Foto av tre elevar som har undervisning på opplæringsfartøyet Skulebas. Dei har redningsvest og gule hjelmar på.
Foto av tre elevar som har undervisning på opplæringsfartøyet Skulebas. Dei har redningsvest og gule hjelmar på.

Foto: Måløy vidaregåande skule

Prøvenemnder

Prøvenemnda har ansvar for å utforme og vurdere fag-, sveine-, og kompetanseprøva. Nemndene har ei viktig oppgåve med å sikre og utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa.

Bli med i prøvenemnd? Les meir her!

Prøvenemnda skal

  • sørge for at prøva vert gjennomført slik at kandidaten får vise sin heilskapelege kompetanse.
  • utarbeide eit vurderingsgrunnlag for kvar prøve. Kandidaten skal få dette før prøva startar.
  • oppnemne tilsynsperson. Tilsynspersonen skal ivareta kandidaten når nemnda ikkje er til stades og sjå til at prøva vert gjennomført  etter avtale. Nemnda kan ikkje delegere ansvar for vurdering til den som fører tilsyn.
  • godkjenne prøvearbeid og prøvestad.
  • lage oppgåva sjølv, eller innhente forslag til prøvearbeid frå bedrifta. Oppgåva skal vere skriftleg.

Del dette:

Kontakt

Sissel Espe
rådgjevar
Sissel.Espe@sfj.no
481 52 638

Anita Hop
​rådgjevar
Anita.Hop@sfj.no
941 95 002

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00