Foto av eit oppdrettsanlegg som ligg ute på sjøen. Vêret er grått, og skyene heng nedover fjellsidene i bakgrunnen.
Foto av eit oppdrettsanlegg som ligg ute på sjøen. Vêret er grått, og skyene heng nedover fjellsidene i bakgrunnen.

Illustrasjonsfoto: Marine Harvest Norway

Sogn og Fjordane får undervisningskonsesjon

Sogn og Fjordane har endeleg fått sin første undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og aure, knytt opp mot naturbruk- og akvakulturlinja ved Måløy vidaregåande skule.

Prosjekt «Undervisningskonsesjon» starta opp i 2015 som ein av dei første tiltaka i Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. No er papira klare og den første milepælen nådd.

– Dette er svært gledeleg og veldig viktig for rekrutteringa til dei marine næringane og kvaliteten på dei marine opplæringstilboda vi har her i Sogn og Fjordane. Dette vil gje ei knallbra utdanning til fiskeri- og havbruksnæringa. Vi vil utdanne folk som kan skape nye arbeidsplassar basert på våre naturressursar på kysten – noko som igjen kan bidra til å auke folketalet i fylket, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Marine Harvest driftar konsesjonen

Det er elevane ved naturbruk- og akvakulturlinja ved Måløy vidaregåande skule som vil nyte godt av den nye undervisningskonsesjonen i opplæringa si. Konsesjonen tilhøyrer Sogn og Fjordane fylkeskommune, men vert leigd ut til Marine Harvest Norway som skal drifte han.

Selskapet vil betale ei årleg leige i dei ti åra konsesjonen varer. Det er signert ein intensjonsavtale som regulerer dette. Mest truleg vert den endelege avtalen mellom Marine Harvest og fylkeskommunen signert under fiskerimessa Aqua-Nor i Trondheim i august.

Leigeinntektene frå konsesjonen skal gå inn i eit fond. Mykje av midlane vil bli nytta til å vidareutvikle undervisningsopplegget innan akvakultur ved den vidaregåande skulen i Måløy, men også andre kompetansehevande tiltak for næringa kan gjennomførast.

– Dette har vi jobba lenge for. No skal fylkeskommunen i lag med næringa og skulen utvikle ei god og interessant akvakulturutdanning ved Måløy vidaregåande skule, fortel marin koordinator Lena Søderholm i fylkeskommunen.

For meir informasjon

Lena Søderholm
marin koordiator
970 35 449
lena.soderholm@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00