Nyhende

Den offentlege tannhelsetenesta kan no tilby tannbehandling med laser ved Førde tannklinikk. Sogn og Fjordane fylkeskommune er blant dei første som tilbyr denne typen behandling til barn og unge i landet.

Desse vil bli fylkestannlege i Vestland

03. oktober 2019

Det har meldt seg elleve søkjararar til stillinga som fylkestannlege i Vestland fylkeskommune, ni kvinner og to menn.

Les meir ›

Set opp kurs om meldeplikt for tannhelsetenesta

15. mars 2019

Fylkeskommunen vil sikre at tannlegar, tannpleiarar og tannhelsesekretærar har oppdatert kunnskap om meldeplikta til barnevernet, og arrangerer no tre halvdagskurs om temaet.

Les meir ›

Vellukka tannhelseforum i Loen

20. juni 2018

Olav Stedje og Vilde og Anna kasta glans over Samfunnsodontologisk forum, der 215 deltakarar frå heile landet møttest og drøfta tannhelsetenesta i eit samfunnsperspektiv.

Les meir ›