Deltakarane på siste kommunesamling i Sogndal.
Deltakarane på siste kommunesamling i Sogndal.

Deltakarane på siste kommunesamling i Sogndal.

Sluttrapport frå prosjektet

Vestlandsforsking har utarbeida ein sluttrapport for prosjektet, som baserer seg på erfaringar og resultat i prosjektet.

Rapporten presenterer ein modell for utarbeiding av eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag på regionalt nivå til støtte for arbeidet med klimaomstilling i kommunane, og vidare ein modell for samhandling mellom regionalt og lokalt forvaltningsnivå i å leggje til rette for eit slikt samarbeid. Rapporten presenterer også erfaringar frå dei regionale og lokale aktørane i Sogn og Fjordane i å utforme og ta i bruk desse modellane. Du kan lese rapporten her

Sluttrapport framside 2

Del dette:

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette