Språkprofil

Språkprofilen skal gje alle som skriv på vegner av fylkeskommunen retningsliner, tips og råd på vegen mot endå betre tekstar. 

Ambisjonen er å skrive enkelt, forståeleg og rett, slik at lesarane straks forstår tekstane frå fylkeskommunen. Språkprofilen skal ikkje detaljstyre tekstane.

Språkprofil for Sogn og Fjordane fylkeskommune -pdf.
Språkprofil for Sogn og Fjordane fylkeskommune - issuu

Del dette:

Kontakt

Ingvild Ramstad
Informasjonssjef
ingvild.ramstad@sfj.no
975 14 466

Siw Heidi Bäckström

Konsulent
siw.heidi.backstrom@sfj.no
57 63 81 47

Birthe Johanne F. Finstad
Informasjonsrådgjevar
birthe.johanne.finstad@sfj.no
996 10 464

Relaterte lenker