Kompetansemeklarar

Energi og reiseliv

Trond Haavik  
Segel AS
908 98 370
trond@segel.no

Trond Haavik

Landbruk

Stein Harald Hjeltnes
dagleg leiar, Njøs næringsutvikling AS
957 34 576
shh@njos.no

Stein Harald Hjeltnes

Sjømat, teknologi, IKT og reiseliv

Paul Jacob Helgesen
senior bedriftsrådgjevar, Segel AS
489 98 383
Paul.jacob@segel.no

Paul Jacob Helgesen

Teknologiutvikling og IKT

Jøril Hovland
Kunnskapsparken Sogn og Fjordane
482 19 780
joeril@kpsf.no


Jøril Hovland

Teknologiutvikling og IKT

Øyvind Heimset Larsen
Vestlandsforsking
971 06 454
ohl@vestforsk.no


Øyvind Heimset Larsen
  • Bli kjend med bedriftene sine utviklingsbehov og finne status for utviklingsprosessen.
  • Diskutera problem, prosjekt-idear, moglegheiter, FoU-behov, etc
  • Rettleia om VRI4 modell for trinnvis utvikling og TRL-skalaen
  • Rettleia om VRI4-verkemidlane
  • Rettleia om andre FoU-verkemiddel regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Gi råd om aktuelle forskarar, FoU-miljø og FoU-kompetanse (= kompetansemekling)
  • Disponerer midlar til nettverksmøte

Del dette:

Relaterte lenker