Taretråling

Tråling etter tare vert regulert etter regionale hausteforskrifter fastsett av Fiskeridirektoratet. Hausting vert regulert ved inndeling i felt som rullerer slik at kvart felt er opent for taretråling kvart femte år.

Ny forskrift om hausting av tare i fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vart fastsett 11. september 2018. Kva felt som til ei kvar tid er open for hausting er regulert i Forskrift om høsting av tare, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Meir informasjon om den nye forskrifta finn de her (pdf).

Hausteperioden for kvart felt er frå 1. september til 31. august.

Tarefelta går fram av Fiskeridirektoratet sitt kart.

Forskrift om hausting av tare skal reviderast kvart femte år. Fylkeskommunen har ansvar for å førebu revisjonsarbeidet og utarbeide framlegg til forskrift som vert send til Fiskeridirektoratet for fastsetting.

Del dette:

Kontakt

Elisabeth Aune
seniorrådgjevar
elisabeth.aune@sfj.no
952 76 339

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00