Tilskotsordning for infrastruktur til nullutsleppskøyretøy

Ordninga med å støtte etablering av hurtigladestasjonar er utvida til å gjelde etablering av infrastruktur til nullutsleppskøyretøy. Målet er å leggje til rette for at innbyggjarane kan nytte seg av nullutsleppskøyretøy, som m.a. elbil, i heile fylket. Per dags dato er midlane brukt opp, og det er ikkje mogeleg å søkje om tilskot til etablering av infrastruktur til nullutsleppskøyretøy. 

Del dette:

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Relaterte lenker