Gamle gymnasbygget ved Firda vgs lyssett fasade
Gamle gymnasbygget ved Firda vgs lyssett fasade

Gamle gymnasbygget ved Firda vgs lyssett fasade

Teknisk drift og vedlikehald

Bygge- og eigedomstenesta har ansvar for teknisk drift og vedlikehald knytt til alle fylkeskommunale eigedommar.


Dette inneber mellom anna planlegging, drift av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, SD-anlegg, brannalarmanlegg og oppfølging av internkontrollsystemet. Samt diverse servicearbeid for skuledrift.

 

Kontaktinformasjon til våre driftsleiarar:

Bygg i Nordfjord

Kontaktperson: driftsleiar Henrik Aabrekk

 • Måløy vgs
 • Eid vgs
 • Stryn vgs
 • Firda vgs

Bygg i Sunnfjord

Kontaktperson: driftsleiar Jan Ove Gjermundstad

 • Mo og Øyrane vgs
 • Hafstad vgs
 • Flora vgs
 • Dale vgs
 • Høyanger vgs
 • Storehagen Atrium
 • Sogn og Fjordane kunstmuseum

Bygg i Sogn

Kontaktperson: driftsleiar Kåre Stokkenes

 • Årdal vgs
 • Sogndal vgs
 • Sogndal vgs idrettshall
 • Sogn Jord og Hagebruksskule
 • Fylkeshuset

Driftseiningane føl også opp fylkeskommunale bustader og tannklinikkar i driftsområdet.

Driftsleiarane rapporterer direkte til bygge- og eigedomssjefen.

Del dette:

Kontakt

Henrik Aabrekk
driftsleiar Nordfjord
henrik.aabrekk@sfj.no
908 23 933

Jan Ove Gjermundstad
driftsleiar Sunnfjord
jan.ove.gjermundstad@sfj.no
415 30 900

Kåre Stokkenes
driftsleiar Sogn
kare.stokkenes@sfj.no
957 83 165
 

Relaterte lenker