Gamle Ytredal bru. Foto Sven-Ove Fossen cc-by-sa
Gamle Ytredal bru. Foto Sven-Ove Fossen cc-by-sa

Foto: Sven-Ove Fossen cc-by-sa

Kulturprosjekt

Kultursektoren i fylkeskommunen skal søkje utvikling, nyskaping og betre måtar å løyse oppgåvene på, åleine og i samarbeid med andre. Slikt arbeid vert ofte organisert som prosjekt. 

Å vere ein regional utviklar inneber å stadig leite etter det beste handlingsrommet og dei rette prioriteringane for å oppnå måla. Det er også viktig å finne dei beste samarbeidspartnarane, og i vårt tilfelle er dette ofte kommunar, lag, organisasjonar og institusjonar i fylket eller i regionen. 

Gjennom forpliktande utviklingsavtalar skal ein skape godt kulturarbeid i fylket, gode samarbeidsrelasjonar og måloppnåing. Vi skal likevel vere tilbakehaldne med å bruke utviklingsavtalar eller stille motkrav for tildelingar mot frivillige lag og organisasjonar.

Del dette:

Kontakt

Ingebjørg Erikstad
Ass. Fylkesdirektør
Næring og kultur
ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00