Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

06.03.2019 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 6. mars 2019
Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. mars 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 6. mars 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 6. mars 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2019 Fv. 60 Hildestranda - Innvik, fråvik frå planlegging etter ny handbok N100 Veg- og gateutforming Vis
9/2019 Arealavståing utviding Sognahallen Vis (3) Vis
10/2019 Eigarstyring - Trivselshagen IKS Vis (2) Vis
11/2019 Kollektiv - Rabatt for lærlingar Vis Vis (1)
12/2019 Prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2019 Vis (2) Vis
13/2019 Førde - Kommuneplan 2018 - 2030 Vis (7) Vis
14/2019 Utkast til høyringsdokument knytt til Regional plan for vassforvaltning Vis (7) Vis
15/2019 Årsrapport 2018 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis
16/2019 Innspel til nytt inntektssystem for fylkeskommunane frå 2020 Vis
17/2019 Skriv og meldingar fylkesutvalet 6. mars 2019 Vis (29) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568