Nyhende

Bilete frå framsyning. To kvinner sit og speler fiolin og cello, ein mann  står og speler på glas. Mellom dei heng ein jordklode.

Skulesekken pakka med plastkunst og klimakonsert

09. august 2019

Den kulturelle skulesekken (DKS) er i år pakka med eit stort utval engasjerande og varierte opplevingar – mellom anna fleire produksjonar som set klima- og miljøproblema under debatt.

Les meir ›

Hey Google! Skjønar du nynorsk?

01. august 2019

I dag lærer små barn å halde nettbrett, skei og gaffel på same tid. Det gjer noko med språket.

Les meir ›

Vil løfte kunst i offentlege rom

16. august 2019

Kvifor er kunst viktig i fellesromma våre? Korleis involvere og bruke kunst i stadutvikling og som del av planarbeid og utbygging? 19. september blir det seminar om desse spørsmåla i Førde.

Les meir ›