Nyhende

Foto frå eit møte i fylkestinget, som syner heile fylkestinget.

Fylkestinget erklærer klima- og miljøkrise

08. oktober 2019

Fylkestinget vedtok 8. oktober å erklære klima- og miljøkrise. Fylkesordførar Jenny Følling tek til orde for ein ambisiøs klimapolitikk.

Les meir ›

Vi får 74 millionar i spelemidlar

10. mai 2019

Kulturdepartementet har no fordelt spelemidlane for 2019. Sogn og Fjordane får i år 14 millionar kroner meir enn i fjor.

Les meir ›

Korleis skal vi forvalte vatnet i Vestland?

10. mai 2019

Regional plan for vassforvaltning skal oppdaterast. Fleire dokument er lagde ut på høyring, og dei blir tema for høyringskonferansen i Førde 23. mai.

Les meir ›