bilete av tare under vatn
bilete av tare under vatn

Tareforskrift på høyring

Sei di meining om ny tareforskrift innan 20.april

Sogn og Fjordane fylkeskommune har leia ei arbeidsgruppe som har arbeidd fram forslag til revisjon av forskrift om hausting av tare i Sogn og Fjordane. Vi sender no dette arbeidet ut på høyring før det vert sendt til Fiskeridirektoratet som skal utarbeide sjølve forskriftsteksten og set i verk forskrifta.

Vi ønskjer spesielt tilbakemelding på ny inndeling av haustefelt, hausteregime og forbodssoner innafor opne felt.

 

Les høyringsdokumentet her.

 

Høringsfrist er sett til 20.april 2016.

 

Høringsuttale merka med saksnr 15/10125  sendast:

Sogn og fjordane fylkeskommune

Askedalen 2

6863 Leikanger

eller på e-post postmottak.sentraladm@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00