Rammeavtalar

Innkjøpstenesta forvaltar om lag 70 rammeavtalar. Det er opp til kvar medlem i SFFI om dei ønskjer å vere med på kvar avtale. 

Medlemene må melde inn før konkurransen vert gjennomført om dei ønskjer å vere med på avtalane eller ikkje. Medlemmer i SFFI eller tilsette i fylkeskommunen kan melde inn behov for nye rammeavtalar. Innkjøpstenesta arbeider stadig med å tilpasse kva vi har rammeavtalar på med kjøpsvolum og behov.

Rammeavtalar administrert av SFFI 

Vare/teneste Leverandør Ehandel og tingingsmåte
Annonsering Frantz annonseservice AS Formular
Arbeidsklede kjøken/kantine Sverre W. Monsen katalog
Arbeidsklede - teknisk Victoria AS katalog
Arbeidsklede-Reinhald Tess Møre AS katalog
Arbeidsklede-Helse Bekken og Strøm AS katalog
Bedriftshelseteneste Stamina Helse Formular
Biladministrasjon DNB Bank ASA, Autolease Norge  
Dentale forbruksvarer LIC Scadenta AS Katalog
Elektriske artiklar - lyskjelder AuraLight AS(Norengros AS) katalog
Elektriske ordbøker, leige Kunnskapsforlaget ANS  
Farmasøytisk rådgjeving Sjukehusapoteka Vest HF, Sjukehusapoteket i Førde  
Fornying av varmesentralar Moderne Varme AS  
Forsikringsmekling Aon Grieg AS  
Forvaltning av elektrisk kraft Fjordkraft AS  
Gassar og leige av gassflasker. Vedlikehald og service av tankanlegg og sentralgassanlegg Nippon AS katalog
Hotell Best Western Lægreid Hotel  
Hotell Choice Hotels Scandinavia  
Hotell Gloppen Hotell  
Hotell Hotel Alexandra  
Hotell Kviknes Hotel  
Hotell Leikanger Fjordhotel AS  
Hotell Klingenberg hotell AS  
Hotell Fretheim Hotell AS  
Hotell Scandic Hotels AS  
Hotell Sognefjord Hotel AS  
Hotell Thon Hotel Jølster og Førde  
IKT-tenester Pakke 1

Atea
Firstpoint
Serit Fjordane IT AS

 
Tryggleiktenester Pakke 2

Atea

KPMG

 
Strategi og utredning Pakke 3 Capgemini  
Utviklingstenestar pakke 4

Bouvet AS

Umoe AS

Capgemini

 
Robotisert prosessautomatisering(RPA) AVO consulting  
     
Sever og lagring Atea AS  
Nettverk/infrastruktur Atea AS  
AV utstyr Atea AS Ekstern webbutikk
IKT-utvikling, konsulenttenester Innovit AS  
IKT-utvikling, konsulenttenester Asplan Viak Internett AS  
Internettsamband Enivest AS  
Intern datakommunikasjon og små internettaksessar Enivest AS  
Klienutstyr Itello AS Ekstern webbutikk
Mobiltelefon IT-KOM Ekstern webbutikk
Juridisk bistand Kluge advokatfirma AS  
Juridiske tenester Simonsen Vogt Wiig  
Juridiske tenester Advokatfirmaet Wikborg Rein AS  
Kantinedrift, Fylkeshuset ISS Facility Services AS  
Kommunale låneopptak KLP Kommunekreditt AS  
Kontor-/datarekvisita, kopipapir og skulemateriell Staples Norway AS katalog
Kontroll av utsals- og skjenkestadar for alkohol Securance AS  
Læremiddel til skular BS undervisning AS Punch Out
Matvarer, flytande meierivarer Tine SA Katalog
Matvarer, saft og syltetøy ANS Peder Jacobsen Saft og Konservesfabrikk Formular
Matvarer, kjøtvarer Nortura AS Katalog
Matvarer, kolonialvarer m.m.  Servicegrossistene AS Katalog
Helsevikarer Ambio Helse AS  
Medisinske forbruksvarer Maske Gruppen AS Katalog
Multifunksjonsmaskiner Thorsen Kontormaskiner AS Formular
Møblar - kontor, konferanse og kantine Lindbak AS Formular og katalog
Møblar - helsemøblar, undervisning, barnehage, garderobe og arkiv Lindbak AS Formular og katalog
Møblar - institusjonsmøblar helse Lindbak AS Formular og katalog
Møblar - totalleverandør av alle typar Lindbak AS Formular og katalog
Olje og drivstoff Wex Europe Services AS  
Olje og drivstoff Circle K Norge  
Olje og drivstoff Bulklevering Circle K Norge  
Reinhaldsartiklar Norengros as Punch out
Skilt Protector skilt AS Formular
Storkjøkenutstyr, varegruppe 1 småutstyr Culina Bergen - Thomsen Storkjøkken AS katalog
Storkjøkenutstyr, varegruppe 2 Teknisk utstyr Myhrvold AS Katalog
Tekniske hjelpemiddel, anskaffing og tilsyn av diverse
 
Varodd AS Katalog
Tekniske hjelpemiddel, anskaffing av diverse
 
Invacare AS Katalog
Tekniske hjelpemiddel,anskaffing av diverse
 
Etac AS Katalog
Telefoni- og mobiltrafikk Phonero AS og Telenor(Kommunane)  
Tolketenestar Hero Tolk AS  
Transportordning for biblioteka Norsk Bibliotek Transport AS  
Vaskeritenester Mona Vekst AS Katalog og formular
Vassprøveanalyser VestfoldLAB AS  
VVS - VA og industrivarer og utstyr Brødrene Dahl AS  

 

Kvar enkelt medlem i SFFI (inkludert fylkeskommunen) har tilgang til dei rammeavtalane dei er avtalepart i gjennom innkjøpshandboka (sjå lenke til høgre). Innkjøpshandboka inneheld også nyhende om pågåande konkurransar, nye avtalar m.m. Innkjøpshandboka er passordregulert. Har du behov for passord, ta kontakt med John Arne Lund Eliassen

 

Del dette:

Kontakt

Katrine Røkke Wilson
Innkjøpssjef
katrine.rokke.wilson@sfj.no
917 69 150

Oddrun Røysum
Innkjøpskonsulent
oddrun.roysum@sfj.no
57 63 81 26

Martine Lunder
innkjøpsrådgjevar
martine.lunder@sfj.no
57 63 81 81