Nyhende

Sårbarheit i næringslivet

15. august 2019

Fleire kommunar i Sogn og Fjordane og Hordaland har lite mangfald i næringslivet. I tillegg har fleire ei sterk tilknyting til konkurranseutsette næringar. Dette er to av fleire trekk ved bedrifts- og næringsstrukturen som kan påverke kor sårbart eller robust næringslivet i kommunen er. Vi har studert dette nærmare i ein rapport om sårbarheita i næringslivet.

Les meir ›

Verdiskapinga i næringslivet i Sogn og Fjordane veks

10. januar 2019

«Regional analyse for Sogn og Fjordane 2018» er no tilgjengeleg på Fylkesspegelen. Her er det mykje interessant lesing, med informasjon både på fylkes-, region- og kommunenivå. 

Les meir ›

Oversikt over folketalsutviklinga i andre kvartal 2018

13. september 2018

Tal for flytting, migrasjon, fødselsoverskot og folketalsvekst er no tilgjengelege for 2. kvartal 2018. 

Les meir ›