Innovative tanker i samband med innkjøp

Innovasjon

 1. Det er eit uttalt mål at offentlege anskaffingar bør børe til meir innovasjon enn det gjer i dag. Det finst mange virkemiddel ein kan nytte. Døme er

  1. Leverandørutviklingsprogrammet i regi av Difi, NHO og KS: http://innovativeanskaffelser.no/

  2. Fou-kontraktar som er unntatt regelverket. Definisjonen er snever. Sjå her for meir informasjon: https://www.anskaffelser.no/nar-markedet-ikke-har-noen-losning/forsknings-og-utviklingskontrakter/unntak-enkelte-fou-kontrakter

  3. Prosedyren innovasjonspartnarskap. Ein ny prosedyre i det nye regelverket, sjå foa § 26-8

   Felles for desse metodane er at det krev førebuing og arbeid med prosess.

    

   I enklare og mindre kjøp kan ein likevel leggje til rette for å ivareta marknaden sine innovative løysingar. Viktige stikkord for å sikre dette er

 2. Prøve å skildre behov heller enn løysingar

 3. Sette seg godt inn i marknaden for å undersøke kva løysingar som finst

 4. Vurdere å nytte avtalar som gir rom for utvikling i avtaleperioden  

Del dette:

Relaterte lenker