Søknad om kvoter

Fylkeskommunane tek imot søknadar om lærlingkvote og undervisningskvote til vidaregåande skule innan fiskeri.

Undervisningskvoter

Vidaregåande skular som har eit opplæringstilbod innan fiskerifag kan søkje om undervisningskvote. Fylkeskommunen sender Fiskeridirektoratet ei melding om kva opplæringstilbod som søkjer. Fiskeridirektoratet fastset så ei totalkvote for skuleåret som fylkeskommunen baserar sitt vedtak om tildeling på. Undervisningskvota følgjer skuleåret.

Lærlingkvoter

Læringkvoteordninga følgjer kalendaråret og ikkje skuleåret. Fiskeridirektoratet fastset storleiken på lærlingkvota, og kva for fiskeslag det kan tildelast kvote på. Søknad om lærlingkvote vedlagt lærekontrakt kan sendast fylkeskommunen innan 1. januar kvart år. Fiskeridirektoratet har elektronisk søknadsskjema.

Meir informasjon om lærlingordninga.

Del dette:

Kontakt

Elisabeth Aune
Seniorrådgjevar
elisabeth.aune@sfj.no
952 76 339

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00