Vannfall ved utløpet av Svarteboten. Foto: Torbjørn Hasund
Vannfall ved utløpet av Svarteboten. Foto: Torbjørn Hasund

Saksdokument og referat

2019

Dato Tema                                                                Saksdokument Referat
23.01 Statens vegvesen - rv. 5 Loftesnes - Kaupanger   Referat
20.03

Selje og Eid kommunar - KPL interkommunal arealdel

Hyllestad kommune - KPL arealdel

 

Referat

Referat

10.04 AVLYST    
22.05 Lærdal kommune - KPL arealdel   Referat
29.05 Bremanger kommune - KPL arealdel   Referat
19.06

Solund kommune - KPL arealdel

Gulen kommune - KPL arealdel

 

Referat

Referat

28.08 AVLYST    
25.09

Statens vegvesen / Naustdal kommune / Førde kommune:

Varsel om oppstart detaljregulering rv. 5 Erdal - Nausdal 

  Referat
23.10  Organisering av regionalt planforum for Vestland fylke   Referat
20.11 Statens vegvesen / Bremanger kommune - reguleringsplan for fv. 614 Svelgen - Indrehus Saksdokument Referat
11.12 AVLYST    

 

2018 

Dato Tema                                                                Saksdokument Referat
17.01 Det vart ikkje halde møte på oppsett dato    
14.02

09:00 Reguleringsplan Angedalsvegen. Statens vegvesen og Førde kommune.

12:00 Oppstart og planprogram KPL arealdel. Vik kommune

 

Referat

 

Referat

21.03

09:00 Oppstart KPL arealdel - Sogndal kommune

12:00 Reguleringsplan for Vedvikmona - Eid kommune

 

Referat

Referat

18.04

09:00 Reguleringsplan Kjøsnes - Jølster kommune

12:00 Områdereguleringsplan Brulandsvellene og detljreguleringsplan Vie - Førde kommune

Saksdokument

 

Saksdokument

Notat - Førde kommune

 

Referat

Referat

16.05 Det vart ikkje halde møte på oppsett dato    
06.06 Det vart ikkje halde møte på oppsett dato    
29.08 KPL arealdel - Sogndal kommune   Referat
19.09

E39 Byrkjelo - Grodås

Interkommunal plan for klimaomstilling – Sunnfjord kommune

 

Referat

 

Referat

31.10 Hyllestad kommune - planoppstart KPL arealdel   Referat
21.11 Gloppen kommune - KPL arealdel   Referat
12.12 Fjaler kommune - KPL arealdel   Referat
Dato Tema Saksdokument Referat

2017

01.02 Det vart ikkje halde møte    
15.02 Det vart ikkje halde møte    
15.03

09:00 Bustadfelt Grodås - Hornindal kommune

 

12:00 Hyllestad kommune - planprog. samfunnsdel

Hingarden

Løvland

Utkast planprogram

Referat

 

Referat

05.04

09:00 Planprogram KPL samfunnsdel - Luster kommune

12:00 Områderegulering Fosshaugane - Sogndal kommune

Politisk sak

Utkast planprogram

 

Notat parallelloppdr.

Innspel planprogram

Referat

 

Referat

10.05

09:00 KDP Florelandet Brandsøy - Flora kommune

 

12:00 Revisjon arealdel - oppstart og planprogram - Solund kommune

Utkast planprogram

 

 

Referat

 

Referat

24.05 Det vart ikkje halde møte    
07.06 Revisjon arealdel - Leikanger kommune Dokument til møtet Referat
06.09

09:00 Gloppen kommune - utkast KPL samfunnsdel

12:00 Solund kommune - oppstart reguleringsplan bru Ytre Steinsund

Dokument til møtet

 

Referat

 

Referat

20.09 AVLYST    
04.10 AVLYST    
25.10 AVLYST    
22.11

09:00 Luster kommune - revisjon arealdel og samfunnsdel

12:00 Flora kommune - KDP Flora sentrum

 

Referat

 

Referat

13.12

09:00 Hyllestad kommune - utkast KPL samfunnsdel

12:00 Førde kommune - oppstart KPL samfunnsdel og arealdel

 

Referat

 

Referat

 

2016

Dato Tema Saksdokument Referat
20.01 Sogn og Fjordane fylkeskommune - møte med regionale fagetatar om regional planstrategi RPS

Presentasjonar

Innleiing v/Skuggen Hoff

FM v/ Yndesdal og Træen

Utfordringar v/Skuggen Hoff

Referat
24.02

Reguleringsplan E16 Nærøydalen - Statens vegvesen.

Statens vegvesen. Oppstart av arbeid med E39 Byrkjelo - Grodås

 

Referat

 

Referat

16.03 MØTET ER AVLYST! Selje kommune. Kommuneplanens arealdel    
06.04 Regional planstrategi - møte med regionale fagetatar. Skei hotel    
20.04 Statens vegvesen. Rv. 55 Bondeviki - Fardal i Sogndal kommune. Eit møte ledig   Referat
18.05 Selje kommune. Kommuneplanen sin arealdel og reguleringsplan Stadt skipstunnel Dokument til møtet Referat
15.06 SVV - Presentasjon av Kystvegen. Møtet FLYTTA TIL 31.08. 2 ledige møter.    
31.08

Statens vegvesen. Presentasjon av Kystvegen Bergen - Ålesund

Solund kommune. Reguleringsplan for akvakultur på Losna

 

Referat

 

Referat

21.09

Førdepakken - Hafstadparken til Kronborg og Vievegen

Rv 55 Fardal - Bondeviki

 

Referat

Referat

25.10 Områderegulering Indre Øyrane  

Referat

7.12 Ikkje gjennomført    

2015

Dato Tema Referat Saksdokument
14.01 Førde kommune - arealdelen til KPL. 
Det vart ikkje skrive referat frå møtet
 
   
21.01 Statens vegvesen / Jølster kommune - skredsikring rv.5 Kjøsnesfjorden. Referat  
25.02 Fjaler kommune - kommunedelplan for Dale Referat  
18.03 Naustdal kommune - Grend + Referat  
15.04 Synfaring og møte om områdeplan Måløy sentrum.    
20.05 Naustdal kommune - kommunedelplan for Vevring Referat  
14.10 Stryn kommune, KDP Stryn sentrum og reguleringsplan for skredsikring Veslebygda - Flo

Referat

 

 

Del dette:

Kontakt

Torbjørn Hasund
Rådgjevar
Torbjorn.Hasund@sfj.no
930 04 685

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette