Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Inviterer til nytt miljøseminar i Florø

7. og 8. februar 2018 er det klart for det årlege miljøseminaret for akvakulturnæringa. Her får deltakarane høve til å oppdatere seg på kva som skjer i næringa.

Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer seminaret i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge.

På programmet står blant anna desse tema:

  • Forskning på ville bestander i Nordfjorden, Sognefjorden og Vosso relatert til trafikklyssystemet
  • Forsøpling av havet, opprydding eit felles ansvar
  • Mikroalgar til fôr i eit miljøperspektiv
  • Frå avfall til ressurs – bruk av slam frå fiskeoppdrett til proteinproduksjon og fôr

Du kan sjå det fullstendige programmet og melde deg på miljøseminaret på denne lenka.

Dersom du lurer på noko, ta kontakt med Frode Hovland på frode.hovland@sfj.no.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00