Folkehelsekoordinatorar i kommunane

På eit overordna nivå skal folkehelsekoordinatoren i kommunen vere med på å sikre «helse i alt vi gjer» i kommunalt planleggings- og iverksettingsarbeid.

Folkehelsekoordinatorar/kontaktpersonar i Sogn og Fjordane per. 06.06. 2019

Askvoll: Arve Åsnes, Mobil: 41 55 32 75, E-post: arve.asnes@askvoll.kommune.no

Aurland: Hallgeir Høydal (50 %), kontortid måndag-tysdag-onsdag, Tlf: 57 63 2976, E-post: hallgeir.hoydal@aurland.kommune.no, Adresse: Vangen 1, 5745 Aurland 

Balestrand: Kontaktperson: rådmann, Tlf.: 57 65 12 00, Epost: postmottak@balestrand.kommune.no, Adresse: 6899 Balestrand

Bremanger: Kontaktperson: rådmann, Epost: tom.joensen@bremanger.kommune.nopost@bremanger.kommune.no

Eid: Kontaktperson: Thomas Vingen Vedeld, kommuneoverlege. Epost: Thomas.Vingen.Vedeld@eid.kommune.no, Adresse: 6771 Nordfjordeid

Fjaler: Kristin Rivedal Yndestad, Tlf. 57 73 81 03, Mobil: 476 16 869, E-post: kristin.rivedal.yndestad@fjaler.kommune.no

Flora: Elisabeth Solheim, Tlf. 57 75 61 94, Mobil: 975 25 814, Epost: elisabeth.solheim@flora.kommune.no, Adresse: Markegata 51, 6905 Florø

Førde: Doris Rutledal, Tlf.: 96013776, Epost: doris.rutledal@forde.kommune.no, Adresse: Postboks 338, 6801 Førde

Gaular: Kontaktperson: Kjell Idar Dvergsdal, Helse- og omsorgssjef. Epost: kjell.idar.dvergsdal@gaular.kommune.nopostmottak@gaular.kommune.no

Gloppen: Åslaug Haugset, Epost: folkehelsekoordinator@gloppen.kommune.no, Adresse: Postboks 44, 6821 Sandane

Gulen: Kontaktperson Ingebjørg Søreide, Kommunalsjef omsorg. E-post: ingebjorg.soreide@gulen.kommune.no

Hornindal: Kontaktperson Ann Kristin Langeland,rådmann. Epost: ann.kristin.langeland@hornindal.kommune.no, post@hornindal.kommune.no, Adresse: 6761 Hornindal

Hyllestad : Kontaktperson Hege Solberg, Helse og omsorgsjef. Epost: hege.solberg@hyllestad.kommune.nopostmottak@hyllestad.kommune.no

Høyanger: Maria Brendehaug Petersen (50 %), Tlf.: Mobil: 4745 7006, Epost: maria.brendehaug.petersen@hoyanger.kommune.no, Adresse: PB. 159, 6991 Høyanger

Jølster: vakant – kontakt rådmann. Epost: postmottak@jolster.kommune.no, Adresse: 6843 Skei i Jølster. 

Leikanger: Malin Riple Vetti, E-post: malin.riple.vetti@leikanger.kommune.no, Adresse: Leikanger kommune. Tinghus 1, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger 

Luster: Britt Veum Hauge (30 %), Tlf.: 57 68 55 36, Epost: britt.veum.hauge@luster.kommune.no, Adresse: 6868 Gaupne

Lærdal: Kontaktperson Arne Johansen, rådmann. Epost: arne.johansen@laerdal.kommune.no, postmottak@laerdal.kommune.no

Naustdal: Kontaktperson Øyvind Bang-Olsen, rådmann. Mobil: 920 80 775, E-post: oyvind.bang-olsen@naustdal.kommune.no, post@naustdal.kommune.no

Selje: Kontaktperson Ragna Haaland, kommunalsjef helse og omsorg. E-post: ragna.haaland@selje.kommune.no, post@selje.kommune.no

Sogndal: Anita Foss Midlang, Epost: anita.foss.midlang@sogndal.kommune.no, Adresse:  Postboks 153, 6851 Sogndal

Solund: Mona Hjønnevåg (40%), Tlf. 57786219, E-post: mona.hjonnevag@solund.kommune.no

Stryn: Elise Fonn, Epost: elise.fonn@stryn.kommune.no Tlf.: 57 87 47 90, Adresse: Tonningsgata 4, 6783 Stryn

Vik: Britt Marit Stadheim (50 %) Tlf: 57 69 82 34, E-post: Britt-Marit.Stadheim@vik.kommune.no, Adresse: 6893 Vik i Sogn 

Vågsøy: Birte Sandal (50 %), E-post: birte.sandal@vagsoy.kommune.no, Adresse: Vågsøy kommune, 6700 Måløy 

Årdal: Olve Fossedal, E-post: olve.fossedal@ardal.kommune.no

Folkehelsekoordinatorane si rolle

Til folkehelsekoordinatorstillinga ligg ansvar for at føringane i Lov om folkehelsearbeid vert følgde opp i kommunen. Til stillinga vert det også lagt ansvar for det lovpålagde arbeidet med å ha oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar denne. I kommunen skal det føreligge ei oversikt over innbyggarane sine levekår og livskvalitet. Denne oversikta skal, mellom anna, leggast til grunn for kommunen sitt planarbeid. I tillegg har også folkehelsekoordinatorane ansvar for konkrete prosjekt og tiltak i nokre kommunar. Desse er ofte retta mot fysisk aktivitet og kosthald.

Folkehelsekoordinatorstillinga i kommunane er i endring. Innhaldet i stillinga og plassering i organisasjonen er, og har vore, ulik i kommunane. Nyleg har nokre kommunar valt å ikkje ha ei spesiell folkehelsekoordinatorstilling eller har lagt denne ned. Grunngjevinga for dette er at «helse i alt vi gjer» er eit ansvar som alle planleggarar, og dei som set i verk tiltak, i kommunen har. Såleis vil ein bygge ned sektortenkinga omkring levekårs- og livskvalitetsarbeidet. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) har klare føringar for folkehelsearbeidet i kommunen.

Last ned Folkehelsekoordinatorar/kontaktpersonar i Sogn og Fjordane per. 06.06.2019 )pdf).

Del dette:

Kontakt

Anne-Lene Norman
Rådgjevar
Anne-Lene.Norman@sfj.no
415 30 378

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette