september 2017.

Internasjonalt hydrogenseminar i Florø

15. september 2017

Maritim fornybar energi, hydrogen og subseateknologi stod på agendaen då næringsliv og ulike aktørar frå heile verda var samla i Florø 13. og 14. september.

Les meir ›
Foto frå utsiktspunktet på Stegastein i Aurland. Vi ser nokre folk stå ute på utsiktspunktet, det er blå himmel, sol og grøne tre.

Nytt om infrastrukturmidlane for reiselivet

13. september 2017

Infrastrukturmidlane blir frå 2018 lyste ut 15. januar, med tildeling i mars. Midlane vert gitt for inneverande år, noko som betyr at prosjekt som får støtte, må startast opp i løpet av 2018.

Les meir ›
Foto av ein mann som sit på ei lita gravemaskin og grev ei grøft i eit byggefelt. Ved sidan av står tre tromlar med oransje kablar, som skal bli breiband.

24 millionar til breiband i fylket

12. september 2017

Statlege millionar løyser ut til saman omlag 60 millionar til breiband, og minst 1900 husstandar i Sogn og Fjordane får no breiband med god hastigheit.

Les meir ›
Foto som syner fylkesordførar Jenny Følling og Asgeir Hasund i Marine Harvest som tek kvarandre i handa for å markere samarbeidet mellom Måløy vidaregåande skule og Marine Harvest. Rundt dei står ei rekke elevar og andre.

Underteikna avtale om undervisningskonsesjon

11. september 2017

– Dette samarbeidet er svært gledeleg og veldig viktig for rekrutteringa til dei marine næringane, og for kvaliteten på dei marine opplæringstilboda vi har her i fylket, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›
Fotocollage med foto frå jenteversjonen av dei marine leirane. Fotoet i midten syner jenter på toppen av opplæringsfartøyet Skulebas, med namnet på båten synleg. Dei andre bileta syner blant anna båten, sjømat, bedriftsbesøk osv.

Marine leirar hausten 2017

04. september 2017

Også i år inviterer fylkeskommunen og Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag 10. klassingar til marine leirar om bord i opplæringsfartøyet Skulebas.

Les meir ›
Illustrasjon av ein hydrogendriven hurtigbåt. Båten er kvit, med eit blått H2-symbol på sida. Rundt båten ser vi berre sjø.

Hydrogensatsing set Sogn og Fjordane på verdskartet

29. august 2017

Maritim fornybar energi og hydrogen står på agendaen når næringsliv og andre aktørar frå heile verda samlast i Florø 12.–14. september.

Les meir ›
Foto av dei fire fylkesordførarane på Vestlandet på havbruksmessa Aqua-Nor i Trondheim. På veggen bak dei ser vi fylkesvåpena til Hordaland og Sogn og Fjordane og delar av logoen til Rogaland.

Vellukka arrangement under Aqua-Nor

21. august 2017

Over 20 utstillarar frå heile Vestlandet var representerte på vestlandsstanden på havbruksmessa Aqua-Nor sist veke. Fellesstanden vart godt besøkt under messa.  

Les meir ›
Foto av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, ordførar i Flora Ola Teigen og fylkesordførar Jenny Følling mot ei grå bakgrunn. Biletet er teke ute.

Petroleumsrådet i Stavanger

14. august 2017

Petroleumsrådet i Sogn og Fjordane med fylkesordførar Jenny Følling i spissen, var sist veke i Stavanger for å møte sentrale aktørar innan olje- og gassektoren.

Les meir ›
Foto av to steinkobbar/fjordselar som sit på eit skjær. Det sit ein måse ved sidan av dei.

Jakta på steinkobbe er avslutta

09. august 2017

Sogn og Fjordane hadde i 2017 ein samla kvote for jakt på 25 steinkobbar. Kvota er no brukt opp og jakta avslutta.

Les meir ›
Foto frå kaien i Hyen, med deltakarane på eit møte oppstilte med fjell og blå himmel i bakgrunnen. Det er fire menn og to kvinner.

EKOHYD-prosjektet er i gang

04. juli 2017

Det var oppstartsmøte for prosjektet EKOHYD i Hyen 29. juni. Målet er å greie ut effektiv implementering av hydrogen og andre lågutsleppsløysingar i hurtigbåttrafikk.

Les meir ›
Foto av Åshild Kjelsnes på talarstolen i fylkestinget.

Kjelsnes med verv i Nordsjøkommisjonen

03. juli 2017

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes er valt til vice chair (assisterande leiar) i den marine ressursgruppa i Nordsjøkommisjonen.

Les meir ›
Elv

Kraft i Vest

03. juli 2017

Aktuelle tema innan energifeltet vert diskutert når kraftinteresserte samlast på Sandane i september.

Les meir ›
Foto av det gule bygget som rommar Quality Hotel Florø. Hotellet ligg heilt nede ved sjøen, og vi ser sjøen i framgrunnen. Det er overskya og litt blå himmel.

Kompetansemeklar på oppdrettsseminar

26. juni 2017

Nyslått kompetansemeklar Paul Jacob Helgesen representerte VRI4-prosjektet på fagseminaret om fiskeoppdrett i samband med Himmel og Hav-helga i Florø 15.–18. juni.

Les meir ›
Foto av eit oppdrettsanlegg som ligg ute på sjøen. Vêret er grått, og skyene heng nedover fjellsidene i bakgrunnen.

Sogn og Fjordane får undervisningskonsesjon

22. juni 2017

Sogn og Fjordane har endeleg fått sin første undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og aure, knytt opp mot naturbruk- og akvakulturlinja ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Foto av dei fire nye kompetansemeklarane i VRI4-prosjektet til fylkeskommunen. Det er tre menn og ei kvinne som står framfor lokala til Forskingsrådet i Oslo.

Kompetansemeklarane på plass

15. juni 2017

Kompetansemekling er del av forskings- og utviklingsprosjektet til fylkeskommunen, VRI4-prosjektet. Fire nye kompetansemeklarar skal gi råd og hjelp til bedrifter og nettverk i fylket.

Les meir ›
Føredrag om statsstøtte

Fagdag i Fjærland

12. juni 2017

Den 6.juni inviterte fylkeskomunnen til fagdag i Fjærland

Les meir ›
Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Får midlar til nasjonal satsing på hydrogen

09. juni 2017

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum teke initiativ til eit fylkeskommunalt hydrogennettverk og får no 100 000 kr frå Miljødirektoratet til å starte arbeidet.

Les meir ›
Hurtigbåten MS Tideadmiral

472 000 til prosjekt om hydrogen i hurtigbåttrafikk

02. juni 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 472 000 til eit prosjekt om lågutsleppsløysingar i offentleg hurtigbåttrafikk.

Les meir ›
Logoen til Regionalt forskingsfond Vestlandet på kvit bakgrunn.

37 millionar til ny forsking på Vestlandet

31. mai 2017

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 36,6 millionar kroner til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Førde kommune, WoodInWest AS i Høyanger og Sogn og Fjordane fylkeskommune er blant dei som får støtte.

Les meir ›
Oversiktsbilete frå Sande Camping i Lodalen. Biletet er teke ned mot vatnet, og vi ser både campingbilar, campingvogner, vanlege bilar og hytter. Lovatnet i høge fjell i bakgrunnen.

Miljøsertifisering til Sande Camping

23. mai 2017

16. mai mottok Sande Camping det anerkjende miljømerket Green Key.

Les meir ›
Mann med blå skjorte i profil

Næringsselskap, kostbar kakepynt eller reell pådrivar for utvikling?

22. mai 2017

Kronikk av fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim.

Les meir ›
Foto av to gullfiskebollar. Den eine er tom, og i den andre er det fem fiskar, der den eine har teke sats og er på veg over i den tomme bollen.

Nytt EU-nettverk skal gje meir innovasjon

18. mai 2017

EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar å kome med i verdas største forskingsprogram, Horisont 2020. Det kan gje meir konkurransedyktige arbeidsplassar i fjordfylket.

Les meir ›
Foto av EU-flagget som vaiar mot blå himmel med litt skyer.

Kan ideen din bli eit EU-prosjekt?

16. mai 2017

Regionalt EU-nettverk Sogn og Fjordane inviterer til prosjektverkstad om IT og beredskap (helse, tryggleik, klimaomstilling og energi) i Sogndal 31. mai.

Les meir ›
Nærbilete av ein dråpe som fell mot blå bakgrunn.

Vil mobilisere bedrifter til å bruke meir FoU

08. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut midlar som skal motivere bedrifter i fylket til å bruke meir forsking og utvikling (FoU) i utviklingsarbeidet sitt.

Les meir ›
Foto av ferja MF Losna teke på ein finvêrsdagen. Ferja ligg ute på fjorden.

Fylkeskommunen støttar hydrogenprosjekt

03. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil bidra til at fylket vert ein føregangsregion for hydrogenteknologi. No har Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane bidrege med ei pengegåve slik at vi kan lyse ut midlar til forprosjekt som bidreg til ei slik utvikling.

Les meir ›
Foto frå oppstartssamlinga til det internasjonale prosjektet P-IRIS i april 2017. Biletet er frå Fosshaugane Campus i Sogndal, der deltakarane på samlinga er samla på bana. Ein av dei sparkar ein fotball mot dei andre, sparkar i gang prosjektet.

Sparka i gang internasjonalt prosjekt

02. mai 2017

Partnarar frå Slovenia, Kroatia, Italia, Spania og Finland var på plass då det var kickoff for det internasjonale prosjektet P-IRIS i Sogndal 25. og 26. april.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av kulturlandskapsprisen 2017. Prisvinnar Leif Magne Sylvarnes står mellom landbruksdirektør Christian Rekkedal og fylkesordførar Jenny Følling. Han held eit diplom og blomster.

Kulturlandskapsprisen til Leif Magne Sylvarnes

26. april 2017

Sylvarnes får prisen for arbeidet sitt med landbruk og skjøtsel på den veglause garden Sylvarnes i Vik kommune.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

24. april 2017

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

Les meir ›
Næringsdagane 2017

Næringsdagane 2017

10. april 2017

TEMA: Skapt i Sogn og Fjordane – Konkurransekraft gjennom det grøne skiftet
Alexandra Hotel, Loen 10.-11. mai med tjuvstart 9. mai.

Les meir ›
Svart-kvitt portrettfoto av Kristoffer Aas og Håkon Vikøren.

Håkon og Kristoffer får Verdas Beste Sommarjobb

07. april 2017

To gründerspirer frå NTNU har stukke av med Verdas Beste Sommarjobb 2017 – dei får seks veker til å jobbe med forretningsideen sin i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av forskar Knut Vareide  i Telemarksforsking som presenterer Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016. Vareide står framfor power point-presentasjonen.

Gode tendensar i 2016

28. mars 2017

Sogn og Fjordane klarer nedgangstider betre enn landet elles. Ein regional analyse bestilt av Sogn og Fjordane fylkeskommune, syner at 2016 var eit godt år for fylket på fleire område.

Les meir ›
Bilde frå innsida av kuppelen på riksdagsbygningen i Berlin

Søk kunstnaropphald i Berlin

21. mars 2017

Lærdal næringsutvikling i samarbeid med Hardanger kunstlag ønsker å sende kunstarar i Sogn og Fjordane på kunstnaropphald i Berlin. Søknadsfrist for opphald i perioden juli - august - september er 10. april. 

Les meir ›
Foto som syner skianlegget Jølster. Biletet er teke frå oppe i bakken og viser at det er snø berre i sjølve traseen. Det er usikt ned mot bygda og vatnet.

Kva med vinterturismen når ikkje snøen kjem?

15. februar 2017

Korleis kan vintersportdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? Vestlandsforsking presenterer forskingsresultat på Fjellsportfestivalen.

Les meir ›
Foto som syner delar av eit fiskeoppdrettsanlegg.

Miljøseminar for akvakultur 2017

14. februar 2017

Her ligg presentasjonane frå Miljøseminar 2017

Les meir ›
Nærbilete av kablar som lyser lyseblått i eit mørkt rom.

Korleis arbeide med innovative nettverk?

07. februar 2017

Vi må samarbeide for å lukkast i eit konkurranseutsett, internasjonalt næringsliv. Vi må dele kunnskap og ferdigheiter. Men korleis gjer vi det i små distriktssamfunn?

Les meir ›
Foto av straumlinjer som går over ein overskya himmel i blåtimen. Vi ser masta til venstre i biletet og så går linjene oppover mot høgre.

20 millionar til ny forsking på Vestlandet

25. januar 2017

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 20,1 millionar kroner til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Selskapet Tibber AS frå Førde er blant aktørane som får millionstøtte.

Les meir ›
Foto som syner fire unge menneske rundt eit bord. Biletet er teke i bordhøgd og opp mot ansikta. To står ved bordet, ei sit ved bordet og ei sit på bordet. På bordet står det nokre figurar av papp.

Starte eiga verksemd? Vi hjelper deg

25. januar 2017

Har du ein gründer i magen, og ein idé du ønskjer å setje ut i livet? Då kan du delta på gratis etablerarkurs for å kome vidare i prosessen.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden

Miljøseminar for akvakultur

19. desember 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterar til miljøseminar i Florø. Seminaret blir arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge.

Les meir ›
Bilde av vinnarane av Gründerprisen for ungdom

Gründerprisen til REMB

06. desember 2016

Gründerprisen for ungdom 2016 går til REMB Technologies og produktet dei har for dokking av skip. Bedrifta held til i Florø og er starta av gründerane Erlend Bjerck og Robin Madsen i 2014. Gründerane har lang erfaring ifrå verftsindustrien, og god industriell kompetanse er viktig for dette prosjektet.

Les meir ›
Møte om marine grunnkart

Marine grunnkart tek form

04. desember 2016

Marine Grunnkart er no halvvegs i prosjektperioden. Prosjektet går ut på å lage detaljerte temakart  over havbotnen i dei 4 nordlegaste kommunane i fylket. Kartlegging av sjø og sjøbotn er naudsynt i arbeidet med berekraftig kystsoneplanlegging, forvaltning og verdiskaping.

Les meir ›
Foto som er teke på øya Skorpa i Flora. Vi ser mot Batalden og det open havet. Det er grønt gras og lettskya, men blå himmel.

Storstilt breibandutbygging

21. november 2016

Kysten av Sogn og Fjordane har dei siste åra fått 31,2 millionar offentlege kroner til breibandutbygging. Flora er no i gang med det største kommuneprosjektet i fylket nokon gong.

Les meir ›
Føredrag i konferanserom

Samling for næringsapparatet

31. oktober 2016

Rådgjevarar i det offentlege næringsapparatet i fylket var sist veke samla på Tørvis Hotell i Luster for å lære av kvarandre, oppdatere seg og koordinere seg. 

Les meir ›
Foto som syner ei oljeplattform i høgre biletkant. Resten av biletet syner blått hav og blå himmel. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Vekst i Vest 2016

27. oktober 2016

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert i år arrangert 17. november i Florø.

Les meir ›
Foto av ein kvit og blå hydrogenbil sett frammanfrå. Foto: Trond Strømgren, Maritim Forening Sogn og Fjordane

Følg Hydrogenkonferansen 2016

19. oktober 2016

Hydrogenkonferansen i Florø 19.-20 oktober tar for seg eit svært viktig satsingsområde innan fornybar energi, og du kan følge den direkte.

Les meir ›
To kvinner og ein mann på ei scene der mannen tek i mot pris og blomar

Utviklingspris til Ciderhuset

18. oktober 2016

Innovasjon Norge sin Bedriftsutviklingspris i landbruket 2016 i Sogn og Fjordane går til Ciderhuset ved Åge Eithungjerde og Eli Grete Høyvik.

Les meir ›
Mann med blå skjorte i profil

Digitalisering: Heng vi med?

12. oktober 2016

Bør næringslivet uroe seg? Digital forståing vil vise att på topplina, skriv fylkesdirektør for næring og kultur Jan Heggheim.

Les meir ›
Moderne båt ved kai i ein fjord

Døypte Vision of the Fjords

10. oktober 2016

Fylkesordførar Jenny Følling fekk æra av å døype den prisvinnande og teknologisk avanserte turistbåten Vision of the Fjords i strålande solskinn i Flåm sist laurdag.

Les meir ›
Interreg Europe logo med EU-flagg

Nyskaping i distriktssamfunn

07. oktober 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk 5. oktober tilslag på ein søknad om midlar frå Interreg Europe til eit prosjekt for å styrke arbeidet med nyskaping i distriktssamfunn. Prosjektet har seks europeiske partnarar.

Les meir ›
Gruppebilde av hovudutval for næring og kultur

Hovudutvalsmøte i Kaupanger

07. oktober 2016

Utvalet var på bedriftsbesøk og fekk eit innblikk i breidda i nærings- og kultursatsingar i Kaupanger. 

Les meir ›
SGN Skis tek imot gründerpris for 2015 frå fylkesordførar Jenny Følling

Gründerpris for ungdom

30. september 2016

Vi treng di hjelp til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2016. Du kan føreslå både deg sjølv og andre.

Les meir ›
Bilde frå møte i hovudutvalet for næring og kultur

Støttar hydrogensatsing

29. september 2016

Den 27. september var det møte i hovudutvalet for næring og kultur på Kaupanger. Sakene som blei handsama var mellom anna hydrogen-satsing i Sogn og Fjordane og støtte til Framtidsfylket. Hovudutvalet har bestemt at det skal løyvast 1,28 millionar kroner til hydrogen og 350 000 kroner til Framtidsfylket.

Les meir ›
Ei smal grøft er gravd i bakken for å legge ned fiberkablar

Nye 30 millionar til breiband

26. september 2016

Statleg støtte løyser ut til saman 80 millionar til breibandutbygging i 20 kommunar i fylket.

Les meir ›
Skjelsand

Opptak av skjelsand

21. september 2016

Den 27. september har hovedutvalet for næring og kultur møte på Kaupanger. Ei av sakene som vil bli handsama er opptak av skjelsand i Sogn og Fjordane.   

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden

Kompetansebehov kartlagd

13. september 2016

IRIS har på oppdrag av Vestlandsrådet kartlagd kompetansebehovet i leverandørindustrien til sjømatnæringa på Vestlandet. Rapporten syner mellom anna at det er omlag 7 800 sysselsette i levarndørindustrien, der 600 er innan biomarin industri.

Les meir ›
Svart-kvitt bilete av fiskebåt i bølgar med snøkledde fjell i bakgrunnen

Informasjonsmøte om FoU

30. august 2016

Du vil få informasjon om Skattefunn og den nye utlysinga til det regionale forskingsfondet i informasjonsmøte om FoU på Nordfjordeid og i Førde i september.

Les meir ›
Illustrasjon av Sogn og Fjordane sin stand i grøne fargar og forskjellige stasjonar

Sentralt plassert på ONS

26. august 2016

ONS er den viktigaste møteplassen for petroleumsverksemda i Noreg. Sogn og Fjordane har vore representert med ei regional utstilling sidan år 2004, og i år har vi ny, sentral plassering.

Les meir ›
Åshild Kjelsnes talar til folk på stand

Opna utstilling på Nor-Fishing

18. august 2016

Fylkeskommunen er også i år tilretteleggjar for ein felles stand for bedrifter frå Sogn og Fjordane under fiskerimessa Nor-Fishing. Den offisielle opninga av standen under årets messe i Trondheim vart utført av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes.

Les meir ›
Ei smal grøft er gravd i bakken for å legge ned fiberkablar

Breibandutbygging i full fart

17. august 2016

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med breibandutbygging i fylket, og har offensive mål fram mot 2020. I haust vil dei 23 områda som fekk støtte i 2014 vere utbygd, og 15 nye er under bygging.

Les meir ›
Gamle Ytredal Bru, Foto: Sven Ove Fossen

Prioriterar vasskvalitet

07. juli 2016

Det generelle målet i vassforskrifta er at alle vassførekomstane skal ha minimum god tilstand innan 2021 både økologisk og kjemisk. Der det trengst er det føreslått tiltak for å forbetre kvaliteten på vatnet.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden med lav sol

Auka fleksibilitet i oppdrett

08. juli 2016

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om auka fleksibilitet for betre utnytting av eksisterande produksjonskapasitet i norsk lakse- og aureoppdrett, med frist 1. september i år.

Les meir ›
Fjord med snødekte fjell i bakgrunnen

Ny avtale med Fjord Norge

27. juni 2016

Hovudutvalet for næring og kultur gjennomførte siste møte før sommaren på Svanøy 21 juni. I møtet vart det vedteke ny avtale mellom fylkeskommunen og Fjord Norge, samt å løyve 300 000 kroner til gjennomføring av sykkelrittet Tour des Fjords i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
17 unge menneske oppstilt for fotografi

Kjempar om entreprenørpris

08. juni 2016

Denne månaden kan studentar frå Sogndal bli kåra til beste studentbedrift i landet. 

Les meir ›
Fire unge menneske samla rundt eit bord med papirmodellar føre seg

Populært etablerarkurs

06. juni 2016

Det er stor interesse for etablerarkurset i Førde, som no er fullteikna. Neste sjanse er Eid og Sogndal.

Les meir ›
Leikanger og fjorden sett frå Hermansverk

Midlar til vestnorsk forsking

03. juni 2016

Regionalt forskingsfond Vestlandet deler ut 25 millionar kroner til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Fiskeribedrifta Frøyanes AS på Stadtlandet og Simas Næring AS i Kaupanger er blant vinnarane som får forskingsmidlar.

Les meir ›
Via ferrata foto Sindre Thoresen Lønnes

Utlysing infrastrukturmidlar

02. juni 2016

Tilskot til prosjekt retta mot infrastruktur i reiselivet er opna for dei som ynskjer å søkje. Søknadsfrist i år er 1. september 2016 for prosjekt med oppstart i 2017.

Les meir ›
Fleire cruiseskip på fjorden

Med på cruisestrategi

01. juni 2016

Fylkeskommunen sluttar seg til felles cruisestrategi for Vestlandsregionen. Målet er ein berekraftig utvikling av cruiseturismen.

Les meir ›
Bilde av bygga for Eid vidaregåande skule og Opera nordfjord

Støtte frå enøk-fond

01. juni 2016

Åtte søkarar fekk støtte frå det fylkeskommunale enøk-fondet i 2016. Fylkeskommunen fordeler inntil 1,85 millionar kroner i stønad i år.

Les meir ›
Annonse for etablerarkurs

Nytt etablerarkurs frå 1.juni

26. mai 2016

Kurset, som gir ei praktisk tilnærming til det å starte eiga verksemd, går over tre samlingar og er gratis.

Les meir ›
menneske som samarbeider

Effektiv kunnskapsdeling

18. mai 2016

Fylkeskommunen søkjer på eit prosjekt som ser på samspel mellom nyskapande bedrifter, forskingsmiljø og det offentlege verkemiddelapparatet.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden, med grå himmel i bakgrunnen

Støtte til marin verdiskaping

13. mai 2016

Eit fiskeoppdrettsprosjekt frå NIVA fekk tilskot då midlar frå Marint Verdiskapingsfond vart delt ut i hovudutval for næring og kultur.

Les meir ›
Jan Heggheim på talarstol med projisert bilete til venstre for han

Næringsdagane er i gang

11. mai 2016

Arrangørane av næringsdagane 2016 spør næringslivet: Korleis kan vi rigge oss for eit framtidas arbeidsliv prega av ny teknologi og nye næringar?

Les meir ›
Bilete av modell av petroleumsbåt i monter Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilskot til omstilling

09. mai 2016

Det er i 2016 sett av 20 millionar kroner til omstillingstiltak for leverandørindustrien knytt til petroleumssektoren på Sør- og Vestlandet. Aktørar i Sogn og Fjordane kan søke om midlar.

Les meir ›

No kan du søkje om INU-midlar

02. mai 2016

Søknadsfristen til den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF), er 1. juni 2016

Les meir ›
Ved Førde Torg er mange samla for å sjå konsert under førdefestivalen

Næring og kultur: Saman er vi sterke

22. april 2016

Kulturformidling og næring heng godt saman, skriv Jan Heggheim, fylkesdirektør for den nye nærings- og kulturavdelinga.

Les meir ›
Foto som syner utbygging av breiband på Leikanger. Vi ser ein mann på ei lita gravemaskin og tre rullar med oransje kablar.

Satsing på breiband

19. april 2016

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane 2016-2020 vart vedteken på fylkestinget 19. april. Hovudmålet er tilgang på neste generasjon breiband for alle i fylket innan 2020.

Les meir ›
Foredragshaldar og publikum

Smidig samling for næringsmedarbeidarar på Skei

13. april 2016

Nytt opplegg for etableraropplæring startar opp i 2016.

Les meir ›
Logo for næringsdagane 2016

Utfordrar framtidas næringsliv

07. april 2016

11. – 12. mai har Næringsdagane for 2. gong samla eit sterkt beite av fagleg solide og spanande personar for å opplyse årets hovudtema, «Framtidas arbeidsliv».

Les meir ›
Fleire cruiseskip på fjorden

Cruisestrategi på høyring

01. april 2016

Dei fire vestlandsfylka har utarbeida eit utkast til felles cruisestrategi for vestlandsregionen 2016-2020, og legg det no ut på høyring.

Les meir ›
Menn som vaksinerer fisk

Søknadar til Marint Verdiskapingsfond

18. mars 2016

Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har motteke fem søknadar om tilskot på til saman 5,5 mill. kroner.

Les meir ›
bilete av tare under vatn

Tareforskrift på høyring

18. mars 2016

Sei di meining om ny tareforskrift innan 20.april

Les meir ›
Møte i hovudutval for næring og kultur

11 mill. til komm. næringsfond

17. mars 2016

Hovudutval for næring og kultur tildelte 15. mars midlar til kommunale næringsfond. Midlane er svært viktige for å auke handlingsrommet til kommunane når dei skal støtte etablerarar og lokalt næringsliv.

Les meir ›
Fem fiskar i Lærdalselvi, symjande ved steinane i botn av elva. Foto: Alf M. Sollund/www.flickr.com

Støtte til omstilling

04. februar 2016

Hovudutval for næring og kultur løyvde midlar til omstillingskommunane Askvoll, Hyllestad og Lærdal i møte 2. februar. Kommunane får til saman 5,65 mill. kr i omstillingsstøtte frå fylkeskommunen i 2016.

Les meir ›
Industrikraner i silhuett mot solnedgang

Ny rapport syner svak vekst

02. februar 2016

Den regionale analysen for Sogn og Fjordane 2015 syner god produktivitet men svak arbeidsplassutvikling i næringslivet. Rapporten vart presentert i ope møte i Førde 3. februar.

Les meir ›
Gutar ved Sogndal vgs

Energi for framtida

28. januar 2016

Unge innovatørar skal løyse verdas klimautfordringar. Mandag dreg elever frå Sogndal og Sandane til teknologibyen Trondheim for å delta i nasjonal klimakonkurranse i regi av Ungt Entreprenørskap.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg

Miljøseminar for akvakultur

18. januar 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge glede av å invitere til miljøseminar i Florø.

Les meir ›
Uten navn

Kor attraktivt er Sogn og Fjordane?

12. januar 2016

Regional analyse for Sogn og Fjordane - no kan du få innsikt i den siste utviklinga.

Les meir ›
Karrieremesse med mange bedriftstands i Grieghallen, Bergen

Jubilerande karrieremesse

11. januar 2016

For tiande året kan bedrifter i fylket vise seg fram for potensielle arbeidstakarar gjennom karrieremessene til Framtidsfylket.

Les meir ›
tre kajakar på Sognefjorden fjell i bakgrunnen sommar

Millionar til ny forskning

21. desember 2015

Sogn og Fjordane får god utteljing når Regionalt forskingsfond Vestlandet deler ut nye forskingsmidlar til næringsliv og offentleg sektor i landsdelen. Blant aktørane som får millionstøtte er både TINE på Byrkjelo, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sogndal kommune – som får støtte til to ulike forskingsprosjekt.

Les meir ›
Mange oppdrettsfisk i vatn. Foto: Elin T. Sveen/Norsk Sjømatsenter.

Søk Marint verdiskapingsfond

11. desember 2015

Ny frist for å søkje om midlar frå Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane er 26.februar 2016. Du kan søkje om midlar til prosjekt i oppdrettsbransjen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
SGN Skis tek imot gründerpris for 2015 frå fylkesordførar Jenny Følling

Gründerpris til Sogndalsski

08. desember 2015

Gründerprisen for ungdom 2015 går til SGN Skis og deira innovative ski-produksjon.

Les meir ›
Gulen Dykkesenter tek imot reiselivsprisen 2015 på Scandic hotell.

Dykkesenter til topps

23. november 2015

Reiselivsprisen 2015 gjekk til Gulen Dykkesenter. Dei utkonkurrerte 16 andre kandidatar og stakk av med sigeren, diplom og 50 000 kroner.

Les meir ›
Illustrasjon av korn av Paul Fritzsche, endret format

Nytt presåkornfond

20. november 2015

Fylkeskommunen har gått inn med 1,5 mill kr i eit nytt fond som kan skyte inn risikovilleg eigenkapital i nystarte bedrifter, eit såkalla presåkornfond. Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Sparebanken Sogn og Fjordane har tidlegare gått inn med midlar i dette fondet.

Les meir ›
Bilete frå besøket på StartupLab i Oslo

Gründerskap på agendaen

16. november 2015

Næringavdelinga i fylkeskommunen inviterte næringsmedarbeidarar med på tur for å lære korleis vi kan hjelpe fram fleire gode gründerar i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Turistar går av Flåmsbana.

Du vel reiselivsvinnar

12. november 2015

No kan du stemme på reiselivsbedrifta som utmerka seg mest i år og som fortener Reiselivsprisen 2015. 

Les meir ›
Foto av tre elevar ombord på opplæringsfartøyet Skulebas. Foto: Måløy vidaregåande skule

Utfordrar oppdrettsnæringa

11. november 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune har invitert tre oppdrettsverksemder til drøftingsmøte for å få på plass ein leigekontrakt for undervisningskonsesjon for laks og aure ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Gründerillustrasjon

Jaktar på unge gründerar

27. oktober 2015

Ein ung gründer i fylket kan vente seg ei hyggeleg førjulsgåve på fylkestinget 8. desember.

Les meir ›
Via ferrata foto Sindre Thoresen Lønnes

Reiselivs-konferansen 2015

23. oktober 2015

På årets reiselivskonferanse får du blant anna salstriks, suksesshistorier, «speed-meetings» og ei innføring i ta det med ro-turisme, såkalla Slow Adventure.

Les meir ›
Illustrasjon av den planlagde oljeplattforma Snorre-C. Illustrasjon: Petoro

Vekst i Vest 29. oktober

15. oktober 2015

Kva planar har Statoil for vidare utvikling av Snorre-feltet? Blir det gjort nok for å sikre utvinning frå modne område på norsk sokkel?

Les meir ›
Foto av arbeidarrepresentant Hilmar Høl på talarstolen under fylkestinget i oktober 2015. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtok industristrategi

13. oktober 2015

Fylkestinget vedtok 13. oktober Industristrategi for Sogn og Fjordane 2016–2025.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge i oktober 2015. Frå venstre ser vi Åshild Kjelsnes, Yngve Brakstad, Steinar Sørli og Jenny Følling. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Åmot Operagard fekk pris

12. oktober 2015

Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2015 i Sogn og Fjordane går til Åmot Operagard. Bedrifta får prisen for å ha utvikla eit vellukka driftskonsept som er både originalt og nyskapande.

Les meir ›
Bilde av vinnarane av Gründerprisen for ungdom 2014 Sogndal Lodge & Guiding AS, ved Sigrid Henjum og Sander Buene. Prisen vart delt ut av Hilmar Høl (t.v.) og Åshild Kjelsnes (t.h.). Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Gründerpris for ungdom 2015

30. september 2015

No treng vi hjelpa di til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2015. Du kan føreslå både deg sjølv og andre.

Les meir ›
Elevar som jobbar med oppgåva under Gründercampen på Sandane

Internasjonal gründercamp på Sandane

02. oktober 2015

Eco Innovation Camp Norway 2015 vert denne veka arrangert på Sandane i Gloppen kommune.

Les meir ›
Foto som syner utbygging av breiband på Leikanger. Vi ser ein mann på ei lita gravemaskin og tre rullar med oransje kablar.

18,5 millionar til breiband

01. oktober 2015

Sogn og Fjordane får ei ny storsatsing på breiband. Dei 18,5 millionane frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) løyser til saman 60 millionar til breiband i fylket.

Les meir ›
Foto: Bjørn Kvalheim

Populære marine ungdomsleirar

29. september 2015

Også i år opplevde Sogn og Fjordane fylkeskommune at langt fleire 10. klassingar enn vi har plass til, søkte om å få delta på dei marine opplæringsleirane, såkalla jente- og guteleirar.

Les meir ›
Kultiveringsanlegg Eco energi i Aurland

Vellukka seminar om villaks

25. september 2015

I alt 22 deltakarar frå kultiveringsanlegg, veterinærstyresmakter og fiskeforvaltning var 22.september på dagseminar i Aurland for å utveksle erfaringar, teknologi og arbeidsmetodar med setjefisknæringa.

Les meir ›
Bilde av cruisebåt på fjord

Innspelskonferanse om cruisestrategi for Vestlandet, Sogn og Fjordane

23. september 2015

30.september vert det halde innspelskonferanse om cruisestrategi for Vestlandet på høgskulebygget, Fosshaugane Campus, i Sogndal.

Les meir ›
Illustrasjon samfunnsansvar

Kurs i samfunnsansvar

22. september 2015

Korleis kan di verksemd gjennom praktisk arbeid med samfunnsansvar oppnå betre omdømme og lønnsemd?

Les meir ›
Foto som syner ein laks på veg oppover ei kvitskummande elv. I bakgrunnen ser vi ei laksetrapp. Foto: Bjørn Nesheim, Wikimedia Commons

Seminar om kultivering av villaks

07. september 2015

Fylkeskommunen vil leggje til rette for erfaringsutveksling mellom anlegga i fylket som driv med kultivering av villaks. Vi arrangerer difor seminar i Aurland 22. september.

Les meir ›
Foto som syner ein stim av laks under vatnet. Biletet er teke frå under vassoverflata. Foto: Melissa Doroquez, www.flickr.com

Nytt havbruksmagasin

07. september 2015

Fylkeskommunen har laga magasinet «Havbruk i Sogn og Fjordane», som skal gjere havbruksnæringa betre kjend både i og utanfor fylket.

Les meir ›
Foto som syner tre kvinner og ein mann rundt eit bord der dei har laga ein modell av noko i papp. Tre an dei ser engasjerte på den eine kvinna, som forklarer noko. Biletet skal illustrere gründerverksemd. Foto: Jo Bergersen

Samling og kurs for næringsmedarbeidarar 2.–3. september

07. september 2015

Fylkeskommunen si næringsavdeling og Innovasjon Norge inviterte næringsmedarbeidarar i kommunar og næringsselskap til samling og kurs på Sandane 2. og 3. september 2015. Kva som vart gjennomgått og dei ulike presentasjonane kan du sjå her. 

Les meir ›
Logoen til Regionalt forskingsfond Vestlandet på kvit bakgrunn.

Prosjektverkstad og møte

04. september 2015

Har du planar om å søkje tilskot frå Regionalt forskingsfond Vestlandet i haust? Eller har du innspel til korleis fondet kan rette seg betre mot Sogn og Fjordane? Då er Sogndal staden å vere 17. september.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes (f.v.), fylkesvararordførar i Hordaland, Mona Hellesnes, stortingsrepresentant Ingrid Heggø, Solveig Willis i Salmon Group Florø og fylkesordførar Janne Johnsen i Rogaland. (Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Vestlandsstand på Aqua Nor

20. august 2015

Dei fire vestlandsfylka samarbeider om å profilere havbruksnæringa i landsdelen på havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18. til 21. august.

Les meir ›
Jan Heggheim, direktør for næring, på Tiltakskonferansen i 2011. Med mikrofon framfor ein sal. Foto: Arne Monrad Johnsen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Forvaltning i fiskeoppdrett

18. august 2015

Det er korrekt at vi sjeldan overprøver fagmiljøa i fiskeoppdrettssaker, men det er ikkje rett at vi handsamar spørsmåla lettvint. Fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, skreiv 6. august 2015 dette lesarinnlegget som tilsvar på ein artikkel i avisa Firda 16. juli 2015.

Les meir ›
Mange oppdrettsfisk i vatn. Foto: Elin T. Sveen/Norsk Sjømatsenter.

Søk Marint verdiskapingsfond -

12. august 2015

25. september er det frist for å søkje om midlar frå Marint verdiskapingsfond. Du kan søkje om midlar til prosjekt i oppdrettsbransjen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto som syner cruiseskipet Britannia til kai i Flåm. I framgrunnen i biletet ser vi ein mann med ein liten unge på skuldrene, som begge ser mot det store skipet. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Felles cruisestrategi

15. juli 2015

Fylkeskommunane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har på oppdrag frå Vestlandsrådet starta arbeidet med ein felles cruisestrategi.

Les meir ›
Jostedalsbreen i bakgrunnen og vatnet i forgrunnen. Foto: Rolf M. Sørensen

Reiselivskonferansen 2015

15. juli 2015

Årets reiselivskonferanse i Sogn og Fjordane, "Fjordane frå bre til hav", vert haldt 19.-20. november i Førde. Hald av datoane!

Les meir ›
Menneske i ein forelesningssal. Foto: Oskar Andersen

Kurs for næringsmedarbeidarar

01. juli 2015

Fylkeskommunen si næringsavdeling og Innovasjon Norge inviterer til samling og kurs for næringsmedarbeidarar 2. og 3.september. Målgruppa er først og fremst næringsmedarbeidarar i kommunar og næringsselskap, og samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Les meir ›
Foto som syner delar av eit fiskeoppdrettsanlegg.

Kapasitetsauke for matfisk

30. juni 2015

Innehavarar av kommersielle løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i Sogn og Fjordane kan no søkje om fem prosent produksjonsvekst.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes sitjande ved pc-en på kontoret sitt. Ho har på seg raud og svart gensar, raud neglelakk og ei perlekjede og sit med eit vindauge i bakgrunnen. Foto: Oskar Andersen

Gratulerer NCE Subsea

12. juni 2015

NCE Subsea, som etablerte seg i Florø i fjor, har no fått utmerkinga «Global Centre of Expertise». Fylkesordførar Åshild Kjelsnes gratulerer, og håpar dette kan føre til auka subseaaktivitet i fylket.

Les meir ›
Fem fiskar i Lærdalselvi, symjande ved steinane i botn av elva. Foto: Alf M. Sollund/www.flickr.com

Millionar til forsking

05. juni 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,4 millionar kroner til nye og spennande forskingsprosjekt i landsdelen. Lærdal Elveeigarlag og Førde kommune er blant aktørane som får forskingsmidlar.

Les meir ›
Siluettfoto av to heisekranar mot gul himmel. Foto: Arne Hjorth Johansen/www.flickr.com

Industristrategi på høyring

03. juni 2015

I samband med at fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane, bestilte fylkespolitikarane ein eigen strategi for industrien i fylket. Eit utkast til slik strategi er no klar, og no skal næringa, offentlege instansar og andre få seie meininga si om han.

Les meir ›
Brun geit på Hatlesetnipa, 583 meter over havet. Foto: Arne Hjort Johansen

Søk om pengar til utvikling i fjellområda

15. mai 2015

No skal 20 millionar kroner delast ut til verdiskapning og næringsutvikling i fjellområda. Fristen for å søke om støtte er 1. juli 2015.

Les meir ›

INU-FSF - Utlysing av midlar 2015

13. mai 2015

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2015. Søknadsfristen er 15. juni.

Les mer

Næringsdagane 2015 – Innovasjon i privat og offentleg sektor

12. mai 2015

Næringsbarometeret, NHO-konferansen, IT-forumkonferansen og næringskonferansen til Høgskulen i Sogn og Fjordane er i år slått saman til Næringsdagane 2015. Den nye konferansen ser dagens lys på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 20. og 21. mai.

Les mer

Kurs i statsstøtteregelverket

15. april 2015

Onsdag 29.april kl. 10.00 – 16.00 vert det halde kurs i statsstøtteregelverket på Quality Hotel Sogndal. Kurset gir ei praktisk framstilling av forbodet mot tildelingar av offentleg støtte og kva tiltak som er lovlege innafor regelverket.

Les mer

11 millionar kroner til kommunale næringsfond

30. mars 2015

Midlane til kommunale næringsfond er svært viktige for å auke handlingsrommet til kommunane når dei skal støtte etablerarar og lokalt næringsliv.

Les mer

Skal representere fylket i NM

06. mars 2015

Tre ungdomsbedrifter reiser til ungdomsbedrifts-NM i april etter å ha imponert på fylkesmessa.

Les mer

Florø-lærar årets entreprenørskapslærar

04. mars 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna 4. mars fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter 2015. Førdehuset var fylt opp av entusiastisk entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane.

Les mer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 4. mars i Førdehuset

03. mars 2015

I desse dagar vert det jobba iherdig i ungdomsbedriftene rundt i fylket. Det er siste innspurt før fylkesmessa 2015.

Les mer

Fylkeskommunal støtte til omstilling i Askvoll, Hyllestad og Lærdal

19. februar 2015

Hovudutval for plan og næring har no løyvd midlar til Askvoll, Hyllestad og Lærdal, omstillingskommunane i fylket. Kommunane får til saman 8,2 mill. kr i omstillingsstøtte frå fylkeskommunen i 2015.

Les mer

Ny avtale med Ungt Entreprenørskap

16. februar 2015

Fylkeskommunen har inngått ein toårig avtale med Ungt Entreprenørskap (UE) om arbeid med nyskaping og etablering i skulen. I perioden 2015-2016 vil fylkeskommunen årleg bidra med 900 000 kr til UE.

Les mer

Samarbeider om kartlegging av kystsona

12. februar 2015

Onsdag 11. februar var det oppstartmøte for prosjektet Marine Grunnkart. I prosjektet skal det lagast detaljerte kart av sjøbotn i kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Prosjektet vil vare i tre år.

Les mer

Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg

04. februar 2015

Kommunane på Vestlandet opplever arbeidsinnvandringa som ein positiv ressurs som gir folkeauke, auka produktivitet og konkurransekraft i lokalt næringsliv. Men få kommunar arbeider breitt og aktivt med arbeidsinnvandring.

Les mer

Deler ut inntil to millionar til enøk-tiltak

04. februar 2015

Både kommunar og organisasjonar i fylket kan no søkje Sogn og Fjordane fylkeskommune om støtte til enøk-tiltak. Målet er å bidra til meir effektiv energibruk i fylket, og søknadsfristen er 1. april 2015.

Les mer

Rekordlåge forventingar i næringslivet

23. januar 2015

Den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert i dag, viser at forventingane i fylket held fram med å falle. Men biletet er ikkje heilt eintydig. Svakare kronekurs gir lysare utsikter for eksport og reiseliv. Les meir og sjå opptak frå Næringsbarometeret.

Les mer

Presentasjon av nytt næringsbarometer 23. januar

19. januar 2015

Denne utgåva av næringsbarometeret ser spesielt på nasjonal og internasjonal økonomi og korleis dette påverkar næringslivet og samfunnsutviklinga i fylket.

Les mer

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs

16. januar 2015

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs på Skei 26. januar. Gjennom dette kurset får deltakarane god kunnskap om prosjektleiarprosessen, som femnar om organisering og styring av prosjektarbeid.

Les mer

Verdiskapingsplanen på nett

16. januar 2015

Og du kan komme med di meining. Satsingane i fylkesplanen blir no sett i gang for å skape vekst i Sogn og Fjordane.

Les mer

Etablerarkurs fire stadar i fylket

15. januar 2015

24. februar startar etablerarkurset for dei som går med ein gründer i magen, opp i Nordfjord, og 26. februar er det oppstart i Sogn. Etablerarkursa tek føre seg kva som trengst og kva det inneber å starte eiga bedrift.

Les mer

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00