Skjellsand
Skjellsand

Skjelsand

Fylkeskommunen er konsesjonsmynde for opptak av skjelsand i kystområda og driv utviklingsarbeid for å betre forvaltinga av skjelsandressursane i Sogn og Fjordane. Siste kartlegging av skjelsandførekomstar i dei kystnære farvatna i Sogn og Fjordane er tilbake i 1984.

Kontinentalsokkellova

Lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster

Sentrale retningslinjer

Sakshandsaming og tildeling (pdf-fil)

Sakshandsaming, endring 1994

Sakshandsaming, midlertidige retningsliner - Marine verneområde

Oppsyn Fylkeskommunen har avtale med Kystvakta om oppsyn med skjelsandkonsesjonar
Skjema for nedlasting

Søknadsskjema konsesjon

Årsrapport skjelsandopptak - Protokoll for føring av last

Veiledning for å finne koordinat til søknad.

 

Your browser does not support iframe. <a data-cke-saved-href="https://www.fylkesatlas.no/embedded/265aa55b-bde2-4cd7-a235-a49533a9903d" href="https://www.fylkesatlas.no/embedded/265aa55b-bde2-4cd7-a235-a49533a9903d" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

 

Skjelsandkonsesjonar

Firma Kommune Gjelder Oversiktskart Detaljkart
Roslagen AS Flora 31.12.2021 Flora Farsundbåane-Askrova
Roslagen AS Solund 31.12.2021 Solund Kolgrov N-Varøyna
Roslagen AS Solund 31.12.2021 Solund Kolgrov S-Husøyosen
Roslagen AS Gulen 31.12.2021 Gulen Bustenakken
Roslagen AS Gulen 31.12.2021 Gulen Svartskjerosen
Roslagen AS Gulen 31.12.2021 Gulen Kvernøya
Roslagen AS Gulen 31.12.2021 Gulen Kversøy

Del dette:

Kontakt

Elisabeth Aune
Seniorrådgjevar
elisabeth.aune@sfj.no
415 30 695

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00