To ungdomar (ei jente og ein gut) sit på ein topp og ser utover Florø og mot storhavet. Begge har hettegenser, han har ein cap på hovudet og held armen rundt ho. Foto: Truls Kleiven
To ungdomar (ei jente og ein gut) sit på ein topp og ser utover Florø og mot storhavet. Begge har hettegenser, han har ein cap på hovudet og held armen rundt ho. Foto: Truls Kleiven

Foto: Truls Kleiven

Planutvalet

Planutvalet har ansvar for alle planprosessane i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen står for ei rekke regionale planar, for blant anna klima og miljø, vidaregåande opplæring, folkehelse og landbruk. Desse vert vedtekne av fylkestinget, men før det kjem så langt, er det planutvalet som saman med administrasjonen har hovudansvaret for å lage planane. 

Administrasjonen i fylkeskommunen legg fram arbeidsdokument for planutvalet, der utvalet har høvet til å justere retninga på planprosessen fram mot neste arbeidsdokument. Til slutt legg planutvalet planen fram for handsaming i hovudutval, fylkesutval og fylkesting.

Planutvalet er sett saman av fylkesutvalet, leiarane for hovudutvala og gruppeleiarane i dei partia som ikkje er representerte i fylkesutvalet eller som hovudutvalsleiarar.

Medlemer i planutvalet 2015–2019

Del dette:

Kontakt

Jenny Følling
Leiar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Synnøve Stalheim
Plansjef
synnove.stalheim@sfj.no
478 97 260

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568