Tele- og videokonferanse

Fylkeskommunen har fleire møterom med videokonferanseutstyr. Utstyret er lett å ta i bruk, men nokre funksjonar og begrensningar bør ein kjenne til. Alle studio har kontaktinformasjon liggande i rommet.

Datadeling

Dei fleste studioa har to skjermar. Den eine til videobilete og den andre til datadeling (deling av skjermbilete frå PC). Om ein ikkje er i samtale vil ein få databilete på begge skjermane.

Videosamtale

Ved ein-til-ein samtalar mellom to likeverdige studio ringer ein direkte (sjå adressetabell). Ved samtalar der ein er fleire partar eller det er ulik teknologi representert hjå deltakarane nyttar ein funksjonen "Virtuelle møterom".

Virtuelle møterom

Virtuelle møterom er ein svært fleksibel måte å handtere møter på. Dette er ei løysing ein nyttar om ein har deltakarar som ringer inn frå ulike typar kommunikasjonsmiddel/teknologi eller ein har fleire enn 2 deltakarar.
 
Dei virtuelle møteromma kan ringast opp enten frå Videostudio, Jabber, Lync/Skype,  eller frå fast/mobil telefon. Møteromma som støttar WebRTC-teknologi kan og ringast opp direkte frå nettlesar (Chrome/Firefox/Safari). Når første innringar ringer den virtuelle adressa (VMR) vert studioet oppringt. Dei som er tilstades må så besvare anropet.
 
Adresse til møteromma frå nettlesar (Chrome/Safari): http://meet.videonor.net Oppgje der VMR-adressa og namnet ditt for å kople deg opp i rett møte.
 
Brukarrettleiing på korleis ein nyttar virtuelle møterom finn du her. (kjem i August 17). Dette er ein teneste levert av Videonor. Klikk her for meir informasjon om tenesten.

Adressering og katalog

Den direkte adressa (ved ein-til-ein mellom studio) står i kolonna "Adresse (direkte)". Adressa ein nyttar om ein er fleire deltakar eller ein nyttar andre teknologiar er lista i kolonna "Adresse (VMR)"

Fylkeshuset, Leikanger:

 
​Lokasjon ​Adresse (direkte) ​Adresse (VMR) Telefonnummer (VMR)​
Gula (u. etg) fhgul@sfj.no fhgul@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6271
​Molden (u. etg)(u. etg) -* fhmol@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6274
​Skåla (1. etg) fhska@sfj.no fhska@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6277
​Sygna (1. etg) fhsyg@sfj.no fhsyg@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6279
Firdasalen (1. etg) fhfir@sfj.no fhfir@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6268
​Stad(1. etg) -* fhsta@vm.sfj.no 57000798 PIN: 6278
Lesesal Fark (1. etg) -* fhles@vm.sfj.no 57000798 PIN: 6270
​Sevi (2. etg) fhsev@sfj.no fhsev@vm.sfj.no 57000798 PIN: 6275
​Skriki (2. etg) ​-* fhskr@vm.sfj.no 57000798 PIN: 6276
​​Bestestova (2. etg-B) -* fhbes@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6267
​Jølstra (3. etg) fhjol@sfj.no fhjol@vm.sfj.no ​​57000798 PIN: 6273
​Henja (3. etg)​ ​fhhen@sfj.no fhhen@vm.sfj.no ​​57000798 PIN: 6272
​Utla (4. etg)​ ​​fhutl@sfj.no fhutl@vm.sfj.no ​​57000798 PIN: 6280
​​Åskåra (5. etg) ​fhask@sfj.no fhask@vm.sfj.no ​​57000798 PIN: 6281
 
Ved innringing frå nettlesar (Chrome/Safari), nyttar ein denne adressa:
 
  * = Har ikkje eige videostudio, men ein kan ringe inn til virtuelt møterom frå andre einingar (Skype for business, nettlesar, telefon etc)

Andre lokasjonar i  sentraladministrasjonen:

 
​Lokasjon ​Adresse (direkte) Adresse (VMR)​ Telefonnummer (VMR)​
Hafstad​ (Storehagen, Førde) ​sahaf@sfj.no sahaf@vm.sfj.no 57000798 PIN: 6284
​Halbrend (Storehagen, Førde) ​sahal@sfj.no sahal@vm.sfj.no 57000798 PIN: 6285
​Hogane (Storehagen, Førde) ​sahog@sfj.no sahog@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6286
​Kletten (Storehagen, Førde) ​-* saklet@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6287
​Havrommet (Kvartalet, Florø) kvhav@sfj.no kvhav@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6288
 
Ved innringing frå nettlesar (Chrome/Safari), nyttar ein denne adressa:
 
  * = Har ikkje eige videostudio, men ein kan ringe inn til virtuelt møterom frå andre einingar (Skype for business, nettlesar, telefon etc)
 


Vidaregåande skular:

 

​Lokasjon ​Adresse (direkte) Adresse (VMR)​​ Telefonnummer (VMR)​​
​Eid VGS ​eidv@sfj.no ​eidv@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6266
​Firda VGS ​firv@sfj.no ​firv@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6292
​Stryn VGS ​strv@sfj.no ​strv@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6290
​Hafstad VGS ​hafv@sfj.no ​hafv@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6282
​Mo- og Øyrane VGS ​oyrv@sfj.no ​oyrv@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6283
​Dale VGS ​dalv@sfj.no ​dalv@vm.sfj.no ​57000798 PIN: 6265
​Flora VGS Ikkje tilgjengeleg ​​flov@vm.sfj.no 57000798 PIN: 6300
 
Ved innringing frå nettlesar (Chrome/Safari), nyttar ein denne adressa:

 

 Virtuelle møterom utan lokasjonstilknytting. Desse møteromma må tingast i kalendaren.

​Namn ​Adresse (VMR) ​Telefonnummer (VMR)
​Virtuelt møterom 1 vm1@vm.sfj.no ​57000798 PIN: (vert informert om ved innkalling)
​Virtuelt møterom 2 vm2@vm.sfj.no ​57000798 PIN: (vert informert om ved innkalling)
​Virtuelt møterom 3​ vm3@vm.sfj.no ​57000798 PIN: (vert informert om ved innkalling)
​Virtuelt møterom 4​ vm4@vm.sfj.no ​57000798 PIN: (vert informert om ved innkalling)
​​Virtuelt møterom 5 vm5@vm.sfj.no ​57000798 PIN: (vert informert om ved innkalling)
  
Ved innringing frå nettlesar (Chrome/Safari), nyttar ein denne adressa:
 

Del dette:

Relaterte lenker