Skjelsand
Skjelsand

Foto: Finn Erik Moberg

Opptak av skjelsand

Den 27. september har hovedutvalet for næring og kultur møte på Kaupanger. Ei av sakene som vil bli handsama er opptak av skjelsand i Sogn og Fjordane.   

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gje løyve til opptak av skjelsand på sju lokalitetar i fylket i kommunane Flora, Solund og Gulen. Desse løyva vert gitt for fem år. I tillegg rår fylkesdirektøren til at det vert gitt løyve til å gjennomføre prøvetokt på åtte lokalitetar i Flora i løpet av 2017.

Saksframlegga kan lesast her:

Søknader om konsesjon for opptak av skjelsand (sak 78/16)

Søknad om prøvetokt for opptak av skjelsand i Flora kommune (sak 79/16)

Andre saker til møtet i hovudutvalet 27. september.

 

 

 

 

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00