Oppdrettsanlegg på fjorden
Oppdrettsanlegg på fjorden

Kompetansebehov kartlagd

IRIS har på oppdrag av Vestlandsrådet kartlagd kompetansebehovet i leverandørindustrien til sjømatnæringa på Vestlandet. Rapporten syner mellom anna at det er omlag 7 800 sysselsette i levarndørindustrien, der 600 er innan biomarin industri.

Levarandørar av utstyr er det største segmentet, medan for/medisin og Fou er nest størst. Vestlandet har fleire leverandørtilsette enn resten av landet til saman.

Rapporten er ein studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hjå levarandørar til sjømatnæringa og biomarin industri på Vestlandet.

Det er gjennomført elektronisk survey og telefonintervju med svar frå 186 einingar. Dette representerer over 50 % av all sysselsetting hjå levarndørane.

Rapport - Kompetansebehov hjå leverandørindustrien i sjømatnæringane

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00