Born frå Mosaikk Kulturskule står på scena. Fire born med grøne t-skjorter står fremst med mikrofonar. Bak dei står mange born i raude og gule t-skjorter. Foto: Jenny Ann Aasen/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Born frå Mosaikk Kulturskule står på scena. Fire born med grøne t-skjorter står fremst med mikrofonar. Bak dei står mange born i raude og gule t-skjorter. Foto: Jenny Ann Aasen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kultur

Sogn og Fjordane fylkeskommune yter kvart år ulike økonomiske tilskot til kulturarbeid i fylket. Noko av tilskotsmidlane er bundne til faste føremål.

Tilskota skal hjelpe til å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv i fylket. Det vert særleg lagt vekt på kulturaktivitet til barn og unge og tiltak som fremjar etablering av nye kulturelle møtestadar. Det vil og bli lagt større vekt på aktivitet framfor drift.

Del dette:

Relaterte lenker