Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.
Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Presentasjonar frå miljøseminar for akvakultur 2019

Her ligg presentasjonane frå Miljøseminar 2019

Velkomen til Florø ved Bård Sandal, Hordland fylkeskommune (Vestland fylkeskommune frå 2020)

Utviklingstillatelser - innovasjon med miljømessig bærekraft? ved Anne Osland, Fiskeridirektoratet

Erfaring med kobber-reduserende tiltak ved Arne Kvalvik, Mowi AS

Elektrifisering av oppdrettslokaliteter ved Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett ved Ellen Sofie Grefsrud, Havforsknings Instituttet

Kobberforurensning fra akvakultur ved Inger Marie Haaland, Miljødirektoratet

Effektivisering og samordning av akvakulturforvaltningen ved Jarle Magnar Bratbak-Pedersen, FAKS

The Electric Voyage ved Leif Stavøstrand, Evoy

Kobberstatus Firda Sjøfarmer AS ved Lina Brånås, Firda Seafarmer AS

Berekraftig oppdrett - tankar frå ein YoungFish ved Marte Vassbotten, YoungFish

Kopar frå notimpregneringa - kvar blir det av og kva er risikoen? ved Tom N. Pedersen, Fylkesmannen i Vestland

Sjømat 2030 - tenke globalt, handle lokalt ved Trude H. Nordli, Sjømat Norge

Fremtidens rene nøter - bærekraftig notbeskyttelse ved Ulrik Ulriksen, Steen-Hansen

Hvordan kan norsk oppdrettsnæring bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål? ved Yngve Torgersen, Nærings- og fiskeridepartementet

Elektrifisering av oppdrettslokaliteter ved Øyvind Bakke, Fjord Maritime

Ny portal om bærekraft i oppdrettsnæringen ved Kine Mari Karlsen, BarentsWatch

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00