Nærings- og kulturavdelinga

Nærings- og kulturavdelinga støttar, utviklar og utfordrar næringslivet og kulturlivet i Sogn og Fjordane. Målet er å utvikle eit godt og variert næringsliv og kulturtilbod for heile fylket.

Frå 1. april 2016 vert nærings- og kulturavdelinga leia av fylkesdirektør Jan Heggheim, assisterande fylkesdirektør for næring, Endre Høgalmen, og assisterande fylkesdirektør for kultur, Ingebjørg Erikstad. 

Kontakinformasjon:

Sogn og Fjordane fylkeskommune
v/Nærings- og kulturavdelinga
Næringsseksjonen
Askedalen 2
6863 Leikanger

eller

Sogn og Fjordane fylkeskommune
v/Nærings- og kulturavdelinga
Kulturseksjonen
Pb. 173
6801 FØRDE

Besøksadresse: Storehagen 1b, 6800 FØRDE

Postmottak.kultur@sfj.no

Leiing

Fylkesdirektør

Jan Heggheim
905 66 623

Assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

Endre Høgalmen
952 07 789

Assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

Ingebjørg Erikstad
415 30 941

Tilsette

Avdelinga sine ansvarsområde

Del dette: