Smilande jente med badehette og svart badedrakt i symjebasseng. Foto: aktivioslo.no.
Smilande jente med badehette og svart badedrakt i symjebasseng. Foto: aktivioslo.no.

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet skapar mykje glede for mange. ©Foto: aktivioslo.no.

Spelemidlar fysisk aktivitet

Søknadar om spelemidlar til ordinære idretts-, friluftslivs-, og nærmiljøanlegg skal i sendast til kommunen der anlegget er plassert eller er planlagt oppført.

Søkadsskjema og rettleiing for utfylling av desse finn du på Kulturdepartementet sine sider for spelemiddelsøknader og anleggssøk, anleggsregisteret.no. Søknadar om spelemidlar må stette dei formelle krava som Kulturdepartementet til ei kvar tid set.

Meir informasjon om spelemiddelordninga i Sogn og Fjordane finn du i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 (pdf).

Sjå også Kulturdepartementet sine nettsider.

Del dette:

Kontakt

Atle Skrede
Rådgjevar
atle.skrede@sfj.no
415 30 716

Relaterte lenker