Fotocollage av logoane til dei politiske partia Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne.
Fotocollage av logoane til dei politiske partia Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Politiske parti

Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne er representerte i fylkestinget i Sogn og Fjordane i denne perioden. 

Fylkestinget består av 31 representantar og blir i perioden 2015–19 leia av fylkesordørar Jenny Følling frå Senterpartiet. Fylkesvaraordførar er Åshild Kjelsnes frå Arbeidarpartiet.

Fylkestinget 2015-19

Parti Tal representantar Gruppeleiar Partinettstad
Senterpartiet 10 Sigurd Erlend Reksnes

Sogn og Fjordane Sp

Arbeidarpartiet 9 Åshild Kjelsnes Sogn og Fjordane Ap
Høgre 4 Noralv Distad Sogn og Fjordane Høgre
Kristeleg Folkeparti 2

Trude Brosvik

Sogn og Fjordane KrF

Venstre 2 Gunhild Berge Stang Sogn og Fjordane Venstre
Framstegspartiet 2 Frank Willy Djuvik Sogn og Fjordane FrP
Sosialistisk Venstreparti 1 Jakob André Sandal Sogn og Fjordane SV
Miljøpartiet Dei Grøne 1 Stein Malkenes Sogn og Fjordane MDG

 

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568