Nyhende

tj 7uqk 5xa 7

Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond

07. mai 2019

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har 900 000 kroner til gode prosjekt. Fondet tek i mot søknadar om delfinansiering av prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Søknadsfristen 30. juni 2019.

Les meir ›

Mange søkjer tilskot til elsykkel

05. april 2019

Fylkeskommunen har fått nærare 480 søknadar om støtte til å kjøpe elsykkel, frå privatpersonar, verksemder og kommunar. Og endå er ikkje fristen for å søkje tilskot ute.

Les meir ›

Kjøp elsykkel med støtte frå fylkeskommunen

06. mars 2019

No kan både privatpersonar, verksemder og kommunar i fylket søkje fylkeskommunen om støtte til kjøp av elsykkel.

Les meir ›