Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

11.02.2019 kl. 10:00 - 00:00
Firda vidaregåande skule, Sandane

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 11.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 11.02.2019
Godkjenning av møteprotokoll kontrollutvalet 110219
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Forvaltningsrevisjon - Trygt og godt skulemiljø - Prosjektplan Vis (2) Vis
2/2019 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2018 - prosjektplan Vis (1) Vis
3/2019 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 11. februar 2019 Vis (3) Vis
4/2019 Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - Forslag til konkurransegrunnlag Vis (3) Vis
5/2019 Budsjett for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020 Vis (1) Vis
6/2019 Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Vis (2) Vis
7/2019 Organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Vis
8/2019 Kontrollutvalet - Budsjett 2019 - Disponering av vedteken budsjettramme Vis (1) Vis
9/2019 Kjøp av finansiell revisjon og eigarskapskontroll 2019 - bestilling Vis (3) Vis
10/2019 Selskapskontroll 2018 - Rapport etter eigarskapskontroll av Sogn og Fjordane teater Vis (1) Vis
11/2019 Årsplan kontrollutvalet 2019 Vis (1) Vis
12/2019 Oppfølgingsliste 1 - 2019 Vis (1) Vis
13/2019 Forvaltningsrevisjon - innkjøp - oppfølging av vedtak i FT-sak 2/18 Vis (8) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568