Nyhende

b 2bzq 22tcj

Ny kunnskap om levekår i Sogn og Fjordane

17. juli 2019

Tre av fire i Sogn og Fjordane meiner sjølve dei har god eller svært god helse. Men berre litt over 30 prosent er fysisk aktive i minst 30 minutt kvar dag, og 12 prosent kjenner seg einsame.

Les meir ›

20 000 inviterte til undersøking om helsa i fylket

15. mars 2019

Om lag 20 000 innbyggjarar i Sogn og Fjordane er inviterte til å svare på spørsmål om blant anna livskvalitet, helse og levekår.

Les meir ›

Sjå opptak av sjumilsstegkonferansen

16. mars 2018

Den årlege sjumilsstegkonferansen vart arrangert i Loen 14. og 15. mars. Tema var arbeidet med barn og unge, korleis vi kan sikre at dei blir tekne var på frå helsestasjon til fullført utdanning.

Les meir ›