Heim/Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod
Bilete syner elevar ved Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Kan du tenkje deg ein jobb der hjelp, pleie og omsorg til menneske er viktig?

Elevar som driv med fysikkforsøk på studiespesialiserande

Studiespesialisering

Kvalifiserer deg for opptak til universitet og høgskule

Elev på elektro klatrar i stolpe

Elektrofag

Er du interessert i ny teknologi, installasjon og vedlikehald av elektriske eller elektroniske system?

TIP-elevar jobbar med installasjon av Tuftepark

Teknikk og industriell produksjon

Kvalifiser deg til yrke innanfor teknisk-, skips-, bil-, kjemisk-, prosessindustri og i oljebransjen

Bilete av Høyanger vidaregåande skule

Internasjonalisering

Internasjonalisering ved Høyanger vidaregåande skule står støtt og har ein sentral plass i skulelivet