Metode

Figuren under viser den metoden for samhandling som blei nytta i prosjektet.


Metoden er delt inn i tre hovudsteg:

  1. Samanstilling av eit regionalt kunnskapsgrunnlag, som altså omfattar fylket som heilheit – i nokre tilfelle der meir detaljerte data føreligg også skalert ned til kommunenivå.
  2. Etablering av eit lokalt relevant kunnskapsgrunnlag, i og for kommunane som deltok i prosjektet.
  3. Den formelle inkluderinga av klimaomsyn i dei lokale planane som kommunane hadde kopla opp til prosjektet.

‘Utval av kommunar var avklart i forkant av prosjektet – i søknadsprosessen – medan val av lokale planprosessar som skulle inngå i prosjektet blei gjort i starten av prosjektet.

Figur prosjektet sin metode.PNGMetodefigur

Del dette:

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette